Studiefinanciering
13 views | +0 today
Follow
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Unknown
Scoop.it!

Studiefinanciering? Afschaffen!

Studiefinanciering? Afschaffen! | Studiefinanciering | Scoop.it

Het hoger onderwijs in Nederland heeft een groot probleem: honderden miljoenen euro’s worden jaarlijks verkwanseld. Het systeem is verrot, de kosten zijn te hoog, betrokkenheid is ver te zoeken, de kwaliteit is onvoldoende en de effectiviteit is absurd laag. Kortom: humaan laten inslapen… 

 

Hogescholen en universiteiten in Nederland worden bevolkt door grote groepen studenten, waarvan het overgrote deel niet aanwezig is, laat staan dat ze betrokken zijn.

Voorbeeldje van voor de kerst: in mijn lokaal zouden 125 studenten moeten zitten, maar slechts een derde is aanwezig. Van deze 40 cursisten is de helft mentaal afwezig en mag ik heel blij zijn als 5 zich wél hebben voorbereid. Bij één van de bijeenkomsten was er maar één student die wél een boek bij zich had: “Weet u wel hoe zwaar dat het boek is, meneer?”

 

Afmaken!

Als uw huisdier zo ziek zou zijn als het Nederlands onderwijssysteem, dan zou uw dierenarts écht voorstellen om uw trouwe makker te laten inslapen. Zo veel leed mag je zelfs een beest niet aandoen.

Maar onze hogescholen en universiteiten, en daarmee uw kinderen (!), laten we wel voortslepen. Hoe lang moet het nog doorgaan, als zelfs de operationeel directeuren van de scholen vanuit de grond van hun hart zeggen: “Je mag van studenten toch niet verwachten dat zij zich hebben voorbereid op de lessen?”

 

Betrokkenheid

En het kan echt wel anders. Als een student zich heeft ingeschreven bij een hogeschool of universiteit, dan zou hij verplicht moeten zijn om tijdens de zomervakantie een maand lang lessen te volgen. De kosten (2000 euro) zijn dan voor de student zelf. Het kennisniveau van de studenten wordt zo op hetzelfde niveau getrokken (Nederlandse taal, rekenen en wat verder nodig is voor de opleiding).

Maar niet alleen het kennisniveau, veel belangrijker is het betrokkenheidsniveau. Aanwezig zijn is dan niet voldoende, actief met de stof bezig zijn – daar gaat het om! Aan het eind van deze maand krijg je twee cijfers: voor kennis en voor inzet. Eén van beide niet voldoende? Geld weg en geen toegang tot de school. En dus voor geen enkele school – kom volgend jaar maar terug!

 

Kwaliteit!

Daarna moet er ook per kwartaal bewezen worden dat de student betrokken is en goede cijfers heeft behaald. Gewoon van negen tot vijf actief bezig met de docenten en met de stof, gewoon vijf dagen per week. Onvoldoende kennis of inzet aan het eind van het blok? Geen toegang tot de volgende semester, geen verdere studiefinanciering.

Er zullen veel minder studenten zijn, dat klopt. En de kosten zullen ook veel lager zijn, dat klopt; honderden miljoenen euro's per jaar minder! Maar ondanks die lagere kosten krijg je wel veel beter opgeleide studenten. En veel beter gemotiveerde docenten. Plus een betere aansluiting op het bedrijfsleven.

Kortom: effectief kwaliteitsonderwijs!

Unknown's insight:

Om de huidige situatie in Nederland op het gebied van studiefinanciering aan  te passen, wordt het  leenstelsel ingevoerd. Dit kan vele voordelen op de huidige economie hebben, zo zijn de kosten veel lager, en krijg je veel beter opgeleide studenten. Het kennisniveau wordt daarnaast vergroot.

more...
No comment yet.
Scooped by Unknown
Scoop.it!

Bussemaker zoekt draagvlak voor alternatief studiefinanciering

Bussemaker zoekt draagvlak voor alternatief studiefinanciering | Studiefinanciering | Scoop.it

Komt het sociale leenstelsel er of toch niet? Alle partijen hebben wensenlijstjes, maar hoe die in elkaar passen blijft onduidelijk. En de tijd dringt: in het collegejaar 2015-2016 moet het worden ingevoerd.

 

Vandaag heeft minister Bussemaker overleg met de Kamerfracties om precies in kaart te brengen wat de wensen zijn en eindelijk voldoende steun voor het leenstelsel te krijgen. De invoering van het stelsel is al eerder een jaar uitgesteld omdat er te weinig draagvlak was in de Eerste Kamer. De deadline voor de aangepaste versie ligt nu in juni. Tot die tijd weten aankomende studenten niet of zij vanaf september 2015 te maken krijgen met studiefinanciering, die ze grotendeels krijgen, of met een lening, die ze helemaal moeten terugbetalen.

Wat willen de partijen?
GroenLinks wil best instemmen met een sociaal leenstelsel, maar dan moet bijvoorbeeld wel de ov-jaarkaart behouden blijven. Verder wil die partij dat het collegegeld omlaag gaat, en de aanvullende beurs omhoog, voor studenten met ouders met weinig geld. De opbrengsten van het leenstelsel moeten bovendien direct ten goede komen aan het onderwijs.

D66 heeft andere wensen. De Eerste-Kamerfractie ziet het niet zitten dat het stelsel eerder wordt ingevoerd voor de studenten in de masterfase dan in de bachelorfase, maar op zich zijn ze niet tegen. Tweede Kamerlid Anne-Wil Lucas twitterde: "Door studenten zelf te laten investeren in hun studie, nemen studenten hun studie serieus!

De tegenstanders
Bij het CDA hoeft Bussemaker in ieder geval niet aan te komen. De partij is op hun site heel stellig in hun standpunt: 'Handen af van de basisbeurs!' "De basisbeurs komt het studeren ten goede en voorkomt dat studenten hele hoge schulden opbouwen. Wij zien niets in een sociaal leenstelsel als vervanging van de basisbeurs. Een leenstelsel heeft meer nadelen dan voordelen. Zonder die basisbeurs zullen veel middelbare scholieren er voor kiezen om niet te gaan studeren en direct te gaan werken", is te lezen op de site.

De SP voelt ook niets voor het leenstelsel en is bang dat vooral jongeren uit lagere inkomens afzien van een studie. De partij was al geen fan van de langstudeerboete, maar het leenstelsel is helemaal een drama. Volgens SP-Kamerlid Jasper van Dijk gaat het van kwaad tot erger: "De langstudeerboete bedraagt 3000 euro, een leenstelsel kost studenten minstens 13.000 euro. Jongeren zullen massaal afzien van een hogere opleiding".

Ook met de PVV en de Christen Unie valt niet te praten over het afschaffen van de basisbeurs en het invoeren van het leenstelsel. 

Investeringen
De steun moet dus van de kleinere oppositiepartijen komen. Bussemaker erkende al bij het uitstellen van de plannen dat een breed draagvlak belangrijk is, maar volgens de regeringspartijen is de invoering van het leenstelsel wel noodzakelijk. Niet alleen als bezuiniging, maar ook om de besparingen weer terug te kunnen investering in beter onderwijs. "Het geld dat het kabinet ermee bespaart, gaat naar investeringen in het onderwijs en die zijn ook hard nodig", aldus minister Bussemaker.

Unknown's insight:

In het schooljaar 2015-2016 wordt het sociaal leenstelsel ingevoerd, maar hiermee moeten de oppositiepartijen wel instemmen. De oppositiepartijen blijken verschillende wensen te hebben, zo vindt de Groenlinks dat de OV- chipkaart behouden moet blijven. Het geld dat bespaard wordt, wordt geïnvesteerd in onderwijs. Dus dit is erg noodzakelijk.

more...
No comment yet.
Scooped by Unknown
Scoop.it!

Minder studenten door leenstelsel

Minder studenten door leenstelsel | Studiefinanciering | Scoop.it
Studenten worden helemaal niet blij van een leenstelsel. 15 procent van de studenten op de universiteit was niet gaan studeren als ze hun stufi hadden moeten lenen en geen studenten-OV hadden gehad. Op het hbo denkt 21 procent van de studenten er zo over.

 

Dat staat allemaal in een gezamenlijk onderzoek van de ministeries van Binnenlandse Zaken en Onderwijs. De cijfers liegen er niet om: veel studenten vinden het niks als ze moeten lenen voor hun studie. Vooral de wat oudere student laat zich daardoor afschrikken. Hieronder vind je een overzichtje van alle bevindingen.

ONDERZOEK: ALS HET LEENSTELSEL ER KOMT......gaat 1 op de 10 studenten niet studeren;...gaat de helft van de hbo-studenten toch geen master doen;...ziet 3 van de 10 doorstromers vanuit het hbo of mbo af van verder hoger onderwijs;...blijven veel studenten thuiswonen. 14 procent gaat zelfs weer terug naar hun ouders. 

Het onderzoek lekte vandaag via ScienceGuide. 6000 studenten deden mee aan het onderzoek. 

Het OV helpt niet mee

De regering wil in één pakket het leenstelsel invoeren en de OV-studentenkaart afschaffen. Nu is je studiefinanciering nog een gift, als je tenminste je studie afmaakt. Het kabinet wil die gift omzetten in een lening. Het leenstelsel is al een jaar uitgesteld en gaat in in september 2015 in.

Het kabinet wil dus ook af van gratis reizen voor studenten. Maar die maatregel heeft minister van Onderwijs Bussemaker uitgesteld. De OV-studentenkaart blijft bestaan tot 2017.

Al dat uitstel komt omdat oppositiepartijen bang zijn dat minder mensen willen studeren door het leenstelsel. Nu blijkt dus uit onderzoek van het ministerie zelf dat die vrees niet ongegrond is.

Unknown's insight:

Uit onderzoek is gebleken dat minder studenten zouden doorstuderen, als het leenstelsel wordt ingevoerd. Daarnaast zouden veel meer studenten thuis wonen, in verband met de afschaffing van het OV studenten kaart. Het leenstelsel wordt in 2015 ingevoerd en het OV studenten kaart blijft bestaan tot 2017. Uitstel wordt veroorzaakt door de angst van de oppositiepartijen, zij gaan ervan uit dat het leenstelsel er voor zorgt dat minder studenten zullen studeren. 

more...
No comment yet.
Scooped by Unknown
Scoop.it!

Meer jacht op misbruikers studiefinanciering

Meer jacht op misbruikers studiefinanciering | Studiefinanciering | Scoop.it

Misbruik van studiefinanciering wordt harder aangepakt. Minister Jet Bussemaker van Onderwijs kondigde dat dinsdag aan in een brief aan de Tweede Kamer. Er komen onder meer strengere controles op misbruik van de uitwonendenbeurs.

 

Bussemaker wil ook meer geld invorderen van oud-studenten die met een studieschuld naar het buitenland zijn vertrokken, zonder hun adres achter te laten. Vorig jaar is bij deze studenten die toch werden opgespoord, al 3,2 miljoen euro opgehaald.

 

Bussemaker wil ook de voorlichting versterken omdat studenten soms onbewust misbruik maken van de regelingen. Veel studenten bijvoorbeeld die een beroep doen op de eenoudertoeslag geven het niet door als ze (weer) gaan samenwonen. Ook komt het voor dat zij zich niet realiseren dat een inwonend familielid in een aantal gevallen ook wordt beschouwd als partner.

 

De Landelijke Studenten Vakbond (LSVB) is blij met betere voorlichting. „Regels zijn regels, daar moet je je als student aan houden, maar dan moet je wel op de hoogte zijn van die regels. Duidelijke informatie vanuit DUO zou veel problemen kunnen voorkomen”, vindt de bond.

 

DUO, de Dienst Uitvoering Onderwijs van het ministerie werkt bij de opsporing samen met onder meer werkgevers, de IND, het UWV en de Belastingdienst. Vorig jaar werden 3662 studenten gecontroleerd; 1784 van hen woonden op een ander adres dan ze hadden opgegeven. Dat komt overeen met de 'opbrengst' in 2012 toen ongeveer 12 miljoen euro werd opgehaald.

Unknown's insight:

De minister Jet Bussemaker van Onderwijs annonceerde dinsdag dat er strengere controles komen op misbruik van studiefinanciering. Zo wil minister Bussemaker oud-studenten opsporen met een studieschuld. Bij het voorkomen van studieschuld wil Bussemaker de voorlichting versterken. De Landelijke Studenten Vakband (LSVB) is tevreden met deze oplossing.

 

DUO, de Dienst Uitvoering Onderwijs van het ministerie werkt bij de opsporing samen met onder meer werkgevers, de IND, het UWV en de Belastingdienst.

more...
No comment yet.
Scooped by Unknown
Scoop.it!

Volgend jaar aan het studeren? Dit gaat er veranderen

Volgend jaar aan het studeren? Dit gaat er veranderen | Studiefinanciering | Scoop.it

De kogel is door de kerk: de studiefinanciering wordt vervangen door een leenstelsel. Minister Bussemaker (Onderwijs), regeringspartijen VVD en PvdA en de twee oppositiepartijen D66 en GroenLinks bereikten daar vanmiddag een akkoord over. Wat gaat er voor studenten veranderen?

-Vanaf 1 september 2015 krijg je geen studiefinanciering meer. De basisbeurs van nu 279,14 (als je op kamers woont) of 100,25 euro (als je bij je ouders woont) verdwijnt. 

-Je kunt, als je dat wilt, tegen gunstige rentetarieven geld lenen van de overheid (maar let op: geld lenen kost geld). De regering noemt dit een 'studievoorschot'. 

-Reizen met het openbaar vervoer blijft gratis. Ook als je op het mbo zit en jonger bent dan 18 kun je (vanaf 2017) gebruik gaan maken van de ov-kaart. Je zal worden gestimuleerd om niet tijdens de spitsuren te gaan reizen. Hoe is nog onduidelijk. 

-Na je studie mag je 35 jaar doen over het terugbetalen van de lening. En je hoeft pas te beginnen met terug te betalen als je meer dan het minimumloon verdient (maar dat is al snel het geval). Je zult gemiddeld genomen 20 duizend euro gaan lenen. Je moet meer terugbetalen dan dat, want het bedrag is exclusief de jaarlijkse rente. 

-Het bedrag dat je straks maandelijks aflost mag niet meer bedragen dan 4 procent van je maandinkomen. Heb je een handicap of een chronische ziekte, dan wordt na het behalen van je diploma 1200 euro kwijtgescholden. 

-Als je ouders weinig verdienen (minder dan 46 duizend) blijf je recht houden op een beurs bovenop je lening. Dit is een gift. De aanvullende beurs gaat zelfs met 100 euro omhoog. Zijn je ouders nergens te bekennen? Dan heb je ook recht op de beurs. De aanvullende beurs is nu 260 euro (op kamers) of 240 (thuis). Straks kan de beurs oplopen tot 365 euro per maand als je ouders minder dan 30 duizend euro per jaar verdienen.

-Je krijgt meer te zeggen over de uitgaven van je school of universiteit. Moet er meer geld naar huisvesting, sportvoorzieningen of betere docenten? Met het zogenaamde instemmingsrecht krijgen studenten en docenten invloed op de begroting. 

-Door het afschaffen van de studiefinanciering en de intrede van het leenstelsel maakt de overheid minder kosten. Het geld dat wordt vrijgemaakt moet weer in onderwijs worden geinvesteerd, zo is afgesproken. De eerste jaren zul je weinig van die investeringen merken. Daarom krijgen startende studenten tot en met het studiejaar 2018/19 een tegemoetkoming. Hiermee kun je 2000 euro inzetten voor (geaccrediteerde) bijscholing 5 tot 10 jaar na je afstuderen.

Unknown's insight:

Het studiefinanciering wordt vervangen door het sociale leenstelsel, vanmiddag werd een akkoord opgesteld met de regeringspartijen en de oppositiepartijen GroenLinks en D66. Vanaf 1 september  2015 verdwijnt de basisbeurs, wel blijft de OV-chipkaart bestaan tot 2017. Door de afschaffing van de studiefinanciering maakt de overheid minder kosten, daarnaast wordt het geld dat wordt vrijgemaakt in onderwijs geïnvesteerd.

more...
No comment yet.
Scooped by Unknown
Scoop.it!

Studiefinanciering voor jihadstrijders

Studiefinanciering voor jihadstrijders | Studiefinanciering | Scoop.it

Een deel van de Nederlandse jihadstrijders in Syrië ontvangt studiefinanciering. Signalen daarover bereiken de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV), die onderzoekt hoe groot de groep ’jihadstudenten’ is en wat ertegen te doen valt. Het stopzetten van de studiefinanciering blijkt in de praktijk echter erg lastig.

 

De NCTV zegt dat „tot dusverre nog geen studiefinancieringen zijn stopgezet”.

NCTV-woordvoerder Edmond Messchaert benadrukt dat het stopzetten van studiefinanciering één van de vele maatregelen is om Nederlandse jihadisten de voet dwars te zetten, zoals het laten vervallen van paspoorten en het bevriezen van financiële tegoeden. Van vier Nederlandse jihadisten zijn inmiddels de bankrekeningen geblokkeerd, omdat bewezen is dat zij vechten bij terroristische organisaties.


Studiefinanciering

Van alle gekende jihadgangers zijn inmiddels de sociale uitkeringen stopgezet. Bij studiefinanciering is dit echter ingewikkelder, erkent de NCTV: „Op dit moment wordt onderzocht wat de mogelijkheden zijn om studiefinanciering stop te zetten, eventueel tijdelijk.” De Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) kan studiefinanciering stopzetten als een student niet meer ingeschreven staat aan een onderwijsinstelling of bij langdurige afwezigheid.

 

Binnen de laagste MBO-niveau’s gaan alarmbellen rinkelen als iemand langer dan vijf weken afwezig is. Dan gaat er automatisch een melding naar de Dienst Uitvoering Onderwijs, die de studiefinanciering omzet in een lening. Na acht weken ongeoorloofde afwezigheid wordt ook deze lening stopgezet.


Schuld

Bij hogere onderwijsvormen is de prestatiebeurs gangbaar. Deze voorwaardelijke lening wordt alleen omgezet in een gift als binnen tien jaar een diploma wordt behaald. „In deze gevallen is het moeilijker de studiefinanciering stop te zetten”, aldus de NCTV. Op zijn minst zitten Nederlandse jihadisten met een fikse studieschuld, die ze later moeten aflossen. Die schuld wordt extra groot als ze ten onrechte ook een OV-kaart hadden.

 

In behandeling

Elf paspoorten zijn vervallen verklaard van afgereisde jihadisten en moslimextremisten die op het punt stonden naar de oorlog te gaan. „En er zijn nog enkele gevallen in behandeling”, aldus de NCTV. Ook in een reclasseringstraject kunnen paspoorten ongeldig worden verklaard.

„Er lopen momenteel verschillende strafrechtelijke onderzoeken, waaronder naar mogelijke ronselaars”, aldus de NCTV. Advocaten zeggen dat justitie meer gaat leunen op informatie van de geheime dienst AIVD in deze onderzoeken naar jihadisten. Vier minderjarigen zijn onder toezicht geplaatst van de jeugdbescherming.

Unknown's insight:

De Nederlandse jihadstrijders ontvangen nog steeds studiefinanciering, dit is door de NCTV opgemerkt. Zij zijn hier erg tegen.  De DUO kan hier niet veel tegen doen, omdat een melding pas na minimaal vijf weken naar DUO gaat. De studiefinanciering wordt dan in een lening omgezet. Om de jihadstrijders toch dwars te zitten wordt hun paspoort ongeldig verklaard en hun bankaccount stopgezet. Wel proberen ze de Nederlandse jihadstrijders een fikse studieschuld te geven, die ze later moeten betalen.

more...
No comment yet.
Scooped by Unknown
Scoop.it!

Akkoord over leenstelsel studenten

Akkoord over leenstelsel studenten | Studiefinanciering | Scoop.it
Het leenstelsel moet maximaal 1 miljard euro opbrengen. Dat geld kan worden geïnvesteerd in het onderwijs.

 

Volgens minister Bussemaker is het de belangrijkste onderwijshervorming in dertig jaar. Invoering van het leenstelsel moet volgens het kabinet maximaal 1 miljard opbrengen, dat kan worden geïnvesteerd in het onderwijs. Het ministerie spreekt overigens niet meer van "sociaal leenstelsel", maar van studievoorschot.

Eerlijk

GroenLinks dat zich in de onderhandelingen zeer kritisch heeft opgesteld, vindt het een goed akkoord en een eerlijk stelsel. Fractievoorzitter Van Ojik benadrukt dat er "veel geld structureel wordt vrijgemaakt voor de kwaliteit van het onderwijs. En de toegankelijkheid wordt verbeterd."

De afgelopen dagen zijn al allerlei details bekend geworden over het akkoord. Zo blijft de ov-kaart voor studenten overeind, en wordt die uitgebreid tot alle mbo-studenten.

Onderwijsinstellingen wordt gevraagd colleges buiten de spits te geven, waardoor studenten ook buiten de spits gaan reizen.

Aanvullende beurs

De maximale afbetalingstermijn gaat van 15 naar 35 jaar, waardoor de maandlasten bij aflossing flink afnemen. Verder hoeft pas te worden afbetaald vanaf het minimumloon en niet vanaf bijstandsniveau.

Voor studenten met ouders met een inkomen minder dan 46.000 euro is er een aanvullende beurs. Voor ouders die minder verdienen dan 30.000 euro kan die beurs oplopen tot 365 euro per maand.

De regels voor het leenstelsel moeten ingaan in het studiejaar 2015-2016. De coalitie heeft de steun van andere partijen nodig voor een meerderheid in de Eerste Kamer.

Unknown's insight:

Met de invoering van het leenstelsel wil het kabinet maximaal 1 miljard opbrengen, dat kan worden geïnvesteerd in het onderwijs. GroenLinks is hiermee akkoord gegaan en vond het een eerlijk stelsel. De afbetalingstermijn van studieschuld wordt verlengd naar 35 jaar. Hierdoor neemt de maandlasten bij aflossing erg af. De coalitie heeft hiervoor wel de steun van de meerderheid van de Tweede kamer nodig, voor de invoering van de regels van het leenstelsel.

more...
No comment yet.