Лични план професионалног развоја - предлог обрасца - Google Sheets
Најновији Правилник о СУ - 29. 9. 2013.
Правилник о сталном стручном усавршавању 2012.
Тумачење новог Правилника о стручном усавршавању
Стандарди компетенција за професију наставника
Стандарди компетенција за професију наставника, ЗУОВ-брошура
Правилник о вредновању квалитета рада установе
Правилник о стручно-педагошком надзору
Приручник за самовредновање и вредновање рада школа
Акредитовани програми обуке 2012 - 2014.