Αριστείδης Στεργιάδης: άγγελος ή δαίμονας;
130 views | +0 today
Follow
Αριστείδης Στεργιάδης: άγγελος ή δαίμονας;
Oι διυστάμενες απόψεις γύρω από το πρόσωπό του Ύπατου Αρμοστή της Σμύρνης, Αριστείδη Στεργιάδη
Curated by kats61
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by kats61
Scoop.it!

Αριστείδης Στεργιάδης, τα αναπάντητα ερωτήματα

Ο «σκοτεινός» εκείνος άνθρωπος εξακολουθεί και σήμερα να είναι «σημείον αμφιλεγόμενον» όχι τόσο γιατί δεν έχει ιστορικά διερευνηθεί ο ρόλος που έπαιξε ως Ύπατος Αρμοστής της Ελλάδας(;) στη Σμύρνη, όσο γιατί απέφυγε να «απολογηθεί» για τη στάση του μέχρι το τέλος της ζωής του.
......................

Παραμένει άλυτο αίνιγμα η κυκλοθυμική συμπεριφορά του, τα βίαια ξεσπάσματα του, που πολλές φορές έγιναν αιτία απογοήτευσης του μικρασιατικού ελληνικού πληθυσμού.
..........................

Αξεδιάλυτο παραμένει και το μυστήριο της εξαφάνισης του προσωπικού του αρχείου.
...........................

Άγνωστη επίσης παραμένει και η προσωπική του ζωή την οποία κάλυψε ο ίδιος με πέπλο μυστηρίου.
...........................

Είναι βέβαιο όμως ότι και όταν υπηρετούσε σε ανώτερες διοικητικές θέσεις, ασκούσε σαφώς πολιτική και όχι διαχείριση. Τα «βίαια» ξεσπάσματά του ήταν σε μεγάλο βαθμό προμελετημένα για καλλίτερη επίτευξη του σκοπού του ο οποίος ήταν πάντα πολιτικός.
..............................

Στη Σμύρνη ο Στεργιάδης πήγε με εξουσίες «δικτάτορα» και όχι διαχειριστή. Εφήρμοσε συγκεκριμένη πολιτική και την εφήρμοσε ως παθιασμένος πολιτικός και όχι ως ψυχρός διαχειριστής. Ήταν η πολιτική του Ελ. Βενιζέλου για τη δημιουργία της πολυεθνικής Μεγάλης Ελλάδος
more...
No comment yet.
Scooped by kats61
Scoop.it!

«Βλέπω αναποτρέπτως και ταχέως επερχομένην την καταστροφήν και δεν ημπορώ να κάμω τίποτε.»

«Βλέπω αναποτρέπτως και ταχέως επερχομένην την καταστροφήν και δεν ημπορώ να κάμω τίποτε.» | Αριστείδης Στεργιάδης: άγγελος ή δαίμονας; | Scoop.it

 

Η διοίκηση του Στεργιάδη χαρακτηρίσθηκε από την ουδετερότητά της προς τις Ελληνικές θέσεις, την συνειδητή σκαιότητα προς τους πολίτες και τους εκπροσώπους των πολιτικών, στρατιωτικών και θρησκευτικών αρχών, την υπεροπτική και ηγεμονική συμπεριφορά ακόμα και προς τον Σμυρναίο βενιζελικό αρχιστράτηγο Λεωνίδα Παρασκευόπουλο.

 

...............................

 

«Έφερα μαζί μου, για να διοικήσω καλά τον τόπον, έναν βούρδουλαν, τον οποίον δεν θα διστάσω να χρησιμοποιήσω σκληρά και αδιάκριτα».

 

..................................

 

«Την Μικράν Ασίαν πρόκειται να την αφήσωμεν. Πρόκειται περί μιας κηδείας. Κηδείας την οποίαν θα προσπαθήσωμεν να κάμωμεν όσον το δυνατόν μεγαλοπρεπεστέραν».

 

.......................................

 

«Δυστυχώς εγώ που είχα προβλέψει τα πάντα προ πολλού, είμαι καταδικασμένος να υποστώ το βάσανο, ως συμμετέχων στην καταστροφή. Διότι είτε παραμείνω εις την θέσιν μου, είτε παραιτηθώ η καταστροφή θα επέλθη. Η παραίτησίς μου απλώς θα φέρη ταχύτερον την καταστροφήν με το να αποθαρρύνη τον στρατό και θα δώση εις τον Κεμάλ το έναυσμα δια να επιτεθή. Αυτός είναι ο λόγος που προτιμώ να θυσιάσω ολοσχερώς τον εαυτόν μου παραμένων εις την θέσιν μου ως καπετάνιος εις ένα βυθιζόμενον πλοίον».

 

 

more...
No comment yet.
Scooped by kats61
Scoop.it!

Ο αινιγματικός άνθρωπος

Από τον αντιπρόεδρό του, Εμμανουήλ Ρέπουλη, ο Βενιζέλος έλαβε στο Παρίσι ένα τηλεγράφημα με ημερομηνία 14 Ιουλίου 1919, στο οποίο του εφιστούσε την προσοχή για την περιφρονητική στάση του Στεργιάδη προς τους Έλληνες και την «παθολογική» του βία.

 

Την ίδια ημέρα και ο Αλέξανδρος Διομήδης, αναπληρωτής υπουργός των Εξωτερικών, έστειλε τηλεγράφημα στο Παρίσι, στο δεύτερο πληρεξούσιο της Ελλάδος στη Συνδιάσκεψη της Ειρήνης Νικόλαο Πολίτη, υπουργό των Εξωτερικών. Στο τηλεγράφημα αυτό, αναφερόταν ότι ο Στεργιάδης είχε κακές σχέσεις με όλους τους αντιπροσώπους των Συμμαχικών Δυνάμεων στη Σμύρνη. Επί πλέον έδειχνε περιφρόνηση προς του Έλληνες και αφόρητη τουρκοφιλία. «Συνέπεια τούτου είναι ότι οι Τούρκοι γίνονται αυθαδέστεροι και οι ημέτεροι ταπεινότεροι» (Σπ. Μαρκεζίνης, Πολιτική Ιστορία της Νεωτέρας Ελλάδος, εκδ. Πάπυρος, Αθήνα 1968, τόμος 4ος, σ. 61).

 

 

Αλλά ο Βενιζέλος γνώριζε ότι ο Στεργιάδης ήταν ο μόνος που θα μπορούσε να κάνει τους Τούρκους ν’ αποδεχθούν την ελληνική κατοχή. Έστειλε, λοιπόν στο Διομήδη στις 31 Ιουλίου 1919 μια μεγάλη επιστολή στην οποία εξέφραζε την πεποίθησή του ότι «εν μέσω της διανοητικής παρακρούσεως όλων των εν Σμύρνη ημετέρων στρατιωτικών και πολιτικών, μόνον ο Στεργιάδης παραμένει έχων διαυγή την αντίληψιν της καταστάσεως, προσπαθών να σώση αυτήν από του ναυαγίου εις το οποίον φέρεται… Η θέσις μας εν Σμύρνη από ημέρας εις ημέραν καθίσταται πολιτικώς επισφαλεστέρα, ουχί εξ ανικανότητος του Στεργιάδου αλλ’ εκ των παρεκτροπών του στρατού μας… Αι παρεκτροπαί των δύο πρώτων ημερών της κατοχής μας πρέπει να έλθουν εις φως αμειλίκτως και να τιμωρηθούν δικαίως… Αφ’ ετέρου οι αξιωματικοί μας πρέπει να μάθουν να θωρακίζωνται με δυσπιστίαν κατά των εισηγήσεων των εντοπίων αυτού ομογενών. Τα πάθη των τελευταίων είναι φαίνεται τόσον άγρια… Η ευθύνη και εδώ εννοείται ότι βαρύνει τους εκεί [Έλληνας] προκρίτους, όχι τον απλούν λαόν» (ό.π., σσ. 62 και 64).

 

 

 

 

Δ. Κιτσίκη, Συγκριτική Ιστορία Ελλάδος και Τουρκίας στον 20ο αιώνα, ό.π., σσ. 198-199

more...
No comment yet.
Scooped by kats61
Scoop.it!

Η Ύπατη Αρμοστεία στη Σμύρνη

Η Ύπατη Αρμοστεία στη Σμύρνη | Αριστείδης Στεργιάδης: άγγελος ή δαίμονας; | Scoop.it

Η Ύπατη Αρμοστεία στην περιοχή της Σμύρνης εγκαθιδρύεται από το Μάιο του 1919, όταν αρχίζει η ελληνική κατοχή.

 

Ο διορισμένος από τον Ελευθέριο Βενιζέλο ύπατος αρμοστής Αριστείδης Στεργιάδης φτάνει στη Σμύρνη τρεις μέρες μετά την απόβαση του ελληνικού στρατού.


Η συνθήκη των Σεβρών καταργούσε την τουρκική πολιτική διοίκηση στα εδάφη που παραχωρούνταν στην Ελλάδα. Έτσι, τον Ιούλιο του 1920 υπογράφτηκε το πρωτόκολλο παράδοσης της πόλης από τον αναπληρωτή του βαλή του Αϊδινίου στο γενικό γραμματέα της Ύπατης Αρμοστείας και η Σμύρνη περνά σε ελληνική διοίκηση.

 

Η Ελληνική Διοίκηση Σμύρνης διατήρησε όλες τις υπηρεσίες και τους θεσμούς που ασχολούνταν με θρησκευτικές, εκπαιδευτικές και οικογενειακές υποθέσεις των μουσουλμάνων.
Αναδιάρθρωσε τις ελληνικές υπηρεσίες δίνοντας έμφαση στην περίθαλψη των προσφύγων που επαναπατρίζονταν από το 1919, τη δημόσια υγεία, την ανέγερση εκκλησιών και σχολείων.

 

 

 

more...
No comment yet.
Scooped by kats61
Scoop.it!

Πότε επιτέλους θα γίνει η δίκη του μασόνου πράκτορα των Αγγλοτοιούτων Αριστείδη Στεργιάδη;


Το σιχαμερό κάθαρμα,o Στεργιάδης υπάκουσε σαν πιστό σκυλί τους Αγγλοτοιούτους και εμπόδισε τον εξοπλισμό με Ελληνικά όπλα των Ελλήνων της Μικράς Ασίας και της Σμύρνης

Οι Αγγλοτοιούτοι γνώριζαν πως αν έπαιρναν όπλα οι Ελληνες της Μ.Α όσα λεφτά και να έδιναν οι Χάζαροι από τη Ρωσία ο Κεμάλ θα το είχε βάλει στα πόδια.
Ακόμα και τώρα δεν τολμούν να γράψουν την αλήθεια για αυτό το αηδιαστικό κάθαρμα τον Αριστείδη Στεργιάδη.

......................................

Λοιπόν δεν λένε καθαρά ότι ήταν πράκτορας των Αγγλοτοιούτων και εφιάλτης των Ελλήνων υπευθυνος για το σφαγιασμό εκατοντάδων χιλιάδων Ελλήνων όπως αναφέρει και ο Αμερικανός πρόξενος GEORGE HORTON

................................

Αυτό το κάθαρμα είχε σχέσεις (άραγε τι είδους) με τις οικογένειες Βενιζέλου, Παπανδρέου και Κιτσίκη

….................................

ΠΡΟΤΑΣΗ ΠΡΟΣ ΤΟΝ ΕΚΑΣΤΟΤΕ ΔΗΜΑΡΧΟ ΤΗΣ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ ΝΑ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΊ ΜΙΑ ΠΡΟΤΟΜΗ ΤΟΥ στεργιαδη ΣΤΗ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΠΛΑΤΕΙΑ ΤΗΣ ΠΟΛΗΣ ΠΟΛΥ ΧΑΜΗΛΑ ΕΤΣΙ ΩΣΤΕ ΟΛΟΙ ΝΑ ΠΕΡΝΟΥΝ ΑΠΟ ΕΚΕΙ ΚΑΙ ΝΑ ΦΤΥΝΟΥΝ ΑΥΤΟΝ ΤΟΝ ΣΙΧΑΜΕΡΟ ΠΡΟΔΟΤΗ ΚΑΙ ΣΦΑΓΕΑ.
more...
No comment yet.
Scooped by kats61
Scoop.it!

Κράμα ηθικής και ανηθικότητος, μεγαλοφυίας και ανικανότητος.

Κράμα ηθικής και ανηθικότητος, μεγαλοφυίας και ανικανότητος. | Αριστείδης Στεργιάδης: άγγελος ή δαίμονας; | Scoop.it

 

Είχεν εκτιμήσει ο Βενιζέλος τον Στεργιάδην κατά την διάρκειαν της εις την ΄Ηπειρον δράσεώς του, αλλ' ήγνόει τον χαρακτήρα του. Ο Στεργιάδης επροκάλεσε την αντιπάθειαν του ελληνικού στοιχείου της Σμύρνης, και δεν είναι υπερβολή να λεχθή ότι κατέστη μισητός.

 

...................................

 

Ήτο μεγαλοφυής, ανισόρροπος, δίκαιος, άδικος, ηθικός, ανήθικος, εργατικός, νωθρός, αυστηρός, ήρεμος, φιλοχρήματος, φιλελεύθερος, υπό την γενικήν σημασίαν της λέξεως, δημοκρατικός, μοναρχικός, σατράπης μεσαιωνικός, περιφρονητής της εξουσίας, δούλος της αρχής, ανεξάρτητος ή αυλοκόλαξ, φιλάνθρωπος ή μισάνθρωπος, αλτρουϊστής ή σαϋλώκ, γενναίος ή δειλός;


Ο Αριστειδης Στεργιάδης απεδείχθη εκ των υστέρων ότι ήτο απ' όλα αυτά. Κράμα ηθικής και ανηθικότητος, μεγαλοφυίας και ανικανότητος. Ήρως αναμφισβητήτως καλών και ολεθρίων έργων. Υπερανθρωπος και μικράνθρωπος, δούλος των παθών, των ορέξεων και των φιλοδοξιών του.

 

..................................

 

... ενώ επί Βενιζέλου, στηριζόμενος εις την εύνοιαν αυτού, ανεμιγνύετο και εις στρατιωτικά, βαναύσως φερόμενος προς τους αρχηγούς τού στρατού της κατοχής και άλλους ανωτέρους αξιωματικούς, επί Κωνσταντίνου δεν έκαμεν ούτε εκείνο που τού επεβάλλετο. Να εξασκήση δηλαδή το κύρος του διά την πρόληψιν κακής εκλογής προσώπων ή ασκόπων επιχειρήσεων. Το δε οικτρόν είναι ότι έφυγεν από τον τόπον αυτόν, τον οποίον με τόσον αγέρωχον και περιφρονητικόν τρόπον εκυβέρνα, ως φυγάς, χωρίς κάν εγκαίρως να λάβη πρόνοιαν δια την αναχώρησιν τού πληθυσμού, χωρίς να ειδοποιήση τουλάχιστον εγκαίρως αυτούς δια να λάβουν ατομικώς τα μέτρα των.

 

 

more...
No comment yet.
Scooped by kats61
Scoop.it!

...μικράνθρωπος, δούλος των παθών, των ορέξεων και των φιλοδοξιών του

Η κατακραυγή κατά του Στεργιάδη άρχισε λίγες μέρες από την άφιξή του στη Σμύρνη. Πριν περάσει μήνας, δεν ήταν ένας, δεν ήσαν δύο εκείνοι που φώναζαν: «Αυτός δεν είναι Αρμοστής ελευθέρου κράτους. Αυτός είναι ένας ‘βαλής’ (νομάρχης) του Χαμίτ. Είναι ο Χαμίτ ο ίδιος. Πού ακούστηκε ανώτατος κρατικός λειτουργός να απειλεί με μαστίγιο μέσα στο γραφείο του; Να το μεταχειρίζεται ο ίδιος! Και ν’ απειλεί τους πάντας ότι θα διοικήσει με τον βούρδουλα. Αυτός είναι ο άνθρωπος που φέρνει την ελευθερία στους σκλαβωμένους τόπους;…»

Ο Αρμοστής δια το παραμικρόν ζήτημα συνελάμβανε εντίμους πολίτας, γνωστούς εμπόρους και βιομηχάνους και, εάν δεν τους ερράπιζε, τους εφυλάκιζε και κατόπιν τους εξεδίωκε μακράν της Σμύρνης εις τας νήσους και τον Πειραιά.

 

«Η απολυταρχία του Στεργιάδη», γράφει ο Μιχαήλ Ροδάς, «ήρχισε να καθίσταται μέχρι τοιούτου σημείου τυρρανική και απαισία, ώστε ο ελληνικός κόσμος να συγκρίνη τη βιαιότητά του με την τυρρανίαν των Νεοτούρκων! Ηγνόησε τον κόσμο και τας πραγματικάς του ανάγκας. Δεν ηθέλησε ποτέ να μάθη και να επικοινωνήση με την ψυχή του ελληνικού κόσμου. Εν τούτοις, όταν ελάμβανε καμμίαν ανώνυμον καταγγελίαν, χωρίς καμμίαν εξέτασιν διέτασσε αμέσως την σύλληψιν του καταγγελόμενου προσώπου, την προσαγωγήν ενώπιόν του και χωρίς πολλούς δισταγμούς τον ραβδισμόν του, απαράλλακτα όπως εγένετο εις τας τουρκικάς φυλακάς κατά την εποχήν της τυραννίας. Ποίαν υπόληψιν και ποίαν εκτίμησιν ηδύναντο να έχουν οι πολίται, όταν επληροφορούντο ότι το κυριώτερον όργανον του Ύπατου Αρμοστού είναι ο ραβδισμός των εντίμων πολιτών;»

 

Και προσθέτει ο Μιχαήλ Ροδάς: «Ο Στεργιάδης, μικράνθρωπος, ήτο δούλος των παθών, των ορέξεων και των φιλοδοξιών του. Η μεγαλυτέρα του ικανότης ήτο να εξαπατά τους πάντας. Κατελαμβάνετο υπό μανίας. Υφίστατο ένα πραγματικόν "σεληνιασμόν". Άνθρωπος της βίας και της οργής δεν επέτρεπεν αντιλογίας, δεν άφηνε να ακουσθή η γνώμη των άλλων οι οποίοι ευρίσκοντο πλησιέστερον προς τα πρόσωπα και τα πράγματα. Είχε τον τυφλόν εγωισμόν να πιστεύη ότι "αυτός είναι το Κράτος" και ότι υπεράνω της γνώμης του δεν υπάρχει τίποτε άλλο. Το "βέτο" του Ύπατου Αρμοστού ήτο απρόσβλητον, κάτι σαν τα Σουλτανικά φιρμάνια τα οποία ουδείς είχε το δικαίωμα όχι απλώς ν’ αμφισβητήση, αλλ’ ούτε καν να τα κοιτάξη!».

 

 

 

Χ. Σ. Σολομωνίδη, Ο Σμύρνης Χρυσόστομος, εκδ. Ειρμός, Αθήνα 1993, σ. 254

 

more...
No comment yet.
Scooped by kats61
Scoop.it!

Αριστείδης Στεργιάδης - Βιογραφία

Αριστείδης Στεργιάδης - Βιογραφία | Αριστείδης Στεργιάδης: άγγελος ή δαίμονας; | Scoop.it

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Γεννήθηκε στο Ηράκλειο Κρήτης και προερχόταν από εύπορη οικογένεια με ρίζες από την Μακεδονία. Ο πατέρας του ήταν λαδέμπορος από τη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε νομικά στην Αθήνα και το Παρίσι και ιδιώτευσε ως δικηγόρος στην γενέτειρά του από το 1889. Η αντιτουρκική δράση που ανέπτυξε η οικογένειά του είχε σαν αποτέλεσμα να σκοτωθούν τα δυο του αδέλφια, Ιωάννης και Θρασύβουλος. Πρωταγωνίστησε στην επανάσταση του Θέρισου, γεγονός που είχε ως αποτέλεσμα να φυλακισθεί από τους Άγγλους για δώδεκα μήνες.

Ασχολήθηκε με την πολιτική διατελώντας πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου Ηρακλείου μέχρι το 1910. Συνδέθηκε με στενή φιλία με τον Ελευθέριο Βενιζέλο, με τον οποίο συνεργάστηκε στη σύνταξη διαφόρων νόμων για την τοπική αυτοδιοίκηση και για τον μουσουλμανικό πληθυσμό της Κρήτης. Το 1914 συμμετείχε στη σύνταξη της συνθήκης των Αθηνών. Στη συνέχεια διορίστηκε Γενικός διοικητής Ηπείρου (1917 - 1919).

 

Η ΑΡΜΟΣΤΕΙΑ ΤΟΥ

Η επιλογή του και οι αντιδράσεις

Η τοποθέτησή του στην Ύπατη Αρμοστεία της Σμύρνης αποτελούσε προσωπική απόφαση του πρωθυπουργού Ελευθέριου Βενιζέλου, την οποία είχε εκφράσει ήδη από τον Φεβρουάριο του 1919. Όμως ο Στεργιάδης αρνείτο επίμονα την ανάληψη αυτής της θέσης προφασιζόμενος προβλήματα υγείας. Οι πραγματικοί λόγοι της άρνησής του αυτής θα πρέπει να συνδεθούν με «τη φύση και τους σκοπούς» της Μικρασιατικής Εκστρατείας. Οι αντιδράσεις γύρω από την επιλογή του Στεργιάδη προέρχονταν από το εσωτερικό του κόμματος των Φιλελευθέρων. Σε αυτές οφείλονταν, κατά τον Βενιζέλο, η άρνηση του Στεγιάδη. Η θέση του Ύπατου Αρμοστή ήταν προθάλαμος για υπουργικούς θώκους γι'αυτό και οι αντιδράσεις προέρχονταν από στελέχη του κόμματος που επιδίωκαν υπουργοποίησή τους. Έτσι, προτεινόταν για τη θέση αυτή ο Θεμιστοκλής Σοφούλης. Αντίθετα ο Βενιζέλος θεωρούσε ότι ο Σοφούλης λόγω του επαναστατικού του παρελθόντος στη Σάμο, θα έβλαπτε τα σχέδια της Ελλάδος στην περιοχή.

Ο Αριστείδης Στεργιάδης έφτασε στη Σμύρνη στις 8 Μαΐου του 1919.

more...
No comment yet.