Συνδικαλισμός ... | Εξελίξεις στην Εκπαίδευση.... | Scoop.it
Τελικά τι είναι ο συνδικαλισμός;;Θα μπορούσαμε να πούμε ότι είναι η συντονισμένη δράση των εργαζομένων για την διεκδίκηση των δικαιωμάτων τους;;Είναι η διεκδίκηση των δικαιωμάτων των εργαζομένων ο σκοπός της ύπαρξης των εργατικών σωματείων από...