ST
16 views | +0 today
Follow
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Rescooped by Silvia Timková from Správy Výveska
Scoop.it!

Apelujte spolu s nami na autority v súvislosti so Stratégiou

Apelujte spolu s nami na autority v súvislosti so Stratégiou | ST | Scoop.it

Už sme Vás viackrát informovali o tom, že vláda sa stotožnila s úlohou ešte  z roku 2011 a chce vytvoriť Celoštátnu stratégiu ochrany a podpory ľudských práv v SR. Na starosti to má Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí.


Via Tomáš Kuzár
more...
Christin's curator insight, September 11, 2014 7:46 AM

Prosíme Vás o vyjadrenie Vášho postoja a to tým, že si vytlačíte jednu z verzií listu (môžete aj viac), ak s ňou súhlasíte, podpíšte list a pošlite poštou s uvedením Vás ako odosielateľa na obálke. Ak Vám to nerobí ťažkosť, prosím, ponúknite na podpis aj svoju rodinu, či priateľov.

Rescooped by Silvia Timková from Správy Výveska
Scoop.it!

František a popularita: je dôležité, aby sme si nenamýšľali, že sme niekým výnimočným

František a popularita: je dôležité, aby sme si nenamýšľali, že sme niekým výnimočným | ST | Scoop.it

Na spiatočnej ceste z Kórei mal pápež na palube lietadla tlačovú konferenciu. Počas nej vysvetľoval, že nemáme nikdy zabúdať na svoje hriechy a omyly. To nám pomôže neklamať samých seba a nenamýšľať si, že sme niekým výnimočným.


Via Tomáš Kuzár
more...
Christin's curator insight, August 25, 2014 5:08 AM

František o svojej popularite: Som len Boží nástroj.

Rescooped by Silvia Timková from Správy Výveska
Scoop.it!

Pre tento ultrazvuk zamietla potrat postihnutého dieťaťa: Príbeh, ktorý doženie k slzám!

Pre tento ultrazvuk zamietla potrat postihnutého dieťaťa: Príbeh, ktorý doženie k slzám! | ST | Scoop.it

BIRMINGHAM - Katyia Roweová (26) z anglického Telfordu stála pred ťažkým rozhodnutím, ale napokon ignorovala radu lekárov, aby predčasne ukončila tehotenstvo. Po zhliadnutí 3D skenu svojho postihnutého synčeka jednoducho nedokázala ísť na potrat. Úžasný záber ju presvedčil, že chce drobca aj napriek varovaniu odborníkov priviesť na svet. A hoci po deviatich hodinách jej chlapček Lucian zomrel, mladá žena svoj čin neľutuje.

Katyia a jej partner Shane (26) sa na svoje dieťa veľmi tešili. Kým ultrazvuk v treťom mesiaci tehotenstva sa zdal byť v poriadku, počas kontroly v 20. týždni lekári odhalili komplikácie. Po ďalších testoch sa museli nastávajúci rodičia vyrovnať s verdiktom, že mozog ich dieťaťa sa nevyvíja správne a narodí sa zdravotne ťažko postihnuté. Znamenalo to, že nikdy nebude chodiť, hovoriť a bude si vyžadovať 24-hodinovú starostlivosť.

 

Aj napriek tejto strašnej správe sa Katyia nedokázala podvoliť ich odporúčaniam, aby išla na potrat. Na záberoch z 3D ultrazvuku sa totiž Lucian smial, kopal a mával rukami. Dojatá Angličanka sa preto rozhodla, že svojho syna vynosí: "Bola to moja povinnosť matky chrániť ho bez ohľadu na to, kedy zomrie. Zaslúžil si žiť."

 

Lucian sa narodil 23. októbra a pôrodné asistentky varovali dvojicu, že ich syn má pred sebou iba pár hodín života. Po celý ten čas ho Katyia držala v náručí a pred jeho pokojnou smrťou sa s ním stihli stretnúť aj jeho prarodičia. "Môj syn umieral, ale nemohla som sa prestať usmievať, pretože som cítila tú výsadu, že mám šancu sa s ním maznať, poďakovať mu a povedať zbohom po tom všetkom, čím sme spolu prešli," uviedla Katyia s tým, že sa jej za ním cnie každú minútu svojho života.


Via Christin
more...
No comment yet.
Rescooped by Silvia Timková from Správy Výveska
Scoop.it!

Ondrej Chrvala: Každý mladý človek by mal zažiť spoločenstvo

Ondrej Chrvala: Každý mladý človek by mal zažiť spoločenstvo | ST | Scoop.it
Miništroval od druhého ročníka ZŠ až po kňazskú vysviacku. Svoje štúdia po nej absolvoval v Ríme, no najviac ho naučila reálne práca s mladými. Cesta+ sa s ním rozprávala o tom, čím dnešní mladí trpia a do čoho je potrebné investovať. A hovorili sme aj o celoslovenskej akcii pre mladých 7BOLESTNÁ, v ktorej má prsty. Tajomník Rady pre mládež a univerzity KBS. Ondrej Chrvala...

Via Tomáš Kuzár
more...
Christin's curator insight, August 31, 2014 9:55 AM

Ondrej Chrvala o spoločenstvách: "Máme byť otvorení, nebáť sa vyjsť z kostola von do ulíc. Aj mládežnícke spoločenstvo nemá byť len o tom, že je nám tu dobre, modlíme sa spolu. Má prinášať to, čo načerpá, von: do rodín, do dediny alebo mesta, do škôl. Všade priniesť hodnoty Božieho kráľovstva."


Okrem iného, Ondrej Chrvala má veľa spoločného s celoslovenským mládežníckym programom 7BOLESTNÁ.Rescooped by Silvia Timková from Správy Výveska
Scoop.it!

vKontexte.sk: "Katolícka Cirkev nerastie prozelytizmom" - nemáme privádzať ľudí do Cirkvi?

vKontexte.sk: "Katolícka Cirkev nerastie prozelytizmom" - nemáme privádzať ľudí do Cirkvi? | ST | Scoop.it

Pápež František pri rozličných príležitostiach hovorí o prozelytizme: “Cirkev „nerastie v prozelytizme“ (cituje pritom slová pápeža Benedikta XVI.), „ale rastie vďaka príťažlivosti, svedectvu, kázaniu“ (homília pápeža Františka zo stredy 8. mája).


Via Tomáš Kuzár
more...
Christin's curator insight, August 24, 2014 8:50 AM

Mali by sme sa snažiť, aby všetci objavili katolícku Cirkev ako prístav, do ktorého smerujeme, ako skalu, v ktorej nachádzame plnosť Kristovej identity – v učení viery i mravov, v kresťanskom živote, vo sviatostiach a v kulte živému Bohu.

Rescooped by Silvia Timková from Správy Výveska
Scoop.it!

Odpustky – projev plnosti Otcova milosrdenství - P. Vojtěch Kodet ThD. O.Carm

Odpustky – projev plnosti Otcova milosrdenství - P. Vojtěch Kodet ThD. O.Carm | ST | Scoop.it

U příležitosti Velkého jubilea Vtělení blahoslavený Jan Pavel II. napsal, že Bůh prostřednictvím služby církve šíří ve světě své milosrdenství skrze vzácný dar, který je nazýván starobylým jménem odpustky, a že jsou odpustky projevem plnosti milosrdenství Otce (srov. Incarnationis mysterium 9). Tím se v církvi opět otevřela otázka, zda jsou odpustky ještě dnes pravdivým, přiměřeným a srozumitelným znamením pokání. Je třeba poznamenat, že v naší době a v naší místní církvi jsme v otázce odpustkové praxe církve více ovlivněni tendenčním výkladem našich dějin v nedávné minulosti než učením církve. S vyhlášením Roku víry současný papež Benedikt XVI. vyhlásil novou možnost získání plnomocných odpustků a na žádost kardinála Dominika Duky můžeme v okruhu dušičkových dní získat odpustky pro naše zemřelé již od 25.10. do 8.11. za obvyklých podmínek. Bude dobré, když si alespoň krátce připomeneme, oč vlastně tedy v odpustkové praxi jde.

Odpustky jsou původně pozůstatkem staré praxe pokání. V patristické době byl celý proces pokání podřízen biskupovi. Ten určil, jaké pokání měl hříšník vykonat a jak dlouhou dobu byl k tomu vázán. Sv. Augustin se zmiňuje, že kajícníků bylo hodně: "Kajícníků stále přibývá, takže když se na ně kladou ruce, je to předlouhá řada lidí." Od 4. století se přísnost a doba pokání zvětšovala. Pokání trvalo často celá desetiletí. Ve středověku došlo v kající praxi k velké změně. Nejprve byl přehozen sled jednotlivých částí pokání. Hříšníci přijali rozhřešení hned po vyznání, a ne až po vykonání pokání. Tím se také značně setřel smysl pokání jako léčebného prostředku, který napomáhal k dokonalému obrácení. Postupně vznikaly seznamy, v nichž byly jednotlivým hříchům vyměřeny pevně dané kající skutky. Od 10. století se pak objevuje praxe zmírnění tohoto pokání skrze odpustky, které bylo možno získat za určitých okolností. Odpustky tedy nikdy neodpouštěly samy ze sebe žádné hříchy, ale zmírňovaly pokání. V dnešní praxi církve nám pomáhají odstranit následky hříchů.

Následky hříchů
Dosažené smíření s Bohem nevylučuje přetrvávání některých následků hříchu, od nichž je nutno se očistit. A právě v této oblasti nabývají důležitost odpustky, jimiž se vyjadřuje úplný dar milosrdenství Božího (Jan Pavel II., Incarnationis mysterium 9).
Každý hřích má své neblahé následky. Ty vnější vidíme: narušené vztahy, poškozené zdraví, zničené věci, škody způsobené druhým lidem nebo společnosti. Ty vnitřní si většinou moc neuvědomujeme. I na vztazích k sobě, k druhým a k Bohu si často všimneme jen toho, co skutečně nelze přehlédnout: Když se na nás druhý hněvá či s námi nemluví, když se sami nemůžeme smířit s tím, co se stalo, a odmítáme přijmout skutečnost našeho selhání nebo odmítáme i sebe, nebo se s Bohem hádáme a jsme s ním nespokojeni. Ty nejzáludnější následky hříchu si však většinou vůbec nejsme schopni uvědomit a často ani připustit, natož přiznat. Každým hříchem nám tvrdne srdce a stáváme se více neschopni být vnímaví pro Boží slovo a odpovídat na projevy Boží lásky. Sílí v nás krunýř skryté pýchy, která nám brání žít s Bohem v oddané poslušnosti a dětské důvěře. Stáváme se stále více neprůhlednými a ztrácíme vnitřní bezelstnost a přímost. „Jsme totiž ochromeni jakousi leností a otupělostí své přirozenosti a slabost našeho ducha nás drží v nevědomosti a brání nám porozumět Božímu učení“ (sv. Hilarius).
S tím také ztrácíme schopnost úžasu nad velikostí Boží a Božího díla, jsme stále méně schopni Boha chválit a děkovat mu. Stáváme se vzpurným lidem s tvrdou šíjí. Následky hříchu způsobují, že se člověk Bohu buď vzpírá, nebo před ním kličkuje. Je plný sebe a svých nápadů a přání, neochotný něco podstatného měnit. Už ani nevnímá, že se vymlouvá a ospravedlňuje nebo se stává stále více lhostejným a zatvrzelým. Potřebujeme vnitřní očistu. Bůh dobře ví o našich vnitřních překážkách, které jsme nechali vyrůst v našem srdci, a sám nás zve k jejich odstranění. Je třeba se Božímu působení v nás přestat bránit a začít s ním spolupracovat. Jednou z cest jsou také odpustky.


Via Christin
more...
No comment yet.