Specialpedagogik
40 views | +0 today
Follow
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Susanna Strömberg
Scoop.it!

Se, bekräfta och bemöta | Lärarnas Nyheter

Se, bekräfta och bemöta | Lärarnas Nyheter | Specialpedagogik | Scoop.it
“Se, bekräfta och bemöta | Lärarnas Nyheter http://t.co/zZeGJpNhye #kungöverlivet”
more...
No comment yet.
Scooped by Susanna Strömberg
Scoop.it!

Nya vägar när talet dröjer | Lärarnas Nyheter

Nya vägar när talet dröjer | Lärarnas Nyheter | Specialpedagogik | Scoop.it
“Nya vägar när talet dröjer | Lärarnas Nyheter #språk #barn #foreldre #barnehage http://t.co/ftKM7ZWH1K”
more...
No comment yet.
Scooped by Susanna Strömberg
Scoop.it!

Tre av tio klarar inte kursprovet i matematik 1a

“Matematik 1 a var det svåraste kursprovet för de elever som skrev prov under våren. 30 procent klarade inte godkänt, visar Skolverkets siffror. 70 procent fick minst betyg E på kursprovet i matematik 1a i våras.”
more...
No comment yet.
Scooped by Susanna Strömberg
Scoop.it!

Så gjorde vi: Böcker – en hjälp att sörja

Så gjorde vi: Böcker – en hjälp att sörja | Specialpedagogik | Scoop.it
“Vissa barn bär på traumatiska erfarenheter som väcker existentiella frågor. Då kan bilderböcker vara en väg att bearbeta det som hänt.”
more...
No comment yet.
Scooped by Susanna Strömberg
Scoop.it!

Är du specialpedagog eller... - Hjärna Utbildning | Facebook

“Är du specialpedagog eller speciallärare? Jag föreläser på konferensen Specialpedagogik i skolan, den 25 nov, i Stockholm. Läs mer om programmet här:...”
more...
No comment yet.
Scooped by Susanna Strömberg
Scoop.it!

"Det finns inte en elev som är den andra lik"

"Det finns inte en elev som är den andra lik" | Specialpedagogik | Scoop.it
Elever med autism har det ofta svårt i skolan. Som rektor måste man våga gå utanför de vanliga ramarna för att ge varje elev bäst förutsättningar, menar Agneta Hell på Specialpedagogiska skolmyndigheten.
more...
No comment yet.
Scooped by Susanna Strömberg
Scoop.it!

Kombinerad träning främjar god läsutveckling

Kombinerad träning främjar god läsutveckling | Specialpedagogik | Scoop.it
Ny avhandling från Linnéuniversitetet
more...
No comment yet.
Scooped by Susanna Strömberg
Scoop.it!

Specialpedagogik i förändring

Specialpedagogik i förändring | Specialpedagogik | Scoop.it
Vad innebär den nya skollagen och de nya läroplanerna för specialpedagogiken. Får fokus på kunskap konsekvenser för
inkludering och likvärdighet?
more...
No comment yet.
Scooped by Susanna Strömberg
Scoop.it!

Rektors roll avgörande för att skapa inkluderande skolor

Rektors roll avgörande för att skapa inkluderande skolor | Specialpedagogik | Scoop.it
Rektorns förmåga att skapa sociala relationer och bygga en gemenskap i skolan är viktig för att skapa skolor som både är inkluderande och effektiva. Det är resultatet av en amerikansk fallstudie.
more...
No comment yet.
Scooped by Susanna Strömberg
Scoop.it!

Webben förändrar förutsättningar för språklärande

Webben förändrar förutsättningar för språklärande | Specialpedagogik | Scoop.it
När studenter använder webben för att skriva texter arbetar de med språket på många olika sätt. Fokus förskjuts från läraren till eleven, menar Linda Bradley vid Chalmers tekniska högskola.
more...
No comment yet.
Scooped by Susanna Strömberg
Scoop.it!

Specialpedagogiska aspekter på förskola och skola - MyNewsdesk (pressmeddelande)

Specialpedagogiska aspekter på förskola och skola - MyNewsdesk (pressmeddelande) | Specialpedagogik | Scoop.it
Specialpedagogiska aspekter på förskola och skola MyNewsdesk (pressmeddelande) Boken har ett kritiskt granskande perspektiv och innehåller såväl forskning om specialpedagogiska frågor i förskolans och skolans värld som fallbeskrivningar utifrån...
more...
No comment yet.
Rescooped by Susanna Strömberg from Folkbildning på nätet
Scoop.it!

Vilken forskning krävs för att få hjärnkoll på undervisningen? - Vetenskapsrådet

Vilken forskning krävs för att få hjärnkoll på undervisningen? - Vetenskapsrådet | Specialpedagogik | Scoop.it
Vilken forskning krävs för att få hjärnkoll på undervisningen? Det finns forskare som hoppas att genom att ta hänsyn till hur barns hjärnor utvecklas ska undervisningen kunna organiseras på ett klokare sätt.

Via Åsa Petersson
more...
No comment yet.
Scooped by Susanna Strömberg
Scoop.it!

Daniels pedagogiska praktik: Relationell specialpedagogik - i teori ...

Daniels pedagogiska praktik: Relationell specialpedagogik - i teori ... | Specialpedagogik | Scoop.it
Lagom till semestern har vi (Specialpedagogiska forskningsmiljön vid Högskolan Kristianstad med stöd från några kollegor vid Linneuniversitetet och Malmö högskola) publicerat en antologi med titeln "Relationell ...
more...
No comment yet.
Scooped by Susanna Strömberg
Scoop.it!

Så kan lärarna stötta eleverna språkligt | Lärarnas Nyheter

Så kan lärarna stötta eleverna språkligt | Lärarnas Nyheter | Specialpedagogik | Scoop.it
“Bra recension av "Språket i ämnet". http://t.co/XYd9Ohl3Tg #skolan #rektorer”
more...
No comment yet.
Scooped by Susanna Strömberg
Scoop.it!

Eleven är inte problemet | Lärarnas Nyheter

“Eleven är inte problemet | Lärarnas Nyheter http://t.co/1WH2PNLpij #kungöverlivet #enskolaföralla”
more...
No comment yet.
Scooped by Susanna Strömberg
Scoop.it!

Se, bekräfta och bemöta | Lärarnas Nyheter

Se, bekräfta och bemöta | Lärarnas Nyheter | Specialpedagogik | Scoop.it
“RT @CeciliaLilja: Framgångsfaktorer för att nå skoltrötta: se, bekräfta, bemöta. #skola #lärare #viktigt http://t.co/Ri4wcsh6JO”
more...
No comment yet.
Scooped by Susanna Strömberg
Scoop.it!

Flickor med adhd syns inte | Lärarnas Nyheter

“Flickor med adhd syns inte | Lärarnas Nyheter http://t.co/x2lihbHy4e”
more...
No comment yet.
Scooped by Susanna Strömberg
Scoop.it!

Bilder kan störa läsningen för dyslektiker

Bilder kan störa läsningen för dyslektiker | Specialpedagogik | Scoop.it
“Bilder i läromedel förutsätts ofta vara ett hjälpmedel för att eleverna ska få ökat stöd att förstå innehållet i en text. För den som inte kan ta till sig informationen i bilden kan bilden i stället vara negativt för lärandet.”
more...
No comment yet.
Scooped by Susanna Strömberg
Scoop.it!

Använd forskning i klassrummet

Använd forskning i klassrummet | Specialpedagogik | Scoop.it
Vad betyder vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet i praktiken och hur ska man göra? I en ny bok samlar vi klassrumsnära rön som diskuterats flitigt på senare år.
more...
No comment yet.
Scooped by Susanna Strömberg
Scoop.it!

Specialpedagogik- vad innebär det för oss som arbetar på ...

Det specialpedagogiska synsättet genomsyrar undervisningen på Årstaskolan. Vi uppmuntrar alla små framsteg som kan leda framåt. Vi har en förväntan på och en orubblig tro att alla elever vill lära sig, utvecklas och nå sina ...
more...
No comment yet.
Scooped by Susanna Strömberg
Scoop.it!

Inkludering går att förena med hög måluppfyllelse

Inkludering går att förena med hög måluppfyllelse | Specialpedagogik | Scoop.it
Forskningsbaserat arbete utifrån gemensam tankestil, där inkludering är viktig del, har lett till den höga måluppfyllelsen för Nossebro skola i Essunga kommun i Västra Götaland.
more...
No comment yet.
Scooped by Susanna Strömberg
Scoop.it!

Att skriva om det lästa stöttar läsförståelsen

Att skriva om det lästa stöttar läsförståelsen | Specialpedagogik | Scoop.it
Stöttar skrivande om det lästa läsförståelsen? Det är den tematiska frågan i en amerikansk metastudie. Svaret blir ja och följs upp med några direkta rekommendationer om åtgärder för den aktiva läraren.
more...
No comment yet.
Scooped by Susanna Strömberg
Scoop.it!

Begränsad bild av inkludering i litteratur om särskilt stöd

Begränsad bild av inkludering i litteratur om särskilt stöd | Specialpedagogik | Scoop.it
För de flesta betyder inkludering att man undviker särlösningar såsom till exempel särskilda undervisningsgrupper. Många lärare är positiva till idén men känner sig samtidigt osäkra på hur man ska undervisa för att kunna nå alla elever.
more...
No comment yet.
Scooped by Susanna Strömberg
Scoop.it!

Funktionshinder allt vanligare

Funktionshinder allt vanligare | Specialpedagogik | Scoop.it
Var fjärde arbetssökande klassas idag som funktionshindrad av Arbetsförmedlingen. För tjugo år sedan var det en på tio. Ökade krav i arbetslivet är en av förklaringarna, skriver två arbetslivsforskare.
more...
No comment yet.
Scooped by Susanna Strömberg
Scoop.it!

VA-dagen 2013: Utbildning + forskning = sant?

VA-dagen 2013: Utbildning + forskning = sant? | Specialpedagogik | Scoop.it
Detaljer Datum: 23 Sep 2013 Tid: 13:00 - 17:00 Plats: SkyddsrummetAdress: Söder Mälarstrand 25 [ Visa karta ] Ort: Stockholm All undervisning ska vila på vetenskaplig grund enligt Skollagen. Men hur fungerar det i praktiken?
more...
No comment yet.