Sosiaalityö
662 views | +0 today
Follow
Sosiaalityö
Sosiaalialaan liittyvää materiaalia
Curated by Heidi Blom
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Heidi Blom
Scoop.it!

Sosiaalihuollon ammattihenkilö- ja tehtävärakenteesta tehdään valtakunnallinen selvitys - Artikkeli

Sosiaali- ja terveysministeriö haluaa selvittää, millainen on sosiaalihuollon ammattihenkilö- ja tehtävärakenne eri puolella Suomea. Tätä varten tehdään valtakunnallinen selvitys, joka valmistuu kesään mennessä. Tavoitteena on saada kattava valtakunnallinen sekä maakuntakohtainen kuva sosiaalihuollon tehtävissä työskentelevien ammattihenkilöiden määrästä, saatavuudesta ja poistuvuudesta eri alueilla ja eri palvelutehtävissä. Sosiaalihuollon toimintayksiköiden esimiehille tai vastaaville lähetetään tammikuun aikana kysely, jossa kysytään muun muassa henkilöstön sijoittumisesta sosiaalihuollon eri tehtäviin sekä kelpoisuusehdot täyttävien työntekijöiden saatavuudesta, poistuvuudesta ja sen syistä. Lisäksi toivotaan esimiesten näkemyksiä henkilöstötilanteen kehittymisestä tulevaisuudessa. Kyselyyn vastaaminen on tärkeää, sillä vastaukset antavat perustan laajan asiantuntijajoukon tekemille sosiaalihuollon kehittämis- ja koulutustarvearvioille. Selvityksen toteuttaa Pohjois-Suomen sosiaalialan osaamiskeskus (POSKE). Lisätietoja Projektipäällikkö Petri Vuorijärvi, POSKE, Pohjois-Pohjanmaan toimintayksikkö, p. 040 357 2043, etunimi.sukunimi@oamk.fi Sosiaalineuvos Juha Luomala, STM, p. 0295 163 492, etunimi.sukunimi@stm.fi

more...
No comment yet.
Scooped by Heidi Blom
Scoop.it!

Lastensuojelun laadun kehittäminen tuo vahvuudet näkyviin

Lastensuojelun laadun kehittäminen tuo vahvuudet näkyviin | Sosiaalityö | Scoop.it

Lupa auttaa! -hanke on ottanut tämän kehittämishaasteen asiakseen. Hankkeen lastensuojeluagentit ovat toteuttaneet kevään 2018 aikana eri lastensuojelupalvelujen organisaatioihin useita käytännönläheisiä arviointipilotteja.

more...
No comment yet.
Scooped by Heidi Blom
Scoop.it!

Sosiaalityö ei näy somen sotekeskusteluissa –

Sosiaalityö ei näy somen sotekeskusteluissa – | Sosiaalityö | Scoop.it

6.4.2018 Sosiaalityö ei näy somen sotekeskusteluissa Keskustelu kaipaa lisää sosiaalityöntekijöiden näkökulmaa ”Lauletaan kovempaa kun pitäs olla hiljaa ei paineta leukaa rintaan ennen ku kasvetaan viljaa” Laulaja Ellinooran laulun sanat kuvastavat hyvin rakenteellisen sosiaalityön perusajatusta. Sosiaalityö asiakkaineen tarvitsee julkista puolestapuhujaa, ja tässä sosiaalityöntekijöiden rooli on korvaamattoman tärkeä. Rakenteellinen sosiaalityö osana sosiaalityötä on kirjattu lakiin: “Rakenteellisella sosiaalityöllä on huolehdittava sosiaalista hyvinvointia ja sosiaalisia ongelmia koskevan tiedon välittymisestä ja sosiaalihuollon asiantuntemuksen hyödyntämisestä hyvinvoinnin ja terveyden edistämiseksi” (Sosiaalihuoltolaki 1301/2014). Sosiaalinen media tarjoaa alustan vaikuttamiseen – kuka tahansa voi nousta somen avulla oman alansa mielipidevaikuttajaksi. Sote-uudistus on toteutuessaan valtavan iso muutos sosiaali- ja terveydenhuollon palvelurakenteeseen. Osallistumalla sote-keskusteluun voimme vaikuttaa siihen, miten ja millaista sosiaalityötä teemme uudistuksen jälkeen. Päätimme selvittää Futusomen keräämän some-datan ja sen tutkimiseen tarkoitetun työkalun avulla, mitkä aiheet nousivat sosiaalisen median sote-keskustelussa pinnalle sosiaalityön näkökulmasta vuonna 2017, ja ketkä niistä kirjoittivat. Somessa vaikutetaan soteen Teimme Futusomen työkalun avulla katsauksen vuoden 2017 sote-keskusteluihin. Mediassa (esim.  Helsingin yliopisto 22.3.2017 ja HS 29.12.2017 ) on käyty paljon keskustelua siitä, että terveydenhuollon puoli ohjaa sote-keskustelua sosiaalihuollon näkökulman jäädessä varjoon. Some-keskusteluun liittyvä data tukee tätä väitettä. Hakusanat sote ja terveydenhuolto tuottivat 13 786 osumaa kun taas sotella ja sosiaalihuollolla niitä oli 2 083. Mielenkiintoista oli myös huomata, että sotesta ja lääkäreistä löytyy 12 604 kommenttia, kun vastaava luku sotesta ja sosiaalityöntekijöistä on vain 530. Suomessa työskentelee noin 5000 sosiaalityöntekijää ja toisaalta täällä asuvia työikäisiä lääkäreitä on vain reilu neljä kertaa enemmän, noin 21 000. Hakusanat sote ja terveydenhuolto tuottivat 13 786 osumaa kun taas sotella ja sosiaalihuollolla niitä oli vain 2 083. Päätimme ottaa lähempään tarkasteluun vuoden 2017 some-keskusteluja hakusanoilla sote ja sosiaalityö. Saimme 1 383 tulosta, joista yli kaksi kolmasosaa löytyy Twitteristä. Facebook oli Twitterin jälkeen seuraavaksi vilkkain keskustelupaikka noin 250 osumalla. Blogien osuus tuloksista oli 87 ja uutiskommenttien ja keskustelupalstojen muutama kymmen. On hyvä huomioida, että kaikki haun tulokset eivät sisältäneet tarkastelemamme aiheen kannalta relevanttia sisältöä. Tarkastelemissamme some-keskusteluissa näkyi vuonna 2017 kaksi selkeää piikkiä. Ensimmäinen piikeistä ajoittui helmi-maaliskuulle, jolloin erityisesti huhtikuun alussa pidetyt kuntavaalit ja maaliskuussa vietettävä kansainvälinen sosiaalityön päivä vilkastuttivat keskustelua. Vuoden 2017 tuloksista noin kolmasosa osui tälle ajankohdalle. Facebook-päivityksiä aiheesta sote ja sosiaalityö oli reilu parikymmentä, joista valtaosa oli kuntavaaliehdokkaiden päivityksiä liittyen sote-uudistuksen huolenaiheisiin, kuten sosiaalihuollon sivuuttamiseen uudistuksessa. Poliitikkojen julkaisujen lisäksi päivityksiä olivat tehneet mm. Helsingin yliopisto, VVA ry, Suomen päihderiippuvaiset ry, THL, Uudenmaan liitto ja Kokkolan yliopistokeskus Chydenius. Blogi-kirjoituksia aiheesta löytyi alle 10, mutta positiivista oli se, että näihin lukeutui kaksi puhtaasti sosiaalityön näkökulmasta kirjoitettua blogia (Perusasiat!- ja Sosiaalitarkkailija -blogit). Sosiaalityöntekijöiden seura oli edelläkävijänä julkaissut myös youtube-videon keskustelutilaisuudestaan koskien sitä, miksi sosiaalihuolto ei näy sotessa ja mitä sille voisi tehdä. Valtaosa twiiteistä käsitteli sosiaalityön ja sosiaalihuollon unohtunutta asemaa sote-uudistuksessa. Kuunteleeko kukaan sosiaalityön asiantuntijoita? Twitterissä käydään selvästi eniten keskustelua. Helmi-maaliskuussa 2017 twiittejä oli yhteensä 117 ilman retwiittejä. 10 vilkkaimmasta keskustelijasta seitsemän on varmuudella tunnistettavissa sosiaalityöntekijöiksi. Lisäksi joukossa on ”lape-muutosagentti”, Kuntalehti sekä Sosiaalityöntekijöiden seura. Valtaosa twiiteistä käsitteli sosiaalityön ja sosiaalihuollon unohtunutta asemaa sote-uudistuksessa. Selvästi pienempi osa twiiteistä liittyi mm. soten valinnanvapauteen, kansainväliseen sosiaalityön päivään, sosiaalialan digimurrokseen sekä toimeentulotuen kela-siirron haasteisiin. Keskeinen viesti oli se, ettei sosiaalityön asiantuntijoita kuultu toimeentulotuen kela-siirrossa, joten samaa virhettä ei tule toistaa sote-uudistuksessa. Toinen vuoden 2017 keskustelupiikeistä ajoittui lokakuun puolivälistä joulukuun puoliväliin. Loppuvuoden piikin osuus koko vuoden tuloksista oli yli viidennes. Myös tällä kertaa Facebook-julkaisuissa keskustelua käytiin erityisesti poliittisten vaikuttajien toimesta. Muita julkaisijoita olivat mm. Talentia, Lokakuun liike ja Sosiaalinen tekijä -blogi. Twiittejä kertyi yhteensä 86 (ei retwiittejä). Suurin osa aktiivisimmista keskustelijoista oli sosiaalialan ammattilaisia. Keskustelu liittyi pääasiassa sosiaalityön ja sosiaalihuollon rooliin sotessa ja tulevissa sote-keskuksissa sekä valinnanvapausmalliin. Iso puheenaihe oli tälläkin kertaa sosiaalityön sivuuttaminen sotessa. Valinnanvapausmallin lakiluonnos julkaistiin lokakuussa 2017, mikä oli kenties syynä vilkkaampaan keskusteluun loppuvuodesta. Pieni osa keskustelusta liittyi lastensuojeluun. Uutena aiheena erityisesti blogeissa ja twitterissä nousi ”lastensuojelun kriisi” ja siihen liittyen keskustelu lastensuojelun henkilömitoituksen lailla säätämisen tarpeesta. Palataksemme takaisin koko vuoden 2017 tarkasteluun, on merkillepantavaa, että sosiaalityön näkökulmasta keskustelua hallitsevat yksityishenkilöt. Aktiivisimman kymmenen joukkoon mahtuu yksityishenkilöinä kirjoittavien sosiaalityön asiantuntijoiden lisäksi vain Sosiaalityöntekijöiden seura ja Twitter-tili nimeltä Sote_laatu. Tiliä päivittää oman esittelynsä mukaan sosiaali- ja terveydenhuollon laadusta ja laadun mittaamisesta kiinnostunut sote-ammattilainen. Toki huomionarvoista on, että Sote_laatu on kirjoittanut soteen ja terveydenhuoltoon liittyen 1 577 kommenttia, kun sotesta ja sosiaalihuollosta niitä löytyi 493. Keskustelu aiheesta on vilkastunut viimeisen vuoden aikana. Futusomen yli kolme vuotta kattava some-data osoittaa, että esimerkiksi twiittejä sote ja sosiaalityö hakusanoilla löytyy näiltä vuosilta tällä hetkellä 1 758 kappaletta. Näistä yli puolet on pelkästään vuodelta 2017. On myös muistettava, että tarkastelimme tässä vain muutamia hakusanoja, joten paljon sosiaalityöhön liittyviä keskusteluja jäi varmasti rajauksen ulkopuolelle. Some-keskustelujen perusteella voimme nähdä, että sosiaalityön hiljaisuuden kulttuuri on pikkuhiljaa taittumassa, mistä havainnollistava esimerkki on tämä vastavalitun sosiaalityöntekijöiden seuran hallituksen jäsenen twiitti: Kiitollisuus, ylpeys ja innokkuus. Siinä tämän päivän fiilikset tuoreena @sosttseura hallituksen jäsenenä. #sosiaalityö #vaikuttaminen #sote #asiantuntijuus Rakenteellinen sosiaalityö ja vaikuttaminen ovat kaikkien sosiaalityön asiantuntijoiden oikeus ja velvollisuus. Mekin perustimme Twitter-tilit (@MarjaanaPyykko ja @nhuttuhn) ja liitymme keskusteluun. Liity sinäkin, sillä joukossa on voimaa. Osallistumalla keskusteluun voimme vaikuttaa! Niina Huttunen & Marjaana Pyykkö Kirjoittajat ovat Helsingin yliopiston sosiaalityön maisteriopiskelijoita ja tulevia sosiaalityöntekijöitä sekä sosiaalialan vaikuttajia.   >> Lyhyt johdatus Twitterin maailmaan Twitterissä voit keskustella tai välittää muiden kirjoittamia twiittejä. Alkuun pääset etsimällä mielenkiintoisia henkilöitä ja muita twitter-tilejä ja seuraamalla niitä. Vaikuta ja osallistu Twitterissä esimerkiksi sote-keskusteluun käyttämällä hashtageja: #sote #sosiaalityö #sosotessa Ota seurantaan ainakin nämä vaikuttajat: @sosttseura @HarryLunabba  @MManelius   @SonjaElla @k_kohonen @anu_autio @marjaheikkila2 @minkaleih @Kaisa_Pasa @AnniMkel2 Osallistu rohkeasti keskusteluihin, haasta ihmisiä mukaan ja jaa mielenkiintoisia juttuja omilla kommenteilla höystettynä. Muista aina lisätä viestiisi aiheen #hashtagit.

more...
No comment yet.
Scooped by Heidi Blom
Scoop.it!

eSosiaalityön mahdollisuudet

eSosiaalityön mahdollisuudet | Sosiaalityö | Scoop.it

Sosiaalityön tietojärjestelmien kehittäminen tiedonmuodostuksen tueksi Suomessa on meneillään laaja kansallinen tietojärjestelmien keh...

more...
No comment yet.
Scooped by Heidi Blom
Scoop.it!

Päiväkodeille omat sosiaalityöntekijät, kotikäyntejä ensisynnyttäjien luokse –  Työntekijät keräsivät ratkaisuehdotuksia lastensuojelun ongelmiin - Kotimaa

Päiväkodeille omat sosiaalityöntekijät, kotikäyntejä ensisynnyttäjien luokse –  Työntekijät keräsivät ratkaisuehdotuksia lastensuojelun ongelmiin - Kotimaa | Sosiaalityö | Scoop.it

Sosiaali- ja terveysministeriö julkaisee tiistaina ensimmäisen raportin selvityksestä lastensuojelun kuormittavuuden vähentämiseksi. Raportti käsittelee sosiaalityöntekijöiden määrän riittävyyttä sekä ottaa kantaa nykyisiin laatusuosituksiin sekä lainsäädäntöön.

more...
No comment yet.
Scooped by Heidi Blom
Scoop.it!

Kantelu: Vantaalla lastensuojeluilmoitusten käsittelyjonot venyneet jopa neljään kuukauteen, työntekijäpula on krooninen | Yle Uutiset | yle.fi

Kantelu: Vantaalla lastensuojeluilmoitusten käsittelyjonot venyneet jopa neljään kuukauteen, työntekijäpula on krooninen | Yle Uutiset | yle.fi | Sosiaalityö | Scoop.it
Vantaa ei näytä päässeen eroon ongelmistaan lastensuojelussa. Sosiaalityöntekijät ovat jättäneet aluehallintovirastoon kantelun, jonka mukaan puutteet näkyvät muun muassa kasvavina asiakasjonoina ja työntekijöiden vaihtuvuutena.
more...
No comment yet.
Scooped by Heidi Blom
Scoop.it!

Lapsiasiavaltuutettu jyrähtää valtiolle lastensuojelusta - ”Ihan hävettää”

Lapsiasiavaltuutettu jyrähtää valtiolle lastensuojelusta - ”Ihan hävettää” | Sosiaalityö | Scoop.it
Ylisosiaalineuvos Aulikki Kananoja selvittää parhaillaan, miten lastensuojelutyön kuormittavuutta voitaisiin vähentää. Kananojan alkuvuonna alkanut työ pitäisi tulla julkisuuteen parin viikon kuluttua. Selvitys on osa lapsi- ja perhepalveluiden muutosohjelmaa. Lapsiasiavaltuutettu Tuomas Kurttila ei ole vielä kovin vakuuttunut siitä, kuinka tarpeellisia lastensuojelun selvitykset ovat.
more...
No comment yet.
Scooped by Heidi Blom
Scoop.it!

Esimerkkejä rakenteellisesta sosiaalityöstä - Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtaminen - THL

Rakenteellinen sosiaalityö on tiedon tuottamista, tavoitteellista toimintaa ja asiantuntijuutta. Katso täältä esimerkkejä.
more...
No comment yet.
Scooped by Heidi Blom
Scoop.it!

Rakenteellinen sosiaalityö

Rakenteellinen sosiaalityö | Sosiaalityö | Scoop.it
Rakenteellinen sosiaalityö Videoklippejä rakenteellisesta sosiaalityöstä Seuraavat videoklipit on toteutettu osana rakenteellisen sosiaalityön oppimateriaalia.Laura Tiitinen: Rakenteellisen sosiaalityön osaaminen Laura Tiitinen: Epäkohtien paljastaminen Laura Tiitinen: Sosiaalialan mediavaikuttaminen...
more...
No comment yet.
Scooped by Heidi Blom
Scoop.it!

Pääkirjoitus: Sitkeä pula työntekijöistä piinaa lastensuojelua

Pääkirjoitus: Sitkeä pula työntekijöistä piinaa lastensuojelua | Sosiaalityö | Scoop.it

Pula pätevistä sosiaalityöntekijöistä lastensuojelussa on jo kesto-ongelma. Kielteisen kierteen katkaiseminen alkaa siitä, ettei ongelmia lakaista maton alle.

more...
No comment yet.
Scooped by Heidi Blom
Scoop.it!

Kuinka monta lasta voi olla yhden sosiaalityöntekijän vastuulla?

Kuinka monta lasta voi olla yhden sosiaalityöntekijän vastuulla? | Sosiaalityö | Scoop.it

Eduskuntaa puhuttaa lastensuojelun kriittinen tila. Ala ei houkuttele ja työntekijöiden vaihtuvuus on suurta, sillä lastensuojelussa yhden sosiaalityöntekijän vastuulla voi olla jopa 80 lasta. Eduskunnan torstaista kyselytuntia hallitsi lastensuojelun tila. Kysymyksen nosti esiin suurimman oppositiopuolueen Sdp:n kansanedustaja Maria Guzenina. Tuhat sosiaalityöntekijää lähestyi lasten oikeuksien päivänä päättäjiä adressilla, jossa he vaativat pikaisia toimia lastensuojelun tilanteen korjaamiseksi. Suosituksen …

more...
No comment yet.
Scooped by Heidi Blom
Scoop.it!

Väitös: sosiaalityön varautumisessa häiriötilanteisiin on parantamisen varaa

Väitös: sosiaalityön varautumisessa häiriötilanteisiin on parantamisen varaa | Sosiaalityö | Scoop.it

Sosiaalityön rooli ihmisten toipumisen edistämisessä ja kriisinsietokyvyn kasvattamisessa jää usein vähälle huomiolle. Muut turvallisuusviranomaiset ja sosiaalityöntekijät itse eivä

more...
No comment yet.
Scooped by Heidi Blom
Scoop.it!

Lastensuojelun asiakirjat vanhempien näkökulmasta

Lastensuojelun asiakirjat vanhempien näkökulmasta | Sosiaalityö | Scoop.it
YTM Tarja Vierulan väitöstilaisuus Lastensuojelun asiakirjat vanhempien näkökulmasta (Examining Child Welfare Documents from a Parental Perspective) Väitöskirja kuuluu sosiaalityön alaan. Vastaväittäjänä on professori Merja Laitinen (Lapin yliopisto). Kustoksena toimii professori Tarja Pösö.
more...
No comment yet.
Scooped by Heidi Blom
Scoop.it!

Lastensuojelun työntekijät: Lasten tapaamiseen on liian vähän aikaa – pahimmillaan alle kymmenesosa työajasta lasten kanssa kasvotusten - Kotimaa | HS.fi

Lastensuojelun työntekijät: Lasten tapaamiseen on liian vähän aikaa – pahimmillaan alle kymmenesosa työajasta lasten kanssa kasvotusten - Kotimaa | HS.fi | Sosiaalityö | Scoop.it

Lastensuojelun keskusliiton alan työntekijöille teettämän kyselyn vastaajat kannattivat lastensuojeluun sitovaa mitoitusta, joka rajaisi yhden sosiaalityöntekijän tai sosiaaliohjaajan vastuulla olevien lasten määrää.

more...
No comment yet.
Scooped by Heidi Blom
Scoop.it!

Palveluksessanne: Sosiaalityö digitalisoituu, mutta hitaasti

Palveluksessanne: Sosiaalityö digitalisoituu, mutta hitaasti | Sosiaalityö | Scoop.it

Terveydenhuollon puolella on kova terveyden huollon digitalisaatio käynnissä, sosiaalityön puolella ei ole samanlaista imua nähtävissä ainak...

more...
No comment yet.
Scooped by Heidi Blom
Scoop.it!

Sosiaalityön tutkimuksen vuosikirjan 2020 teema ja toimittajat haussa - Sosiaalityön tutkimuksen seura

Sosiaalityön tutkimuksen vuosikirjan 2020 teema ja toimittajat haussa - Sosiaalityön tutkimuksen seura | Sosiaalityö | Scoop.it

Sosiaalityön tutkimuksen vuosikirjan 2020 teema ja toimittajat haussa. Sosiaalityön tutkimuksen seura – Föreningen för forskning i socialt arbete on vuonna 1998 perustettu tieteellinen yhdistys, jonka tarkoituksena on saattaa yhteen sosiaalityön tutkijoita ja käytännön toimijoita sekä toimia...

more...
No comment yet.
Scooped by Heidi Blom
Scoop.it!

Tutkijat: Sosiaalityö vaatii akateemisen koulutuksen

Tutkijat: Sosiaalityö vaatii akateemisen koulutuksen | Sosiaalityö | Scoop.it

Sosiaalityö on vaativaa, ja sen takia myös sijaisten pätevyysvaatimukset ovat korkeat. Tärkeintä olisi tarjota ammattilaisille oikeanlaista tukea, jotta he jaksaisivat paremmin työssään.

more...
No comment yet.
Scooped by Heidi Blom
Scoop.it!

Sosiaalityön erikoisosaaminen sotessa? -seminaari Osa I

Sosnetin järjestämä seminaari " Sosiaalityön erikoisosaaminen sotessa? -seminaari 26.1.2018 Helsingin yliopistolla

more...
No comment yet.
Scooped by Heidi Blom
Scoop.it!

Lastensuojelun karu totuus: Yhdellä sosiaalityöntekijällä asiakkaana jopa 130 lasta | Yle Uutiset | yle.fi

Lastensuojelun karu totuus: Yhdellä sosiaalityöntekijällä asiakkaana jopa 130 lasta | Yle Uutiset | yle.fi | Sosiaalityö | Scoop.it
Lastensuojelun tilanne on vaikeutunut entisestään. Suomessa on kuntia, joissa ei ole ainuttakaan lastensuojelun sosiaalityöntekijää. Raskaaseen työhön on vaikea houkutella tekijöitä.
more...
No comment yet.
Scooped by Heidi Blom
Scoop.it!

Rakenteellinen sosiaalityö yleisesti

Videoluento "Rakenteellinen sosiaalityö yleisesti" Videon toteutus: Henri Muotka © Henri Muotka Video on toteutettu osana Sosnetin rakenteellise

more...
No comment yet.
Scooped by Heidi Blom
Scoop.it!

Miten johto voi tukea puheeksiottoa sosiaalityössä

Miten johto voi tukea puheeksiottoa sosiaalityössä ehkäisevän työn seutukoordinaattori Susanna Leimio, Sosiaalialan osaamiskeskus Verso

more...
No comment yet.
Scooped by Heidi Blom
Scoop.it!

Essote on onnistunut palkkaamaan uusia sosiaalityöntekijöitä lastensuojeluun — nykyiset tekijät iloitsevat rekrytoinneista: ”Työ on ollut tulipalojen sammutt... - Länsi-Savo

Essote on onnistunut palkkaamaan uusia sosiaalityöntekijöitä lastensuojeluun — nykyiset tekijät iloitsevat rekrytoinneista: ”Työ on ollut tulipalojen sammutt... - Länsi-Savo | Sosiaalityö | Scoop.it

Pitkään jatkunut sosiaalityöntekijäpula, organisaation uudistukset ja asiakkaiden kasvava määrä saivat aikaan ahdingon lastensuojelussa. Nyt sosiaalityöntekijät ovat helpottuneita — Essote on onnistunut palkkaamaan uusia työntekijöitä. Uhka 400 000 euron sakosta tehosti Essoten toimintaa vielä lisää.

more...
No comment yet.
Scooped by Heidi Blom
Scoop.it!

Sosiaalityö digitalisaatiossa

Sosiaalityö digitalisaatiossa | Sosiaalityö | Scoop.it
Sosiaalityö digitalisaatiossa   Avaa tiedosto Lataukset:  Toimittaja Kivistö, Mari Päykkönen, Kirsi Lapin yliopisto 2017 openAccess Metadata Näytä kaikki kuvailutiedot Julkaisun pysyvä osoite on http://urn.fi/URN:ISBN:978-952-337-035-7 Kuvaus publishedVersion Kokoelmat Erillisteokset ja sarjajulkaisut...
more...
No comment yet.
Scooped by Heidi Blom
Scoop.it!

eSosiaalityön mahdollisuudet

eSosiaalityön mahdollisuudet | Sosiaalityö | Scoop.it
eSosiaalityön maisterikoulutus -hanke järjestää seminaarin " Sosiaalityö digitalisaatiossa" 23.11.2017 klo 9 - 16. Paikkana on OAMK:
more...
No comment yet.