Zakład Systemów Informacyjnych, Instytut Informacji Naukowej i Studiów Bibliologicznych (UW) | SKZI | Scoop.it
Konferencja międzynarodowa "Nauka o informacji (informacja naukowa) w okresie zmian"