Skolverkets och skolinspektionens nyhetsflöde
778 views | +0 today
Follow
Skolverkets och skolinspektionens nyhetsflöde
Ett urval av nyheter publicerade på Skolverkets Facebooksida och webbplats, samt visst innehåll från skolinspektionen och regeringen
Curated by Lasse
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Lasse
Scoop.it!

Anmälningarna till Skolinspektionen fortsätter att öka - Skolinspektionen

Antalet anmälningar till Skolinspektionen och Barn- och elevombudet har fortsatt att öka under första halvåret 2014. Det visar Skolinspektionens preliminära statistik. Statistiken redovisar också att den vanligaste bristen i Skolinspektionens regelbund...
more...
No comment yet.
Scooped by Lasse
Scoop.it!

Skolinspektionen stärker tillsynen av förskolegarantin - Skolinspektionen

Från och med den 1 juli granskar Skolinspektionen mer ingående hur kommunerna uppfyller kravet på att alla barn ska erbjudas en plats i förskolan inom fyra månader.
more...
No comment yet.
Scooped by Lasse
Scoop.it!

Spetsutbildning

Spetsutbildning | Skolverkets och skolinspektionens nyhetsflöde | Scoop.it

Sedan höstterminen 2012 pågår en försöksverksamhet med riksrekryterande spetsutbildning i årskurs 7-9. Syftet är att ge eleverna möjlighet till fördjupning och breddning i ett eller flera ämnen.

more...
No comment yet.
Scooped by Lasse
Scoop.it!

Tydligare uppdrag för fritidshemmen

De senaste åren har det rapporterats om en allvarlig utveckling i fritidshemmen där tillgången till personal är sämre, grupperna blir större och personalens utbildningsnivå sjunker. I våra nya allmänna råd lyfter vi därför fram att elevernas bästa ska vara i fokus och att man ska göra en barnkonsekvensanalys vid beslut som påverkar eleverna.
more...
No comment yet.
Scooped by Lasse
Scoop.it!

Kvinnor får oftare ett högre kursbetyg än provbetyg

Skolverket publicerar för tredje året i följd en rapport över skillnader mellan provbetyg och kursbetyg. Även i år visar det sig att de fristående skolorna i högre grad än de kommunala sätter ett högre kursbetyg än provbetyg. På 19 av 20 prov visar det sig också att kvinnor oftare än män får ett högre kursbetyg än provbetyg.
more...
No comment yet.
Scooped by Lasse
Scoop.it!

155 nya karriärtjänster till utanförskapsområden

Skolverket har nu beviljat bidrag för totalt 155 karriärtjänster, varav 154 förstelärare och en lektor, till olika utanförskapsområden. Sju kommuner och en fristående skola har sökt. Hela listan med alla skolor finns att ladda ner på Skolverkets webbplats.
more...
No comment yet.
Scooped by Lasse
Scoop.it!

Högsta förvaltningsdomstolen klargör Skolinspektionens tillsynsansvar - Skolinspektionen

Skolinspektionen har rätt att utöva tillsyn över hur Stiftelsen Lundsbergs skola tar ansvar för tryggheten på skolans elevhem. Det konstaterar Högsta förvaltningsdomstolen.
more...
No comment yet.
Scooped by Lasse
Scoop.it!

Resultat från 40 internationella studier sammanfattade

PISA 2012 har fått stort genomslag i skoldebatten. Men PISA är bara en i raden av internationella kunskapsmätningar. Sedan 1995 har svenska elever deltagit i ett 40-tal undersökningar som nu har sammanfattats i en ny rapport från Skolverket. Den samlade bilden är att kunskapsutvecklingen i huvudsak är negativ men såväl kunskaperna som skolmiljön har också positiva inslag.
more...
No comment yet.
Scooped by Lasse
Scoop.it!

Anna Ekström: Skolverket litar på PISA - YouTube

Skolverket litar på PISA-resultatet och är oroade över den resultatnedgång som skett i Sverige.
more...
No comment yet.
Scooped by Lasse
Scoop.it!

Estetik, kultur och skapande

Estetik, kultur och skapande | Skolverkets och skolinspektionens nyhetsflöde | Scoop.it
Skapande skola ska medverka till att kulturella och konstnärliga uttryck långsiktigt integreras i grundskolan, med utgångspunkt i skolans kulturuppdrag enligt gällande läroplan.
Skolans uppdrag att arbeta med estetik, kultur och skapande handlar både om att se till att alla elever får kännedom om samhällets kulturutbud och om att använda estetiska uttryckssätt och skapande arbetssätt som en del av undervisningen.
more...
No comment yet.
Scooped by Lasse
Scoop.it!

Europass - tillägg till yrkesexamen

Nu kan alla elever som når yrkesexamen på gymnasial nivå få ett ”Europass – tillägg till yrkesexamen”. Det är ett dokument som gör examensbeviset lättare att förstå för arbetsgivare eller institutioner i andra europeiska länder.
more...
No comment yet.
Scooped by Lasse
Scoop.it!

Skolor prioriterar ned teknikämnet - Skolinspektionen

Oroväckande lite tid för teknik, undervisning på mellanstadienivå för högstadieelever samt avsaknad av bra läromedel och nödvändig utrustning och materiel i skolorna. Det är några av de brister Skolinspektionen funnit i sin granskning av teknikundervis...
more...
No comment yet.
Scooped by Lasse
Scoop.it!

Lärarnas tillit viktig för elevers prestationer - Skolinspektionen

Lärarna har en hög tilltro till elevernas förmåga att lära sig och nå målen i skolan, men de tror att eleverna inte vill utvecklas och prestera bra. Det visar en analys av Skolenkätens resultat över tid.
more...
No comment yet.
Scooped by Lasse
Scoop.it!

Skolinspektionens dag åter i höst - Skolinspektionen

I november är det åter dags för Skolinspektionens dag. Temat är Att fokusera för utveckling. Konferensen anordnas på fem orter i landet och programmet är som vanligt fyllt av aktuella och inspirerande programpunkter.
more...
No comment yet.
Scooped by Lasse
Scoop.it!

Nya krav på snabbare stöd till elever

Det är viktigt att tidigt fånga upp elever som riskerar att inte nå de kunskapskrav som minst ska uppnås samtidigt som lärare får mer tid till undervisning. Därför har Skolverket tagit fram nya allmänna råd som baseras på nya bestämmelser i skollagen som förtydligar vad som avses med stöd och särskilt stöd och dokumentationen kring dessa.
more...
No comment yet.
Scooped by Lasse
Scoop.it!

Få lärare tycker att yrket har hög status

Bara var tjugonde svensk lärare tycker att deras yrke har hög status. Nio av tio lärare tycker visserligen om att arbeta på sin nuvarande skola men bara drygt hälften skulle välja att bli lärare igen. Det visar den internationella studien TALIS 2013 som presenteras av Skolverket.
more...
No comment yet.
Scooped by Lasse
Scoop.it!

Fler studerar på distans i komvux

Andelen kursdeltagare i komvux som studerar utan schemalagd undervisning, t.ex. på distans, har ökat över tid. År 2013 studerar 18 procent av kursdeltagarna utan schemalagd undervisning, jämfört med 12 procent fem år tidigare. Framför allt är det kursdeltagare på gymnasial nivå som studerar på detta sätt. På grundläggande nivå är det 5 procent av kursdeltagarna som studerar utan schemalagd undervisning.
more...
No comment yet.
Scooped by Lasse
Scoop.it!

Stödmaterial om väpnat våld i skolan

Stödmaterial om väpnat våld i skolan | Skolverkets och skolinspektionens nyhetsflöde | Scoop.it
Väpnat våld i skolan är ytterst ovanligt och varje eventuell händelse har ett unikt och oförutsägbart förlopp. Att skolpersonal är mentalt förberedd kan rädda liv. Läs stödmaterialet om väpnat våld i skolan – hur skolor kan agera om något händer.
more...
No comment yet.
Scooped by Lasse
Scoop.it!

Se webinariet om teknikundervisningen i grundskolan i efterhand - Skolinspektionen

Se webinariet om teknikundervisningen i grundskolan i efterhand - Skolinspektionen | Skolverkets och skolinspektionens nyhetsflöde | Scoop.it
Tisdagen den 10 juni 2014 höll Skolinspektionen ett webinarium om teknikundervisningen i grundskolan. Här kan du se inspelningen i efterhand och ta del av presentationsmaterialet från webinariet.
more...
No comment yet.
Scooped by Lasse
Scoop.it!

Apl-utvecklarutbildning för yrkeslärare

Apl-utvecklarutbildning för yrkeslärare | Skolverkets och skolinspektionens nyhetsflöde | Scoop.it
Som en del i att stödja skolors utveckling av det arbetsplatsförlagda lärandet erbjuder Skolverket en apl-utvecklarutbildning för dig som är yrkeslärare eller apl-ansvarig.
more...
No comment yet.
Scooped by Lasse
Scoop.it!

Beskrivande statistik om andel invandrare som påbörjar sfi

Beskrivande statistik om andel invandrare som påbörjar sfi | Skolverkets och skolinspektionens nyhetsflöde | Scoop.it
Skolverkets promemoria om invandrare som kommer till Sverige, 2001, 2005 och 2009 och som påbörjar undervisning i svenska för invandrare (sfi)
more...
No comment yet.
Scooped by Lasse
Scoop.it!

Välkommen till ett webinarium om utbildningen för nyanlända elever - Skolinspektionen

Du är välkommen att delta i ett webbaserat seminarium, webinarium, som Skolinspektionen anordnar om utbildningen för nyanlända elever.
more...
No comment yet.