Школски програм - садржаји, развој, праћење, извештавање
5.9K views | +0 today
Follow
Школски програм - садржаји, развој, праћење, извештавање
Јесу ли нова законска решења (системски, за ОШ и СШ) разјаснила 2000 страница Школског програма: шта све садржи, како се формира и развија, ко то ради, прати и доноси га?
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Славица Јурић
Scoop.it!

Школски програм - Шта садржи, ко и како га формира, прати, извештава

Школски програм - Шта садржи, ко и како га формира, прати, извештава | Школски програм - садржаји, развој, праћење, извештавање | Scoop.it

Мапа  представља основне елементе и информације о школском програму, са акцентом на томе у каквим је релацијама са наставним плановима и програмима, Школским развојним планом и Годишњим планом рада школе.

Славица Јурић's insight:

Проучите је, па признајте ко у вашој школи и на који начин формира 2000 страница школског програма.

more...
Hamdo Hasanović's comment, August 29, 2013 3:52 AM
podržavam te Slavice u svim tvojim aktivnostima.
Biljana Radović's comment, September 9, 2013 8:06 AM
Da, ovako bi trebalo biti. Ali nedavno dobismo strukturu plana rada škole koja je kao školski program i plan zajedno. Najmanje. Ne mogu da se ispetljam. Pišem-brišem...
Scooped by Славица Јурић
Scoop.it!

Закон о средњем образовању и васпитању

Славица Јурић's insight:

У сету закона у образовању донесен је и овај о средњој школи. Члан 10 који се односе на садржаје школског програма је готово исти као у Закону о оснвном образовању и васпитању, са мањим преиначењима извесних ставки садржаја. У овом закону нема члана који говори о начелима израде, али има посебне чланове (11-23) у којима појашњава поједине садржаје Школског програма. Добро их је проучита заједно са члановима из Закона о основној школи и тако склопити целину.

more...
No comment yet.
Scooped by Славица Јурић
Scoop.it!

Статут школе - следећи корак у дефинисању Школског програма

Статут школе - следећи корак у  дефинисању Школског програма | Школски програм - садржаји, развој, праћење, извештавање | Scoop.it

Након усвајања нових закона школе ће ускладити своје статуте са њима, па имају право да у њима детаљно дефинишу и питања у вези са Школским програмом. Требало би да будемо далековиди, опрезни и мудри, а никако не бити формалиста - папир трпи све.

Славица Јурић's insight:

У мојој школи и старим Статутом дефинисано је шта и како ради Стручни актив за развој школског програма тако да се лепо види ко даје предлог, сакупља, обогаћује, развија, прати и извештава о свим питањима шкослког програма. Остаје само једна "ситница" код свих сличних статута по школама Србије - да се поштује, а не да школски програм ради стручни сарадник (тај ионако ништа не ради :)) или информатичар зато што зна да направи садржај.

more...
No comment yet.
Scooped by Славица Јурић
Scoop.it!

Парти о школском програму

Парти о школском програму | Школски програм - садржаји, развој, праћење, извештавање | Scoop.it
Крајем јуна 2013. је донесен нови сет закона у образовању. Не улазећи у то да ли је и ран
Славица Јурић's insight:

Позивам колеге на кафу и чашицу разговора о школском програму на форумској теми мреже просветних радника. Необавезан разговор, размена искуства и линкова.

more...
No comment yet.
Scooped by Славица Јурић
Scoop.it!

Закон о основама система образовања и васпитања

Закон о основама система образовања и васпитања | Школски програм - садржаји, развој, праћење, извештавање | Scoop.it
ZAKON O OSNOVAMA SISTEMA OBRAZOVANJA I VASPITANJA ("Sl. glasnik RS", br. 72/2009, 52/2011 i 55/2013)
Славица Јурић's insight:

Системски закон је измењен и допуњен крајем јуна 2013. Будући да се односи на све нивое образовања (предшколско, основно, средње) школски програм помиње се само генерално у члану 76, али је значајно погледати и претходне чланове (72-74) који говоре о наставним плановима и програмима да би се разумело ко је ту родитељ, а ко дете и шта из чега следи, који се програм на који ослања. Право је весеље што се Школски програм доноси сваке 4 године, али то не значи да смо 4 године мирни! Значајно је погледати и члан 66 о стручним органима, тимовима и педагошком колегијуму да би се стекао увид у чијој надлежности је формирање, развој, усвајање, праћење Школског програма и извештавање о томе.

more...
No comment yet.
Scooped by Славица Јурић
Scoop.it!

Закон о основном образовању и васпитању

Славица Јурић's insight:

После многих и дугогодишњих допуна, донесен је и нов Закон о основном образовању и васпитању. На школски програм односе се директно чланови 27 - садржаји, и 28 - начела израде. Свакако треба проучити и члан 26 о развојном плану школе. Ко није прошао развојног планирања ништа му неће бити јасно и чиниће му се да се понављају садржаји развојног плана и програма школе. Зато је важно схватити у каквом су односу развојни план и школски програм.

more...
No comment yet.
Scooped by Славица Јурић
Scoop.it!

Стандарди квалитета рада ОВ-установа

Славица Јурић's insight:

По стандардима квалитета рада ОВ-установа прва област вредновања односи се управо на школски програм и годишњи план рада и разрађени су у неких 22 тачке. Зато при формирању програма и плана треба мати на уму и ове стандарде. Могу користити као својеврсни репери, но чини се да нису усклађени са законом, засатарели су, другим речима, кад су школски програм и годишњи план у питању

more...
No comment yet.