SkolbibliotekÖsts blogg: Skolbibliotek + skolforum + Thecage 2012 | Skolebibliotek | Scoop.it
Vad är ett modernt skolbibliotek? Hur utveckla skolbibliotekens pedagogiska funktioner i takt med att lärandet förändras? På vilka sätt kan skolbibliotek ta ett helhetsgrepp kring såväl fysiska som digitala medier? Hur mäta skolbibliotekens viktiga roller kring att stödja elevers lärande och måluppfyllelser och den dynamisk lärmiljöns betydelse? Ja, frågorna kring skolbibliotek är många och komplexa i en tid då det behövs ett nytänkande kring lärande, kunskap och skolans roller och där ett modernt skolbibliotek är en viktig funktion ur flera aspekter.