Rapport SKL Ett modernt skolbibliotek- 2012 | Skolebibliotek | Scoop.it
Rapporten – tankar och synpunkter?
Här kommer nu rapporten från arbetet. Den har 27.09.12 presenterats och delats ut på Bok och Bibliotek i SKL:s monter.
Hämta den gärna och återkom med funderingar och synpunkter.
http://obegransaderummet.se/2012/09/27/rapporten-tankar-och-synpunkter/rapport-skl-ett-modernt-skolbibliotek-2012-2/