Dagbladet på iPad! | Skolebibliotek | Scoop.it
- For Dagbladet innebærer det et tidsskille når vi nå begynner å ta betalt for digitalt innhold.