Målet med det riksomfattande programmet är att stärka barns och ungas läs- och skrivfärdigheter samt att främja läsande på fritiden. Målgruppen är barn och unga i ålder 6-16 samt lärare och bibliotekspersonal. Man betonar samarbetet mellan skolor och bibliotek.