Lesestimulering i Kristiansand | Skolebibliotek | Scoop.it
Kristiansand bibliotek jobber bevisst med lesestimulering av barn og unge. Hanne Dahll-Larssøn ved folkebiblioteket i Kristiansand er ei av dem som engasjerer seg sterkt i lesestimulering. Hun har to jobber, en 50% stilling ved barne- og ungdomsavdelingen ved folkebiblioteket, og en 50% stilling ved Pedagogisk senter i Kristiansand som veileder for skolebibliotekarer og lærere. -Det er slitsomt med to jobber, innrømmer hun. -Men samtidig så utfyller de to jobbene hverandre.