Utdanningsnytt.no – Digital kompetanse krever tid og opplæring | IKT i læring | Skolebibliotek | Scoop.it
Utdanningsnytt.no - Digital kompetanse krever tid og opplæring (Utdanningsnytt.no – Digital kompetanse krever tid og opplæring http://t.co/PXP2LTLf # skolebibliotek...)...