IASLs årlige verdenskonferense bli neste år i Qatar - her er de første informasjoner om denne.