Høytlesning gir skoleflinke barn | Skolebibliotek | Scoop.it
Les for barna og de vil gjøre det bedre på skolen. De får også et mer positivt syn på livet.