Det 73. norske bibliotekmøte | Skolebibliotek | Scoop.it

En netvibes-side for å følge med på Det 73.norske bibliotekmøte.

Program: http://www.bibliotekmote.no/PROGRAM/PROGRAM