Høstkursene er IBBY Norges viktigste aktivitet. De består i tre oversiktsforedrag om årets bilde- barne- og ungdomsbøker, og gir sannsynligvis den mest komplette oversikt over hva som er utgitt for barn og unge hvert år. Turneplan høsten 2012: http://www.ibby.no/hostkurs-2/turneplan/