Prosjektmidler Program for skolebibliotekutviklingFylkesmannen i Nord-TrøndelagProgrammet er en stalig satsing for å styrke skolebiblioteket som arena for læring og lesing.