Att använda andras innehåll på Internet om Upphovsrätt, källor och Creative Commons. Internet i skolan.