Föreläsning över temat : Skolbibliotek & IKT, ett gränslöst bibliotek, ett älskat och öppet utrymme för alla elever.