Denne guiden går gjennom noen viktige momenter for å bevisstgjøre deg på din rolle som nettlærer, slik at du kan gjøre læringssituasjonen for den enkelte student best mulig.