Bli kjent med  - bokselskap.no | Skolebibliotek | Scoop.it
bokselskap.no er utviklet av Det norske språk- og litteraturselskap (NSL) i samarbeid med Henrik Ibsens skrifter (HIS), Universitetet i Oslo, Norsk visearkiv, Ludvig Holbergs Skrifter og Nasjonalbiblioteket. Nettstedet vil sikre fremtidige generasjoner tilgang til bevaringsverdig litteratur gjennom et bibliotek av digitaliserte bøker.

Foruten tekstene består nettstedet av forfatterbiografier, periodeomtaler og tekstredegjørelser/innledninger. Målet er å gjøre tekstene tilgjengelige for en moderne leser. Forfatter- og verkspresentasjonene er primært tilrettelagt for skoleelever. Lesere som vil lære mer kan følge lenkene til utdypende artikler i Store norske leksikon/Norsk biografisk leksikon og til utgiverens innledning/etterskrift til teksten.