Läsutveckling på schemat | Skolbiblioteket och lärande | Scoop.it
Elever i skolan är utsatta för mycket testande och lite kartläggning. Min egen skola är inget undantag.
Min definition av testande är när eleverna lusas, screenas (lästestas) och betygsätts på ett...

Via Anna Kaya