IT-lyftet & IT-piloterna - Transnationalitet | Källkritik och informationskompetens | Scoop.it

Göteborgsregionens kommunalförbund, GR, står som projektägare för de ESF-finansierade projekten IT-Lyftet och IT-Piloterna. Deltagande kommuner är Ale, Härryda, Kungälv, Lerum, Lilla Edet, Partille och stadsdelen Majorna-Linné i Göteborg. Projekten syftar till att öka kompetensen gällande ny teknik och IT hos personal inom äldreomsorgen. Detta kommer att göras bland annat genom att ta till vara på unga arbetslösas kompetens inom ny teknik och IT. Genom att ungdomarna får praktisera och arbeta med ny teknik inom älderomsorgen kommer deras chanser att etablera sig på arbetsmarknaden att öka. På den här sidan samlar vi inspiration och förslag till transnationellt utbyte inom projekten.


Via IT-Lyftet och IT-Piloterna, Åsa Petersson