Forskning om it i skolan: Om informations-, medie-, digital kompetens … | Källkritik och informationskompetens | Scoop.it
Omvärldsbevakning är oerhört viktig. Omvärldsbevakning är oftast oerhört inspirerande och utveckladen. Omvärldsbevakning gör att man då och då kan lyfta blicken upp från vardagens alla v...

Via Åsa Petersson