על החיידקים שמשתמשים במוטציות כנשק, והדוקטורנטים שצריכים מכם עזרה - מדע אחר - תפוז בלוגים | #SciFund | Scoop.it
מדענים צריכים לחקור. על כך אין הרבה ויכוח. אבל מעט מאד אנשים - לפחות מחוץ לקהילה המדעית - מודעים לכך שמדענים צריכים גם לדבר, והרבה. חוקר באוניברסיטה מבלה כמה שבועות בשנה כשהוא נודד מכנס מדעי אחד למשנהו ומדווח על התוצאות שהשיג במחקריו.