Att döda för tvångsvård | Spotlight | Hälsokunskap kurs 3 | Scoop.it
Fler skulle behöva tvångsvård och färre får det. Öppenvården klarar inte trycket och staten har ingen plan för att fixa problemen.