10 อันดับ มหาวิทยาลัยที่สนใจ Programming | sasyman | Scoop.it

10 อันดับ มหาวิทยาลัยที่สนใจ Programming
ในกลุ่ม CITEC-Programming

1. ม.พระนครเหนือ (53)
2. ม.มหาสารคาม (48)
3. ม. สงขลานครินทร์ (33)
4. ม.เกษตรศาสตร์ (29)
5. ม.พระจอมเกล้าลาดกระบัง (26)
6. ม.พระจอมเกล้าธนบุรี (18)
7. ม.บูรพา (15)
8. ม.เทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี (14)
9. ม.อุบลราชธานี (13)
10. ม. ราชมงคลล้านนาเชียงใหม่ (8)

(สรุปข้อมูลเมื่อ 25 Nov 2012)
ข้อมูลนี้อ้างอิงจากผู้สนใจเข้าร่วมกลุ่ม CITEC-Programming เท่านั้นไม่ได้หมายถึงความสามารถด้านการ Programming ใดๆทั้งสิ้น

อ้างอิงจาก Poll https://www.facebook.com/groups/citec.programming/permalink/332655546786060/

 


Via Citec Evolution