Sandra Bakker Verzorginsstaat
69 views | +0 today
Follow
Sandra Bakker Verzorginsstaat
Ik hou deze Scoop.it bij voor school
Curated by Sandra Bakker
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Rescooped by Sandra Bakker from Rosalie van Eyk verzorgingsstaat
Scoop.it!

'Kwaliteit van zorg niet transparant genoeg'

'Kwaliteit van zorg niet transparant genoeg' | Sandra Bakker Verzorginsstaat | Scoop.it
Het is voor patiënten lastig om de juiste zorginstelling of behandelaar te kiezen, omdat ze te weinig informatie hebben over de kwaliteit van verschillende zorgaanbieders.

Via Rosalie van Eyk
Sandra Bakker's insight:

Mening:

Ik vind het goed dat er door de regering oplossingen worden bedacht om de voorlichting over de zorg te verbeteren. Het is handig dat als je verzekert bent je ook precies weet wat daar wel en wat daar niet onder valt. Het is handig te weten waar je recht op hebt. Dit voorkomt misverstanden.Ook is het fijner voor de burger om te weten waar hij of zij aan toe is stel dat er wat gebeurd.

 

Theorie:

Goede zorg bieden is het doel van de verzorginsstaat. Er moeten oplossingen komen op het moment dat er onduidelijkheid is over de zorg waar je recht op hebt. Er moet een oplossing komen om het duidelijker te maken voor burgers. De verzorgingsstaat streeft altijd naar betere zorg.

more...
No comment yet.
Scooped by Sandra Bakker
Scoop.it!

Alle elektronische vormen communicatie beschermd in Grondwet | Antwoord voor bedrijven

Alle elektronische vormen communicatie beschermd in Grondwet | Antwoord voor bedrijven | Sandra Bakker Verzorginsstaat | Scoop.it
Wat verandert er? Alle elektronische vormen van communicatie worden in de Grondwet beschermd.
Sandra Bakker's insight:

Mening:

Ik vind het goed dat door middel van gebruik van de grondwet alle elektronische vormen van communicatie worden beschermd. Vroeger was elektronische communicatie nog niet zo populair als nu, dus was het niet nodig. Maar vanwege privecy-redenen is dit wel heel erg nodig om mensen te beschemen.

 

Theorie:

Het recht op privacy wordt in verschillende internationale verdragen gegarandeerd. In artikel 17 van het  VN-verdag voor Burgerlijke en Politieke rechten uit 1966 staat:

Niemand mag worden onderworpen aan willekeurige of onwettige inmenging in zijn privéleven, zijn gezinsleven, zijn huis en zijn briefwisseling, noch aan onwettige aantasting van zijn eer en goede naam.Een ieder heeft recht op bescherming door de wet tegen zodanige inmenging of aantasting.

In Nederland ishet recht op privacy vastgelegd in de artikelen 10 tot en met 13 van de Nederlandse Grondwet. Een onderdeel van privacy, de verwerking van persoonsgegevens, wordt sinds 1 september 2001 nader geregeld in de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). Voordien werd dit in de Wet persoonsregistraties (Wpr) geregeld. Naast de Wbp regelen onder meer de Wet gemeentelijke basisadministratie persoonsgegevens, de Wet bescherming persoonsgegevens BES, de Wet basisadministraties persoonsgegevens BES en de Wet Politiegegevens de bescherming van persoonsgegevens. De organisatie die zich met de privacy van de Nederlandse burger bezighoudt, is het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Verder zijn de volgende private organisaties actief: Bits of Freedom (privacy op het internet) en  Buro Jansen & Janssen.

more...
Melody den Haan's curator insight, April 15, 2013 2:14 PM

Ik vind het goed dat elektronische communicatie beschermd wordt, vroeger werd er nog niet zo veel gecommuniceerd via internet. In de grondwet staat dat iedereen recht heeft op zijn of haar privacy dus is het goed dat dit zo beschermd wordt.

Scooped by Sandra Bakker
Scoop.it!

Wuzmail: Gelijke monniken, gelijke kappen - Telegraaf.nl

Wuzmail: Gelijke monniken, gelijke kappen - Telegraaf.nl | Sandra Bakker Verzorginsstaat | Scoop.it
Wuzmail: Gelijke monniken, gelijke kappen
Telegraaf.nl
WW is een werknemersverzekering. Politici nemen een bepaald risico en moeten dusdanige arbeidsvoorwaarden hebben zodat ze financiëel geen reden hebben zich te laten omkopen oid.
Sandra Bakker's insight:

Mening:

Burgers moeten steeds meer bezuinigen terwijl de mensen die voor de overheid werken nog steeds veel betaald krijgen. Burgers moeten bezuinigen dan zouden politici dat ook moeten doen.

 

Theorie:

Bezuinigen is besparen op de uitgaven door deze omlaag te brengen. De overheid, huishoudens, bedrijven en individuen kunnen bezuinigen.

In de politiek is het een maatregel die politici nemen omdat er een te grote staatsschuld of een te groot beegrotingstekort zou zijn. Bezuinigingen leiden deels tot besparingen. Ministeries bezuinigen over het algemeen wanneer uitgaven de opbrengsten dreigen te overtreffen. De kredietcrisis heeft wereldwijd geleid tot bezuinigingen op grote schaal.

more...
Melody den Haan's curator insight, April 15, 2013 2:12 PM

Burgers moeten steeds meer bezuinigen terwijl dat haast niet kan, de politici probeert hier wel wat aan te doen maar al gauw wordt dit minder en minder anders krijgen we een enorme staatsschuld

Scooped by Sandra Bakker
Scoop.it!

Kamp: hogere AOW-leeftijd kost amper banen

Kamp: hogere AOW-leeftijd kost amper banen | Sandra Bakker Verzorginsstaat | Scoop.it
Het verhogen van de AOW-leeftijd leidt niet tot nauwelijks tot banenverlies voor jongeren. Een hoger arbeidsaanbod zorgt op langere termijn niet voor ...
Sandra Bakker's insight:

Mening:

Ik vind het goed dat de AOW-leeftijd wordt verhoogd. Ik ben juist voor het verhogen van de AOW-leeftijd omdat de mensen tegenwoordig veel ouder worden als vroeger. Men wordt ouder omdat nu de zorg veel beter is. Mensen zijn tegenwoordig nog goed in staat na hun 65 nog een paar jaar door te werken dit voorkomt ook het probleem van het tekort van AOW-uitkeringen omdat men ouder wordt en er dus langer uitkeringen moeten worden gegeven.

Ik weet alleen niet zeker of het echt waar is wat Kamp zegt over dat het verhogen van de AOW-leeftijd bijna geen gevolgen heeft voor de werkgelegenheid van jongeren nu.

 

Theorie:

AOW staat voor algemene ouderdomswet. Dit is een wet in Nederland. De AOW regelt in Nederland het verplichte, collectieve ouderdomspensioen.

Verzekerd voor de AOW zijn ingezetenen van Nederland en niet-ingezetenen van Nederland die bepaalde inkomsten in Nederland genieten. De AOW is één van de zogenoemde volksverzekeringen.

De belastingdienst int de premies volksverzekeringen tegelijk met de inkomstenbelasting bij de verzekerden jonger dan de AOW-leeftijd (2013: 65 jaar en een maand). De socialeverzekeringsbank (SVB) keert de AOW uit aan de verzekerden vanaf het bereiken van de AOW-leeftijd. De AOW-premieplicht eindigt op de eerste van de betreffende maand.

 

more...
No comment yet.
Scooped by Sandra Bakker
Scoop.it!

Fiscaal advies: Als werkgever moet je toezien op aangifte medewerkers - Telegraaf.nl

Fiscaal advies: Als werkgever moet je toezien op aangifte medewerkers - Telegraaf.nl | Sandra Bakker Verzorginsstaat | Scoop.it
Fiscaal advies: Als werkgever moet je toezien op aangifte medewerkers Telegraaf.nl Bij de werknemersgegevens moet u naast het loon waarover u de loonbelasting/premie volksverzekeringen, werknemersverzekeringen en de werkgeversheffing Zvw hebt...
Sandra Bakker's insight:

Mening:

Ik vind dat het inderdaad de verantwoordelijkheid is van de werkgever om te controleren of de werknemer alle aangifte goed heeft ingevuld en naar waarheid. Als een werkgever niet controleert en een werknemer niet helemaal eerlijk is geweest bij het invullen moet de werkgever hiervoor opdraaien. Om te voorkomen dat de werkgever ervoor moet opdraaien is het van belang dat hij of zij zelf controleert of de papieren op de juiste manier zijn ingevuld door een werknemer.

 

Theorie:

Belastingfraude is fraude met betrekking tot belasting. Door een onjuist beeld van de werkelijkheid aan de autoriteiten voor te schotelen wordt ten onrechte minder of geen belasting geheven, of wordt een voordeel ten onrechte toegekend.

Belastingfraude kan betrekking hebben op verschillende belastingen en kan ook op verschillende manieren worden uitgevoerd. Men kan inkomsten of vermogen verzwijgen, of aftrekposten ten onrechte opvoeren of "opblazen". Dit kan eventueel met valse facturen of bonnetjes. Het kan ook geschieden door een situatie te simuleren, waardoor men ten onrechte bepaalde faciliteiten of een gunstiger tarief kan claimen.

more...
No comment yet.
Rescooped by Sandra Bakker from Lisette Konings verzorgingsstaat
Scoop.it!

Meer mensen in armoede in Nederland

Meer mensen in armoede in Nederland | Sandra Bakker Verzorginsstaat | Scoop.it
RIJSWIJK - Huurachterstand, moeite om het huis goed te verwarmen, veel meer mensen hebben er in 2011 mee te maken gekregen en ook dit jaar blijft het aantal arme mensen en huishoudens groeien.

Via Lisette Konings
Sandra Bakker's insight:

Mening:

Ik vind dat niemand hoort te leven in armoede. Het is niet goed dat er op dit moment mensen leven in armoede terwijl op andere dingen geld bezuinigen. Iedereen zou het recht moeten hebben om zich te kunnen ontwikkelen in de samenleving zonder dat geld daarbij een rol speelt. Ik vind dat iedereen gelijke kansen moet kunnen hebben op ergens naartoe te kunnen werken, recht heeft op studie en goede gezondheid en een dak boven het hoofd.

 

Theorie:

Armoede staat helemaal tegen de verzorgingsstaat in. De verzorgingstaat heeft als doel ervoor te zorgen dat iedereen rijk of niet rijk op een goede manier kan leven en zijn of haar doelen in het leven kan bereiken. Armoede richt vooral bij kinderen veel schade aan omdat dit hun kans belemmerd en hun gezondheid.

more...
No comment yet.
Scooped by Sandra Bakker
Scoop.it!

Uitkering lager bij bijtelling auto van de zaak - Rendement Uitgeverij

Uitkering lager bij bijtelling auto van de zaak - Rendement Uitgeverij | Sandra Bakker Verzorginsstaat | Scoop.it
Uitkering lager bij bijtelling auto van de zaak
Rendement Uitgeverij
... bedrag af van de uitkering, maar de werknemer krijgt die bijtelling natuurlijk niet uitgekeerd.
Sandra Bakker's insight:

Mening:

Ik ben het niet helemaal eens met wat er in het artikel wordt gezegt over een auto van de zaak bij je totale salaris tellen. Voor een auto van de zaak betaalt de werknemer zelf ook iets per maand aan de auto. Als hij bij werkeloosheid door een auto van de zaak minder WIA krijgt uitgekeerd is dat niet eerlijk. Het is echt heel veel geld dat dan verloren gaat.

 

Theorie:

Een uitkering is een som geld die aan iemand wordt betaald.

Niet voor elke som geld wordt de term uitkering gebruikt. Vaak wordt de naam gebruikt om aan te geven:

Een som geld (herhaald of niet)      in het kader van sociale zekerheid (bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering,      bijstandsuitkering, arbeidsongeschiktheidsuitkering). Deze uitkeringen      worden betaald door overheidsinstanties (het OCMW in België, het UWV en      gemeenten in Nederland).Een som geld (herhaald of niet)      die door een verzekeringsmaatschappij wordt betaald aan een begunstigde      (zoals een schade-uitkering, een levensverzekeringskapitaal of een lijfrente-uitkering).

Een uitkeringsgerechtigde is iemand die recht heeft op een uitkering. Zie ook Betrokkenen bij de verzekeringsovereenkomst in Nederland.

Een inkomensafhankelijke toeslag is een soort uitkering die gekoppeld is aan bepaalde uitgaven die hoog zijn vergeleken met het inkomen. Een fiscale faciliteit zoals een heffingskorting of een aftrekpost kan in bepaalde gevallen ook worden opgevat als "uitkering".

more...
No comment yet.
Scooped by Sandra Bakker
Scoop.it!

Mansveld onderzoekt alternatieven ov-studentenkaart

Mansveld onderzoekt alternatieven ov-studentenkaart | Sandra Bakker Verzorginsstaat | Scoop.it
DEN HAAG - Staatssecretaris Wilma Mansveld van Openbaar Vervoer gaat uitzoeken wat de gevolgen zijn van het invoeren van een traject- of kortingskaart voor studenten.
Sandra Bakker's insight:

Mening:

Als aankomend student hoop ik natuurlijk dat de ov-studentenkaart blijft, maar ik snap ook dat dit heel veel geld kost. Maar als je al kijkt naar hoeveel geld de student moet betalen wordt de studie schuld nog veel groter voor een student als de ov-studentenkaart verdwijnt. Ze zouden dan een deel van de kosten voor eigenrekening krijgen.

 

Theorie:

In aanmerking voor studiefinanciering komen mbo-scholieren vanaf 18 jaar en studenten die aan een universiteit (Wetenschappelijk Onderwijs) of hogeschool (hbo) studeren (ook als ze nog geen 18 zijn; de studiefinanciering komt dan in plaats van de kinderbijslag). Leerlingen van een mbo-opleiding die jonger dan achttien jaar zijn ontvangen geen studiefinanciering, maar de ouder(s) kunnen een tegemoetkoming in de studiekosten aanvragen. Leerlingen die een opleiding aan de Beroeps Begeleidende Leerweg (BBL) volgen krijgen ook geen studiefinanciering, omdat zij - doordat zij vier dagen per week werken - vaak voldoende verdienen om de studie te betalen. Daarnaast vervalt het recht op studiefinanciering als de student zelf meer dan een bepaald bedrag (bij)verdient. Voor 2010 is dit bedrag vastgesteld op € 13.215,83. Veel gehandicapte studenten met wajong-uitkering hebben de grens van bijverdienen net overschreden,terwijl ze niet bewust hebben geweten of niet op tijd hebben afgemeld. Ze krijgen meteen een bericht dat ze hun beurs en kosten van OV-studentenkaart moeten terugbetalen.

 

more...
No comment yet.
Scooped by Sandra Bakker
Scoop.it!

Paus: 'Haat, afgunst en trots verontreinigen ons leven'

Paus: 'Haat, afgunst en trots verontreinigen ons leven' | Sandra Bakker Verzorginsstaat | Scoop.it
Paus Franciscus is zojuist officieel begonnen aan zijn pontificaat. In zijn preek riep de paus op tot bescherming van de zwaksten in de samenleving. ...
Sandra Bakker's insight:

Mening:

Ik vind het goed dat de paus aan de natuur en aan de mens denkt. De paus wil een vrede op aarde creeeren. De paus is de leider van de Katholiek Kerk in heel de wereld.

 

Theorie:

De paus is in de eerste plaats de 'opperherder' van de Katholieke Kerk en heeft als zodanig een samenbindende, bijsturende en leidende functie over zijn 'kudde'. Bij geloofsdisputen heeft hij het laatste woord in die Kerk. De opkomst van de Europese nationale staten, waarin de wereldlijke vorsten het centrale gezag versterkten, verzwakte de macht van de paus, waardoor hij maar al te vaak speelbal werd van wereldlijke vorsten.

Tegenwoordig probeert de paus voor het Europese en Amerikaanse katholicisme antwoorden te vinden op de vele vragen die zich aandienen onder de kerkleden als reactie op de seculiere moderne tijd.

more...
No comment yet.
Scooped by Sandra Bakker
Scoop.it!

Rutte spreekt Orban over grondwet Hongarije - Volkskrant

Rutte spreekt Orban over grondwet Hongarije - Volkskrant | Sandra Bakker Verzorginsstaat | Scoop.it
Volkskrant
Rutte spreekt Orban over grondwet Hongarije
Volkskrant
Premier Mark Rutte heeft zijn Hongaarse collega Viktor Orban zijn 'diepe bezorgdheid' geuit over de recente grondwetswijzigingen in Hongarije.
Sandra Bakker's insight:

Mening:

Ik vind dat het goed is dat Nederland samen met drie andere landen wat heeft laten weten over hun ongerustheid tegenover Hongarije met betrekking tot het naleven van de Europese waarden. Hongarije hoort bij de Europese-unie en moet zich aan bepaalde regels houden die door de EU zijn opgesteld.

 

Theorie:

De waarden waarop de Unie berust, zijn eerbied voor de menselijke waardigheid,  vrijheid, democratie, gelijkheid, de rechtsstaat en eerbiediging van de mensenrechten,  waaronder de rechten van personen die tot minderheden behoren. Deze waarden hebben de lidstaten gemeen. Bovendien worden de samenlevingen  van de lidstaten gekenmerkt door pluralisme, non-discriminatie, verdraagzaamheid,  rechtvaardigheid, solidariteit en gelijkheid van mannen en vrouwen. Deze waarden  spelen een belangrijke rol, met name in twee gevallen. Ten eerste is de  eerbiediging van deze waarden een voorwaarde voor de toetreding van een nieuwe lidstaat  tot de Unie. Ten tweede kan schending  van deze waarden ertoe leiden tot schorsing van de lidmaatschaprechten van de Unie van een lidstaat.

more...
No comment yet.