Ruotsinsuomalaiset
79 views | +0 today
Follow
Ruotsinsuomalaiset
Ruotsinsuomalaisten ajankohtaiset tapahtumat.
Curated by Anna Anu Viik
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Anna Anu Viik
Scoop.it!

Suomenkielinen opetus uusiksi!

Suomenkielinen opetus uusiksi! | Ruotsinsuomalaiset | Scoop.it
Miten päästä kunnanhallituksen pöydälle? Tämä kysymys on askarruttanut Göteborgin Ruotsinsuomalaista neuvostoa jo pitkään. Sosialidemokraattinen puheenjohtaja hylkäsi neuvoston viime syksynä. Uutta ei ole löytynyt puolueen piiristä. Myöskään Ruotsidemokraattien edustajaa ei ole näkynyt kokouksissa enää pitkään aikaan. Onko vähemmistöasioiden ymmärtäminen siis liian vaativaa? Mahtuuko kansallinen vähemmistö kansankotiin? Nyt on suomenkielisestä peruskouluopetuksesta tehty kuntalaisaloite. Sen avulla ehkä tämä…
more...
No comment yet.
Scooped by Anna Anu Viik
Scoop.it!

Kaksikielinen varhaiskasvatus kiinnostaa suomenkielisiä perheitä — Jyväskylän yliopisto

more...
No comment yet.
Scooped by Anna Anu Viik
Scoop.it!

Kunnat huonosti varautuneita vähemmistökielen opetukseen

Kunnat huonosti varautuneita vähemmistökielen opetukseen | Ruotsinsuomalaiset | Scoop.it
Oppilaiden oikeus osallistua kansallisten vähemmistökielten opetukseen laajenee heinäkuun alussa, mutta koululain tavoitteet ja todellisuus ovat jäämässä kauas toisistaan. Ruotsin Suomalaisen opettajaliiton puheenjohtajan mukaan kunnat ovat valmistautuneet muutokseen huonosti tai eivät lainkaan.
more...
No comment yet.
Scooped by Anna Anu Viik
Scoop.it!

Outward Bound Finland ry - Elämyspedagogiset leirikoulut

Outward Bound Finland ry - Elämyspedagogiset leirikoulut | Ruotsinsuomalaiset | Scoop.it
Vaihtoehdoksi puhtaasti viihteellisille leirikouluille sopii erinomaisesti kasvatuksellinen ja luokan yhteistoimintaa ja –henkeä kehittävät seikkailullinen leirikoulu.
more...
No comment yet.
Scooped by Anna Anu Viik
Scoop.it!

Norden i Skolen er Nordens nye digitale undervisningsplatform, som skal give lærere og elever i grundskolen og gymnasiet helt nye muligheder for at arbejde med sprog og nabosprogforståelse.

Norden i Skolen er Nordens nye digitale undervisningsplatform, som skal give lærere og elever i grundskolen og gymnasiet helt nye muligheder for at arbejde med sprog og nabosprogforståelse. | Ruotsinsuomalaiset | Scoop.it
Norden i Skolen er Nordens nye digitale undervisningsplatform, som skal give lærere og elever i grundskolen og gymnasiet helt nye muligheder for at arbejde med sprog og nabosprogforståelse. Platformen byder på alt fra nyudviklede digitale sprogøvelser og -spil, nordisk lydordbog, interaktiv sproghistorisk tidslinje, digte, kortfilm, noveller, venskabsklasse-koordinering, et virtuelt læringsrum og meget mere. Projektet har i 2011 vundet De Nordiske Samarbejdsministres (Sprogkampagnens) delte pris om at udvikle et koncept, der kan bidrage til at styrke nabosprogsforståelsen i fremtiden. Projektet er non-profit.
more...
No comment yet.
Scooped by Anna Anu Viik
Scoop.it!

Nordic Innovations projektfinansiering — Nordiskt samarbete

Nordic Innovation finansierar nordiska projekt som främjar innovation och konkurrenskraft i den nordiska affärssektorn som leder till en kommersiell och hållbar utveckling. Nordic Innovation har två typer av ansökningar: sökande kan ansöka om finansiering via utlysningar eller genom en oberoende ansökan som inte bygger på en utlysning (Nordic Solved-programmet). Oberoende projektansökningar kan skickas in året om.
more...
No comment yet.
Scooped by Anna Anu Viik
Scoop.it!

Pohjola-Norden: Gästfrihetsbidrag — Nordiskt samarbete

För nordiska elevgrupper som kommer till Finland kan den finländska värdskolan ansöka om ett bidrag av Pohjola-Norden för besöksprogrammet. Fortlöpande ansökningstid.
more...
No comment yet.
Scooped by Anna Anu Viik
Scoop.it!

Skolor underkända i modersmål
- P4 Västmanland

Skolor underkända i modersmål<br/> - P4 Västmanland | Ruotsinsuomalaiset | Scoop.it
Var fjärde skola i landet brister i modersmålsundervisningen, det visar nya siffror från Skolinspektionen.Myndigheten har gått igenom mer än tusen skolor ...
more...
No comment yet.
Scooped by Anna Anu Viik
Scoop.it!

Finska för vårdpersonal

Finska för vårdpersonal | Ruotsinsuomalaiset | Scoop.it
Den kurs som Riina Heikkilä och Henna Leskelä ledde på onsdagen var den första i finska för svensktalande vårdpersonal. Initiativet kom, berättar Anne Ågren, från personalen.
more...
No comment yet.
Scooped by Anna Anu Viik
Scoop.it!

Kunnat huonosti varautuneita vähemmistökielen opetukseen

Kunnat huonosti varautuneita vähemmistökielen opetukseen | Ruotsinsuomalaiset | Scoop.it
Oppilaiden oikeus osallistua kansallisten vähemmistökielten opetukseen laajenee heinäkuun alussa, mutta koululain tavoitteet ja todellisuus ovat jäämässä kauas toisistaan. Ruotsin Suomalaisen opettajaliiton puheenjohtajan mukaan kunnat ovat valmistautuneet muutokseen huonosti tai eivät lainkaan.
more...
No comment yet.
Scooped by Anna Anu Viik
Scoop.it!

Äidinkielen opetusta etänä – pikkukoululaisen päivä venyy puoli viiteen

Äidinkielen opetusta etänä – pikkukoululaisen päivä venyy puoli viiteen | Ruotsinsuomalaiset | Scoop.it
Toista luokkaa käyvä Mihku Näkkäläjärvi opiskelee äidinkieltään pohjoissaamea koulupäivän jälkeen netissä. Rovaniemen kaupunki järjestää tänä vuonna saamenkielenopetuksen pelkästään etäopetuksena. Kävimme Rovaniemellä seuraamassa Mihkun saamenkielentuntia.
more...
No comment yet.
Scooped by Anna Anu Viik
Scoop.it!

Pohjola-Norden: Resebidrag för elevutbytes- eller lägerskolresor — Nordiskt samarbete

Elevgrupper från grundskolor och gymnasier kan ansöka om resebidrag för elevutbytes- eller lägerskolresor till ett annat nordiskt land. Det förutsätts samarbete med en vänskola för att bli beviljad resebidrag. Pohjola-Norden hjälper gärna till med att hitta kontakter. Även lägerskoleresor och elevutbyte till Åland för finskspråkiga skolor kan få resebidrag. Ansökningstiden är fortlöpande
more...
No comment yet.
Scooped by Anna Anu Viik
Scoop.it!

Pohjola-Norden: Nordiskt lärarstipendium — Nordiskt samarbete

Lärarstipendier beviljas årligen för studieresor till skolor i andra nordiska länder under terminstid. Stipendiaterna utses av Kommittén för nordiskt lärar- och elevutbyte.Stipendierna är avsedda för att bekanta sig med skolsystemet och undervisningen i ett annat nordiskt land. Lärarstipendier kan sökas av lärare vid grundskolor, gymnasier, övningsskolor, yrkesläroanstalter samt folkhögskolor. Besökets längd är en eller två veckor, dvs. 5 eller 10 arbetsdagar framme exklusive resdagarna. Ansökningstiden är 1.1-31.3.
more...
No comment yet.
Scooped by Anna Anu Viik
Scoop.it!

Nordkurs: Sommarkurser i språk och litteratur — Nordiskt samarbete

Varje år anordnas sommarkurser i de nordiska länderna i respektive lands språk och litteratur. Kurserna ges i maj-augusti under ca 3 veckor och arrangeras av de olika universiteten i Norden. Du som blir antagen till en kurs får ett stipendium för att täcka en del av resekostnaderna. Du måste vara inskriven vid universitet eller högskola i något nordiskt land för att kunna söka våra sommarkurser.
more...
No comment yet.
Scooped by Anna Anu Viik
Scoop.it!

Kielipaketti ensimmäisenä Västmanlannin maakäräjillä - Sisuradio

Kielipaketti ensimmäisenä Västmanlannin maakäräjillä  - Sisuradio | Ruotsinsuomalaiset | Scoop.it
Sisuradion tekemästä kyselystä selviää, että maakäräjien vähemmistötyö edistyy eri tavoin ja eri tahtiin. Västmanlannin maakäräjät lähti ensimmäisenä ...
more...
No comment yet.