Lexin är en kombination av lexikon och ordböcker
som har tagits fram för användning i primärt invandrarundervisning. Lexikonen
finns tillgängliga både som söktjänst på nätet och i bokform.