Rijschool-centrale
0 view | +0 today
Follow
Rijschool-centrale
Up-to-Date Hoewel ons streven steeds is dat de op deze site vermelde tarieven 'up to date' zijn, kunnen wij dit niet garanderen. Wij zijn wat dit betreft grotendeels afhankelijk van het optijd doorgeven van wijzigingen door de betreffende rijscholen. Zorgvuldigheid www.rijschool-centrale.nl heeft bij het verzamelen en weergeven van de gegevens van de rijscholen op haar internetsite de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht genomen. Het op rijschool-centrale.nl gepresenteerde overzicht is gebaseerd op en beperkt zich tot de bij ons bekende gegevens. Niettemin kunnen hieraan geen rechten worden ontleend. Daarnaast kan rijschool-centrale.nl niet aansprakelijk worden gesteld voor onjuistheden, onvolledigheden en voor enige gevolgen die zouden kunnen voortvloeien uit het gebruik van de verstrekte informatie. Tevens sluit "www.rijschool-centrale.nl" nadrukkelijk iedere aansprakelijkheid uit voor gederfde inkomsten door rijscholen voortvloeiend uit de via de internetsite verkregen informatie. Copyright Alle rechten op de informatie verstrekt via de internetsite "rijschool-centrale.nl" zijn voorbehouden aan RS-C, vallen onder het uitsluitende copyright van RS-C en mogen derhalve niet zonder haar toestemming gekopieerd worden. Dit laatste verbod omvat tevens het zogenaamde "deeplinken" van de inhoud van de internetsite door andere internetsites. Aansprakelijkheid rijschool-centrale.nl sluit alle aansprakelijkheid uit voor elke directe en/of indirecte schade van welke aard dan ook, die het gevolg is en/of verband houdt met het gebruik van deze site, of met enige tijdelijke onmogelijkheid om deze site te raadplegen. Links Voor het gemak van de bezoekers bevat deze website links naar andere websites, die onderhouden worden door derde(n). RS-C is niet verantwoordelijk en aansprakelijk voor de aldaar beschikbare informatie.
Curated by Bryan Montana
No scoops have been published yet. Suggest content to its curator!