Rhifedd ar Draws y Cwricwlwm
953 views | +0 today
Follow
Rhifedd ar Draws y Cwricwlwm
Maths Resources for the Welsh Medium. Rhifedd ar ddraws y cwricwlwm yng Nghymru.
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Rescooped by Alan Gwyn Davies from maths ydb
Scoop.it!

106. Musical Fractions

106. Musical Fractions | Rhifedd ar Draws y Cwricwlwm | Scoop.it

Some unbelievers dispute it, but the truth is out there: Mathematics is everywhere! The link between fractions and music is inescapable. If your notes don't add up correctly, the music just doesn't...


Via LMoccia
more...
No comment yet.
Scooped by Alan Gwyn Davies
Scoop.it!

Llywodraeth Cymru | Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol (FfLlRh)

Llywodraeth Cymru | Fframwaith Llythrennedd a Rhifedd Cenedlaethol (FfLlRh) | Rhifedd ar Draws y Cwricwlwm | Scoop.it
more...
No comment yet.
Scooped by Alan Gwyn Davies
Scoop.it!

Undeb NUT yn bygwth streic

Undeb NUT yn bygwth streic | Rhifedd ar Draws y Cwricwlwm | Scoop.it
Un o undebau athrawon mwya' Cymru yn bygwth mynd ar streic ohewydd cynlluniau i godi safonau llythrennedd a rhifedd disgyblion.
more...
No comment yet.
Scooped by Alan Gwyn Davies
Scoop.it!

Dysgu Cymru

Dysgu Cymru | Rhifedd ar Draws y Cwricwlwm | Scoop.it
Mae sgiliau llythrennedd a rhifedd yn hanfodol er mwyn i bobl ifanc allu cyflawni eu potensial.
more...
No comment yet.
Scooped by Alan Gwyn Davies
Scoop.it!

Dysgu Cymru

Dysgu Cymru | Rhifedd ar Draws y Cwricwlwm | Scoop.it
Mae Dysgu Cymru yn adnodd ar-lein newydd sy'n anelu at godi safonau mewn ysgolion ledled Cymru
more...
No comment yet.
Rescooped by Alan Gwyn Davies from maths = truth + beauty
Scoop.it!

gemau a fideos maths

gemau a fideos maths | Rhifedd ar Draws y Cwricwlwm | Scoop.it
Adnoddau, Addysg & Adloniant. Tiwtoriaid & Adnoddau Adolygu TGAU.

Via Heledd Fflur
more...
No comment yet.
Rescooped by Alan Gwyn Davies from Rhifedd a Llythrenedd
Scoop.it!

Arian poced

Arian poced | Rhifedd ar Draws y Cwricwlwm | Scoop.it

Gweithgaredd dymunol sy'n datblygu meddwl yn ogystal â sgiliau rhifedd.


Via Melanie Blount
more...
No comment yet.
Scooped by Alan Gwyn Davies
Scoop.it!

- Arfarniad o effaith y Fframwaith Sgiliau anstatudol i ddysgwyr 3 i 19 oed yng Nghymru yng nghyfnod allweddol 3 - Mai 2012 - 2012 - Estyn

- Arfarniad o effaith y Fframwaith Sgiliau anstatudol i ddysgwyr 3 i 19 oed yng Nghymru yng nghyfnod allweddol 3 - Mai 2012 - 2012 - Estyn | Rhifedd ar Draws y Cwricwlwm | Scoop.it
Estyn is the education and training inspectorate for Wales
more...
No comment yet.
Scooped by Alan Gwyn Davies
Scoop.it!

Angen i ysgolion uwchradd gynllunio’n well ar gyfer dilyniant ym medrau disgyblion - Estyn

Angen i ysgolion uwchradd gynllunio’n well ar gyfer dilyniant ym medrau disgyblion - Estyn | Rhifedd ar Draws y Cwricwlwm | Scoop.it
Estyn yw arolygiaeth addysg a hyfforddiant Cymru
more...
No comment yet.
Scooped by Alan Gwyn Davies
Scoop.it!

Dysgu Cymru

Dysgu Cymru | Rhifedd ar Draws y Cwricwlwm | Scoop.it
Mae sgiliau llythrennedd a rhifedd yn hanfodol er mwyn i bobl ifanc allu cyflawni eu potensial.
more...
No comment yet.
Scooped by Alan Gwyn Davies
Scoop.it!

Dysgu Cymru

Dysgu Cymru | Rhifedd ar Draws y Cwricwlwm | Scoop.it
Mae sgiliau llythrennedd a rhifedd yn hanfodol er mwyn i bobl ifanc allu cyflawni eu potensial.
more...
No comment yet.
Rescooped by Alan Gwyn Davies from Rhifedd a Llythrenedd
Scoop.it!

Her Mathelona Cymru

Her Mathelona Cymru | Rhifedd ar Draws y Cwricwlwm | Scoop.it

Mae hon yn her fathemateg/rhesymeg feddyliol wych ar gyfer disgyblion o bob oed a gallu. Mae'n hyrwyddo dysgu wedi'i bersonoleiddio gan ei fod yn caniatáu i unigolion lwyddo ar eu lefel eu hunain.


Via Melanie Blount
more...
No comment yet.
Scooped by Alan Gwyn Davies
Scoop.it!

Rhaglen i wella llythrennedd

Rhaglen i wella llythrennedd | Rhifedd ar Draws y Cwricwlwm | Scoop.it
Gweinidog Addysg Cymru yn cyhoeddi rhaglen genedlaethol gyda'r nod o wella safonau llythrennedd mewn ysgolion.
more...
No comment yet.
Scooped by Alan Gwyn Davies
Scoop.it!

Assembly Committee backs literacy and numeracy priority for Welsh schools

more...
No comment yet.