Religion överallt
10 views | +0 today
Follow
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Mattias Sjöström
Scoop.it!

Danskt missionssällskap kritiseras för nattvard med muslimer

Danskt missionssällskap kritiseras för nattvard med muslimer | Religion överallt | Scoop.it

Muslimers deltagande i nattvarden i en gudstjänst som Danmission ordnade har väckt debatt i Danmark.

En teologisk debatt om nattvarden har inletts i Danmark efter en dialoggudstjänst som missionssällskapet Danmission ordnade i Köpenhamn för ett par veckor sedan. Gudstjänsten ordnades i samband med en konferens om religionsdialog. Flera av muslimerna som deltog i konferensen, däribland en imam, deltog också i gudstjänsten och tog emot nattvarden.
– Det är mycket förvånande att muslimer deltar, för nattvarden handlar om Jesu död och uppståndelse. Koranens berättelse om Jesu kulminerar i ett förnekande av korsfästelsen, och därför är det hädiskt för muslimer att tro på Jesus som den uppståndne , säger biskopen i Haderslev Stift Niels Henrik Arendt till Kristeligt Dagblad.
Enligt prästen och dialogkonsulenten Agnete Holm på Danmission visste muslimerna vad nattvarden innebär. Hon hade förklarat för deltagarna att nattvarden är en väsentlig del av den kristna tron.
– Jag tror att nattvardsbordet är en inbjudan till en gemenskap i kärlek med Gud och människor, och den inbjudan kommer från Gud och inte från mig. Därför kontrollerar jag inte människors avsikter. Det är en fråga mellan människan och Gud, säger Holm.
De muslimska deltagarna var gäster från mellanöstern.
– Jag vill gärna delta i nattvarden med mina kristna bröder och systrar. Jesus är också en del av min religion och jag kan minnas honom här i denna kyrka, sa en syrisk kvinna efter gudstjänsten.

På Facebook pågår en teologisk debatt om huruvida muslimer kan delta i nattvarden eller inte.
– En imam som predikar i kyrkan, och nattvardsgemenskap med muslimer. Det är synkretism, inte dialog, skriver kyrkoherden Christian Roar Pedersen.

more...
No comment yet.
Scooped by Mattias Sjöström
Scoop.it!

En profetisk dimension på Våroasen

En profetisk dimension på Våroasen | Religion överallt | Scoop.it

Då Berit Simonsson talar på Våroasen i Jakobstad under veckoslutet bjuder hon in åhörarna till sitt köksbord.


– Att vara talare är som att vara mamma. Jag delar med mig av det jag har i mitt skafferi, säger hon. Det är också därför jag betonar att jag har åtta barn, för jag ser moderskapet som en del av min kallelse. Jag tror att moderskapet är något vi behöver lyfta fram i den kristna kyrkan. En mamma är inte det samma som en pappa även om en del försöker påstå det idag.
Simonsson ser den profetiska dimensionen som en del av sn kallelse idag.
– Det viktiga med att det finns kvinnliga talare har med det profetiska att göra. I Guds ord, i både Gamla och Nya Testamentet sanktioneras att både män och kvinnor är profeter. En profetia kan vara allt från ett inpass på en minut till ett livslång uppdrag. I Domarboken berättas det om att Debora träder upp därför att det inte fanns några män i Israel.

Det är nu tredje gången som Vårosen ordnas i Jakobstad. I sitt öppningstal på fredagskvällen sade kyrkoherde Bo-Göran Åstrand att församlingen gärna öppnar dörrarna för oasen då man sett att den välsignat både församlingen och omnejden.

more...
No comment yet.
Scooped by Mattias Sjöström
Scoop.it!

Vem är Jesu mor egentligen?

Vem är Jesu mor egentligen? | Religion överallt | Scoop.it

I dag firar vi Maria bebådelsedag minnet av en ung tjej som fick besök av en ängel och tog emot ett uppdrag som skulle göra henne till världskändis.

Hon blev gudsmodern, gudaföderskan.
Vi lutheraner känner oss lätt tafatta inför Maria. Vad ska vi ta oss till med henne? Finns det någon plats för henne i vår kyrka? Borde vi importera henne? Eller återimportera henne?
– Vi ska inte importera något vi redan har, säger teologie doktor Elina Vuola, författare till boken Jumalainen nainen som handlar bland annat om Latinamerikanska kvinnors uppfattning om Maria.
– Maria är en del av den lutherska kyrkans undervisning och lära. Om du inte tror på mig är det bara att läsa Luther.
Samtidigt vet vi lutheraner väldigt lite om Maria. Okunskapen är stor till och med bland teologerna. Maria är också lutheranernas egendom, men vi har skyfflat henne åt sidan.
– Ortodoxa fader Serafim som också skrivit en bok om Maria påpekar att det inte handlar så mycket om skillnader i lära som det handlar om att Maria hos oss lutheraner inte står i trons centrum, i centrum för bönelivet och liturgin och andligheten.

Gravid av ett lingon
Maria är – också hos Luther – en förebild för alla kristna. Men vi har glömt bort henne. I kyrkorna från den katolska tiden finns hon kvar på målningar och skulpturer. Folkloristerna har samlat på folkdikter om henne. Enligt en gammal finsk legend blir hon gravid av ett lingon och inte av helig Ande. I den berättelsen med frukttema förenas på ett oväntat sätt Evas och Marias roller.
– I den finska folkliga traditionen hade Maria en roll som hjälpare och stödperson i livets alla bekymmer. Hon var en himmelsk barnmorska som hjälpte till vid svåra förlossningar. Hon var den som hjälpte till i frågor som hade att göra med fruktbarhet och hälsa och sjukdom.

Spirande Marialängtan
När Vuola skrev boken om Maria intervjuade hon katolska kvinnor i Costa Rica.
– Kvinnorna sa att Maria är en viktig förebild för dem för att hon gått igenom samma saker som de själva. Hon var speciellt viktig för dem till exempel under förlossningen. Och två kvinnor som förlorat ett barn sa att de kände att Maria stod dem särskilt nära just då: också hon förlorade ju sin son.
När Elina Vuola åkt runt och talat om sin bok både i sekulära och kyrkliga sammanhang han hon upptäckt en spirande Marialängtan också hos finländska kvinnor.
– Om situationen känts trygg och intim har det nästan utan undantag, varje gång jag pratat om Maria, hänt att någon sagt att Maria är viktig också för henne.
Vuola minns speciellt en kvinna som berättade att hon inte var särskilt religiös fast hon hörde till den lutherska kyrkan, men att hon gått igenom en livskris som gjorde att hennes krafter var nästan slut.
– Då hade hon börjat gå till en ortodox kyrka för att tända ett ljus framför en bild av Maria. När något sådant händer tror jag att man ritualiserar sådant man inte har ord för. På något sätt är det lättare att lägga fram den där ordlösa smärtan inför en annan kvinna. Att den där blicken som man möter är en annan kvinnas blick.
På så sätt, menar Vuola, kan religionen erbjuda en spegel eller en kanal att behandla stora och svåra saker vi möter i våra liv.

more...
No comment yet.
Scooped by Mattias Sjöström
Scoop.it!

Can atheists 'borrow' from religion? - Think Christian

Can atheists 'borrow' from religion? - Think Christian | Religion överallt | Scoop.it
"The starting point of all religions is that humans are weak and vulnerable and needing direction," de Botton said shortly after arriving in the U.S. from his home in England to promote the book. "But as I look at secular society, ...
more...
No comment yet.