BanGioc Falls by khoitran #socialfoto | Reflejos | Scoop.it
Ban Gioc – Detian Falls (Chinese: 德天瀑布 & 板約瀑布 - Vietnamese: Thác Bản Giốc & Thác Đức Thiên) are 2 waterfalls on the Quây Sơn River or Guichun River straddling the Sino-Vietnamese border, located in the Karst hills of Daxin County, Guangxi (Chinese...

 

Vía @cesar_losada