Revisió d'informació i documentació sobre el cas específic que portaré a terme. Revisió dels materials i recursos del centre que utilitzen en les avaluacions psicopedagògiques. INSTRUMENTS I/O TÈCNIQUES.