מס"ע - בחינה מחודשת של למידה משולבת | למידת חקר בשילוב תיקשוב | Scoop.it
אפילו כשהילדים הם בעלי הישגים גבוהים וקל להם עם טכנולוגיה חדשה, נראה שרבים הולכים ומאבדים את תחושת הפליאה והסקרנות שלהם, מציין ג'והן סיליי בראון. שיטו