Tin tức xây dựng, quy hoạch, khảo sát địa chất
173 views | +0 today
Follow
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Nguyen Duc Duong
Scoop.it!

Khoan khảo sát địa chất kho xăng dầu hàng không tại CHKQT Nội Bài

Khoan khảo sát địa chất kho xăng dầu hàng không tại CHKQT Nội Bài | Tin tức xây dựng, quy hoạch, khảo sát địa chất | Scoop.it
Khoan khảo sát địa chất 75m...
Nguyen Duc Duong's insight:


- Công trình: Kho xăng dầu hàng không tại CHKQT Nội Bài 
- Hạng mục: Khoan khảo sát địa chất công trình
- Địa điểm: Sân bay quốc tế hàng không Nội Bài - Hà Nội
- Thời gian: tháng 03/2012
- Tổng số mét khoan địa chất: 75m
- Chủ đầu tư: Công ty CP nhiên liệu bay Petrolimex
- Nhà thầu chính: Công ty CP xây lắp 1 - Petrolimex
- Đơn vị khảo sát: Công ty Cổ phần Địa kỹ thuật và Xây dựng Hà Nội GAC
- Hạng mục công việc: 
+ Khoan xoay lấy mẫu bơm rửa bằng ống mẫu ở trên cạn độ sâu khoan từ 0 - 30m đất đá cấp I - III 75m
+ Thí nghiệm SPT trong đất đá cấp I-III 24 lần
+ Thí nghiệm mẫu đất nguyên dạng 9 chỉ tiêu cơ lý 18 mẫu

Tham khảo về:  công ty GAC
                         khảo sát địa chất
                         các dự án khảo sát địa chất
                         báo giá khảo sát địa chất dự án
                         báo giá khảo sát địa chất nhà ở riêng lẻ
                         khảo sát địa hình
                         thi công đúc ép cọc,
                         thiết kế xây dựng
                         dịch vụ khoan khảo sát địa chất 
more...
No comment yet.
Scooped by Nguyen Duc Duong
Scoop.it!

Khoan khảo sát địa chất kết hợp khoan thăm dò nước dưới đất IDE KCN Hòa Mạc

Khoan khảo sát địa chất kết hợp khoan thăm dò nước dưới đất IDE KCN Hòa Mạc | Tin tức xây dựng, quy hoạch, khảo sát địa chất | Scoop.it
Khoan khảo sát địa chất 66m + Khoan thăm dò nước dưới đất
Nguyen Duc Duong's insight:


- Công trình: IDE Khu công nghiệp Hòa Mạc
- Hạng mục: Khoan khảo sát địa chất công trình
- Địa điểm: Khu công nghiệp Hòa Mạc - Duy Tiên - Hà Nam
- Thời gian: tháng 11/2012
- Tổng số mét khoan địa chất: 65m
- Đơn vị giao thầu: Công ty TNHH Quốc tế IDE (IDE International Co.,LTD Rental Factory)
- Đơn vị nhận thầu: Công ty Cổ phần Địa kỹ thuật và Xây dựng Hà Nội GAC
- Nội dung công việc: 
+ Khảo sát địa chất công trình
+ Khảo sát nước dưới đất
+ Lập báo cáo khảo sát địa chất công trình, địa chất thủy văn theo tiêu chuẩn khảo sát TCVN và các tiêu chuẩn hiện hành
+ Nội dung của báo cáo bao gồm:
1, 03 bộ báo cáo khoan khảo sát địa chất bằng tiếng Việt
2, 03 bộ báo cáo khoan khảo sát địa chất bằng tiếng Anh trong đó có:
+ Nhiệm vụ khảo sát;
+ Vị trí địa lý, điều kiện tự nhiên khu vực khảo sát;
+ Tiêu chuẩn áp dụng;
+ Khối lượng khảo sát;
+ Quy trình, phương pháp và thiết bị khảo sát;
+ Đánh giá kết quả khảo sát;
+ Kiến nghị và đề xuất;
+ Các phụ lục kèm theo (Sơ đồ bố trí hố khoan, hình trị hố khoan, mặt cắt địa chất công trình, các kết quả thí nghiệm trong phòng và ngoài hiện trường);
1, 03 bộ báo cáo khoan khảo sát địa chất thủy văn bằng tiếng Việt
2, 03 bộ báo cáo khoan khảo sát địa chất thủy văn bằng tiếng Anh trong đó có:
+ Đặc điểm địa lý tự nhiên, kinh tế xã hội vùng thăm dò
+ Đặc điểm địa chất thủy văn vùng thăm dò
+ Công tác khoan thăm dò địa chất thủy văn
+ Công tác hút nước thí nghiệm
+ Đánh giá trữ lượng nước của 02 tầng chứa nước holocen và pleistocen
+ Bảng phân tích mẫu nước của 02 tầng chứa nước holocen và pleistocen
+ Kết luận và kiến nghị
+ Các bản vẽ, bản đồ: Bản đồ địa chất thủy văn, bản đồ địa chất, bản đồ bố trí giếng khoan thăm dò
+ Các báo cáo sẽ do trung tâm LAS 350 phân tích

Tham khảo về:  công ty GAC
                         khảo sát địa chất
                         các dự án khảo sát địa chất
                         báo giá khảo sát địa chất dự án
                         báo giá khảo sát địa chất nhà ở riêng lẻ
                         khảo sát địa hình
                         thi công đúc ép cọc,
                         thiết kế xây dựng
                         dịch vụ khoan khảo sát địa chất 
more...
No comment yet.
Scooped by Nguyen Duc Duong
Scoop.it!

Khoan khảo sát địa chất công trình IDE Hưng Yên

Khoan khảo sát địa chất công trình IDE Hưng Yên | Tin tức xây dựng, quy hoạch, khảo sát địa chất | Scoop.it
Khoan khảo sát địa chất 89m...
Nguyen Duc Duong's insight:


- Công trình: IDE Hưng Yên
- Hạng mục: Khoan khảo sát địa chất công trình
- Địa điểm: Đường B2 - Khu B2 - KCN Phố Nối A - Văn Lâm - Hưng Yên
- Thời gian: tháng 12/2012
- Tổng số mét khoan địa chất: 89m
- Đơn vị giao thầu: Công ty TNHH Quốc tế IDE  
- Đơn vị nhận thầu: Công ty Cổ phần Địa kỹ thuật và Xây dựng Hà Nội GAC
- Hạng mục công việc:
+ Khoan xoay trên cạn lấy mẫu bơm rửa bằng dung dịch Bentonite, đất đá cấp I-III 89m
+ Thí nghiệm SPT trong đất đá cấp I-III 44 lần
+ Thí nghiệm nước ăn mòn 1 mẫu
+ Thí nghiệm mẫu đất nguyên dạng 9 chỉ tiêu cơ lý 15 mẫu
+ Thí nghiệm mẫu đất không nguyên dạng 7 chỉ tiêu cơ lý 16 mẫu
+ Lập báo cáo khảo sát (song ngữ tiếng việt và tiếng anh)

Tham khảo về:  công ty GAC
                         khảo sát địa chất
                         các dự án khảo sát địa chất
                         báo giá khảo sát địa chất dự án
                         báo giá khảo sát địa chất nhà ở riêng lẻ
                         khảo sát địa hình
                         thi công đúc ép cọc,
                         thiết kế xây dựng
                         dịch vụ khoan khảo sát địa chất 
more...
No comment yet.
Scooped by Nguyen Duc Duong
Scoop.it!

Khoan khảo sát địa chất công trình chùa Phổ Quang

Khoan khảo sát địa chất công trình chùa Phổ Quang | Tin tức xây dựng, quy hoạch, khảo sát địa chất | Scoop.it
Khoan khảo sát địa chất 90m...
Nguyen Duc Duong's insight:


- Công trình: Tòa Bảo tháp chùa Phổ Quang
- Hạng mục: Khoan khảo sát địa chất công trình
- Địa điểm: Thị trấn Phú Minh - Huyện Phú Xuyên - Hà Nội 
- Thời gian: tháng 10/2011
- Tổng số mét khoan địa chất: 90m
- Đơn vị giao thầu: Chùa Phổ Quang
- Đơn vị nhận thầu: Công ty Cổ phần Địa kỹ thuật và Xây dựng Hà Nội GAC
- Nội dung công việc:
+ Khoan khảo sát địa chất công trình
+ Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT
+ Thí nghiệm mẫu nguyên dạng 17 chỉ tiêu
+ Lập báo cáo khảo sát địa chất công trình theo các tiêu chuẩn khảo sát hiện hành
- Chi tiết công việc:
+ Khoan khảo sát đất cấp I - III bao gồm: Thí nghiệm SPT, thí nghiệm mẫu trong phòng 9 chỉ tiêu, lập báo cáo khảo sát ĐCCT 80m
+ Khoan khảo sát đất cấp IV - VI bao gồm: Thí nghiệm SPT, thí nghiệm mẫu trong phòng 7 chỉ tiêu, lập báo cáo khảo sát ĐCCT 10m

Tham khảo về:  công ty GAC
                         khảo sát địa chất
                         các dự án khảo sát địa chất
                         báo giá khảo sát địa chất dự án
                         báo giá khảo sát địa chất nhà ở riêng lẻ
                         khảo sát địa hình
                         thi công đúc ép cọc,
                         thiết kế xây dựng
                         dịch vụ khoan khảo sát địa chất 
more...
No comment yet.
Scooped by Nguyen Duc Duong
Scoop.it!

Khoan khảo sát địa chất công trình mở rộng gian lắp máy biến áp truyền tải

Khoan khảo sát địa chất công trình mở rộng gian lắp máy biến áp truyền tải | Tin tức xây dựng, quy hoạch, khảo sát địa chất | Scoop.it
Khoan khảo sát địa chất 120m...
Nguyen Duc Duong's insight:

Khoan khảo sát địa chất 120m...


- Công trình: Mở rộng gian lắp máy biến áp truyền tải
- Hạng mục: Khoan khảo sát địa chất công trình
- Địa điểm: Đường Lâm Tiên - Đông Anh - Hà Nội 
- Thời gian: tháng 07/2012
- Tổng số mét khoan địa chất: 120m
- Đơn vị giao thầu: Công ty Cổ phần chế tạo thiết bị điện Đông Anh  
- Đơn vị nhận thầu: Công ty Cổ phần Địa kỹ thuật và Xây dựng Hà Nội GAC
- Nội dung công việc:
+ Khoan khảo sát 3 lỗ, chiều sâu từ 36m đến 40m
+ Đo vẽ địa hình tỷ lệ 1/500
+ Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT
+ Thí nghiệm mẫu nguyên dạng 9 chỉ tiêu, mẫu phá hủy 7 chỉ tiêu
+ Lập báo cáo khảo sát địa chất công trình theo tiêu chuẩn khảo sát TCVN và các tiêu chuẩn hiện hành

- Chi tiết công việc:
1, Khảo sát địa chất:
+ Khoan xoay trên cạn lấy mẫu bơm rửa bằng dung dịch Bentonite, đất đá cấp I-III 105m
+ Khoan xoay trên cạn lấy mẫu bơm rửa bằng dung dịch Bentonite, đất đá cấp IV-VI 15m
+ Thí nghiệm SPT trong đất đá cấp I-III 51 lần
+ Thí nghiệm SPT trong đất đá cấp IV-VI 06 lần
+ Thí nghiệm mẫu đất nguyên dạng 9 chỉ tiêu cơ lý 15 mẫu
+ Thí nghiệm mẫu đất không nguyên dạng 7 chỉ tiêu cơ lí 27 mẫu
2, Khảo sát địa hình:
+ Tiến hành đo vẽ và lập bản đồ quy hoạch tỷ lệ 1/500 1m2
Tham khảo về:  công ty GAC
                         khảo sát địa chất
                         các dự án khảo sát địa chất
                         báo giá khảo sát địa chất dự án
                         báo giá khảo sát địa chất nhà ở riêng lẻ
                         khảo sát địa hình
                         thi công đúc ép cọc,
                         thiết kế xây dựng
                         dịch vụ khoan khảo sát địa chất  
more...
No comment yet.
Scooped by Nguyen Duc Duong
Scoop.it!

Khoan khảo sát địa chất công trình Nexcon Technology LTD

Khoan khảo sát địa chất công trình Nexcon Technology LTD | Tin tức xây dựng, quy hoạch, khảo sát địa chất | Scoop.it
Khoan khảo sát địa chất 80m...
Nguyen Duc Duong's insight:


- Công trình: Nexcon technology LTD
- Hạng mục: Khoan khảo sát địa chất công trình
- Địa điểm: KCN Đông Thọ - Yên Phong - Bắc Ninh 
- Thời gian: tháng 01/2013
- Tổng số mét khoan địa chất: 80m
- Đơn vị giao thầu: Công ty TNHH Kiến trúc và Xây dựng ARC 
- Đơn vị nhận thầu: Công ty Cổ phần Địa kỹ thuật và Xây dựng Hà Nội GAC
- Nội dung công việc:
+ Xác định vị trí hố khoan
+ Đo cao độ miệng hố khoan
+ Khoan khảo sát địa chất công trình
+ Thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn SPT
+ Thí nghiệm mẫu nguyên dạng 9 chỉ tiêu, mẫu phá hủy 7 chỉ tiêu
+ Lập báo cáo khảo sát địa chất công trình theo tiêu chuẩn khảo sát TCVN và các tiêu chuẩn hiện hành
+ Lập báo cáo bằng tiếng anh và tiếng việt theo tiêu chuẩn và yêu cầu của chủ đầu tư
+ Trình báo cáo toàn bộ tài liệu và kết quả khoan khảo sát
+ Các yêu cầu khác theo như bảng đơn giá chào thầu
- Chi tiết công việc:
+ Khoan xoay trên cạn lấy mẫu bơm rửa bằng dung dịch Bentonite, đất đá cấp I-III 80m
+ Thí nghiệm SPT trong đất đá cấp I-III 40 lần
+ Thí nghiệm mẫu đất nguyên dạng 9 chỉ tiêu cơ lý 16 mẫu
+ Thí nghiệm mẫu đất không nguyên dạng 7 chỉ tiêu cơ lí 12 mẫu

Tham khảo về:  công ty GAC
                         khảo sát địa chất
                         các dự án khảo sát địa chất
                         báo giá khảo sát địa chất dự án
                         báo giá khảo sát địa chất nhà ở riêng lẻ
                         khảo sát địa hình
                         thi công đúc ép cọc,
                         thiết kế xây dựng
                         dịch vụ khoan khảo sát địa chất 
more...
No comment yet.
Scooped by Nguyen Duc Duong
Scoop.it!

Khoan khảo sát địa chất công trình huyện Đan Hùng - Phú Thọ

Khoan khảo sát địa chất công trình huyện Đan Hùng - Phú Thọ | Tin tức xây dựng, quy hoạch, khảo sát địa chất | Scoop.it

+ Hút nước thí nghiệm trong hố khoan 1 lần
+ Xác định các chỉ tiêu hóa lý của mẫu nước toàn phần 2 mẫu
+ Thí nghiệm xác định mẫu nước vi trùng 1 mẫu
+ Kết cấu giếng - nối ống bằng phương pháp nối ren, đường kính d=88.3mm 14m
+ Kết cấu giếng - nối ống bằng phương pháp nối ren, đường kính d=141.1mm 36mKhoan khảo sát địa chất 86m...

Nguyen Duc Duong's insight:

+ Hút nước thí nghiệm trong hố khoan 1 lần
+ Xác định các chỉ tiêu hóa lý của mẫu nước toàn phần 2 mẫu
+ Thí nghiệm xác định mẫu nước vi trùng 1 mẫu
+ Kết cấu giếng - nối ống bằng phương pháp nối ren, đường kính d=88.3mm 14m
+ Kết cấu giếng - nối ống bằng phương pháp nối ren, đường kính d=141.1mm 36m

more...
No comment yet.
Scooped by Nguyen Duc Duong
Scoop.it!

Khoan khảo sát địa chất dự án HNT Factory

Khoan khảo sát địa chất dự án HNT Factory | Tin tức xây dựng, quy hoạch, khảo sát địa chất | Scoop.it
Khoan khảo sát địa chất 120m...
Nguyen Duc Duong's insight:

Khoan khảo sát địa chất 120m...


- Công trình:HNT Factory
- Hạng mục: Khoan khảo sát địa chất công trình
- Địa điểm: KCN Lương Sơn - Hòa Bình
- Thời gian: tháng 01/2014
- Tổng số mét khoan địa chất: 120m
- Đơn vị giao thầu: Công ty TNHH Kiến trúc và Xây dựng ARC 
- Đơn vị nhận thầu: Công ty Cổ phần Địa kỹ thuật và Xây dựng Hà Nội GAC
- Nội dung công việc:
+ Khoan xoay trên cạn lấy mẫu bơm rửa bằng dung dịch Bentonite, đất đá cấp I-III 120m
+ Thí nghiệm SPT trong đất đá cấp I-III 58 lần
+ Thí nghiệm mẫu đất nguyên dạng 9 chỉ tiêu cơ lý 31 mẫu
+ Thí nghiệm mẫu đất không nguyên dạng 7 chỉ tiêu cơ lí 2 mẫu
Tham khảo về:  công ty GAC
                         khảo sát địa chất
                         các dự án khảo sát địa chất
                         báo giá khảo sát địa chất dự án
                         báo giá khảo sát địa chất nhà ở riêng lẻ
                         khảo sát địa hình
                         thi công đúc ép cọc,
                         thiết kế xây dựng
                         dịch vụ khoan khảo sát địa chất  
more...
No comment yet.
Scooped by Nguyen Duc Duong
Scoop.it!

Khoan khảo sát địa chất dự án BANG JOO FACTORY

Khoan khảo sát địa chất dự án BANG JOO FACTORY | Tin tức xây dựng, quy hoạch, khảo sát địa chất | Scoop.it
Khoan khảo sát địa chất 198m...
Nguyen Duc Duong's insight:
Khoan khảo sát địa chất dự án BANG JOO FACTORYKhoan khảo sát địa chất 198m...
- Công trình:Bang Joo Factory
- Hạng mục: Khoan khảo sát địa chất công trình
- Địa điểm: KCN Bá Thiện 1 - Vĩnh Phúc
- Thời gian: tháng 5/2014
- Tổng số mét khoan địa chất: 198m
- Đơn vị giao thầu: Công ty TNHH Kiến trúc và Xây dựng ARC 
- Đơn vị khảo sát: Công ty Cổ phần Địa kỹ thuật và Xây dựng Hà Nội GAC
- Nội dung công việc:
+ Khoan xoay trên cạn lấy mẫu bơm rửa bằng dung dịch Bentonite, đất đá cấp I-III 180m
+ Khoan xoay trên cạn lấy mẫu bơm rửa bằng dung dịch Bentonite, đất đá cấp IV-VI 18m
+ Thí nghiệm SPT trong đất đá cấp IV-VI 9 lần
+ Thí nghiệm SPT trong đất đá cấp I-III 90 lần
+ Thí nghiệm mẫu đất nguyên dạng 9 chỉ tiêu cơ lý 63 mẫu
+ Thí nghiệm mẫu đất không nguyên dạng 7 chỉ tiêu cơ lý 63 mẫu
+ Thí nghiệm mẫu đá 9 mẫu
Tham khảo về:  công ty GAC
                         khảo sát địa chất
                         các dự án khảo sát địa chất
                         báo giá khảo sát địa chất dự án
                         báo giá khảo sát địa chất nhà ở riêng lẻ
                         khảo sát địa hình
                         thi công đúc ép cọc,
                         thiết kế xây dựng
                         dịch vụ khoan khảo sát địa chất  
more...
No comment yet.
Scooped by Nguyen Duc Duong
Scoop.it!

Khoan khảo sát địa chất công trình FG Notion Factory

Khoan khảo sát địa chất công trình FG Notion Factory | Tin tức xây dựng, quy hoạch, khảo sát địa chất | Scoop.it
Khoan khảo sát địa chất 80m...
Nguyen Duc Duong's insight:

Khoan khảo sát địa chất 80m...


- Công trình: Nhà máy FG Notion 
- Hạng mục: Khoan khảo sát địa chất công trình
- Địa điểm: KCN Hòa Phát - Hòa Mạc - Huyện Duy Tiên - Tỉnh Hà Nam
- Thời gian: tháng 04/2014
- Tổng số mét khoan địa chất: 80m
- Đơn vị giao thầu: Công ty TNHH Quốc tế IDE  
- Đơn vị khảo sát: Công ty Cổ phần Địa kỹ thuật và Xây dựng Hà Nội GAC
- Nội dung công việc:
+ Khoan xoay trên cạn lấy mẫu bơm rửa bằng dung dịch Bentonite, đất đá cấp I-III 80m
+ Thí nghiệm SPT trong đất đá cấp I-III 40 lần
+ Thí nghiệm mẫu đất nguyên dạng 9 chỉ tiêu cơ lý 28 mẫu
+ Thí nghiệm mẫu đất không nguyên dạng 7 chỉ tiêu cơ lý
Tham khảo về:  công ty GAC
                         khảo sát địa chất
                         các dự án khảo sát địa chất
                         báo giá khảo sát địa chất dự án
                         báo giá khảo sát địa chất nhà ở riêng lẻ
                         khảo sát địa hình
                         thi công đúc ép cọc,
                         thiết kế xây dựng
                         dịch vụ khoan khảo sát địa chất
more...
No comment yet.
Scooped by Nguyen Duc Duong
Scoop.it!

Khoan khảo sát địa chất dự án công viên văn hóa Đống Đa – di tích gò Đống Đa

Khoan khảo sát địa chất dự án công viên văn hóa Đống Đa – di tích gò Đống Đa | Tin tức xây dựng, quy hoạch, khảo sát địa chất | Scoop.it
Khoan khảo sát địa chất 40m...
Nguyen Duc Duong's insight:

Khoan khảo sát địa chất 40m...


- Công trình: Dự án công viên văn hóa Đống Đa - di tích gò Đống Đa
- Hạng mục: Khoan khảo sát địa chất công trình
- Địa điểm: Phố Đặng Tiến Đông - Phường Quang Trung - Quận Đống Đa - Hà Nội
- Thời gian: tháng 12/2012
- Tổng số mét khoan địa chất: 40m
- Đơn vị giao thầu: Công ty Cổ phần XNK Tổng hợp Hà Nội 
- Đơn vị khảo sát: Công ty Cổ phần Địa kỹ thuật và Xây dựng Hà Nội GAC
- Nội dung công việc:
+ Khoan xoay bơm rửa bằng ống mẫu trên cạn 03 hố khoan;
+ Chiều sâu 20m/hố;
+ Tổng chiều sâu khoan là 60m (đất đá cấp I-III);
+ Tổng số lần thí nghiệm SPT: 30 lần (đất đá cấp I-III);
+ Tổng số mẫu thí nghiệm là: 30 mẫu (tùy theo số mẫu nguyên dạng và không nguyên dạng thu được tại hiện trường).
more...
No comment yet.
Scooped by Nguyen Duc Duong
Scoop.it!

Khoan khảo sát địa chất dự án Anam Audio Plant

Khoan khảo sát địa chất dự án Anam Audio Plant | Tin tức xây dựng, quy hoạch, khảo sát địa chất | Scoop.it
Khoan khảo sát địa chất 145m...
Nguyen Duc Duong's insight:
Khoan khảo sát địa chất dự án Anam Audio Plant
more...
No comment yet.
Scooped by Nguyen Duc Duong
Scoop.it!

Khoan khảo sát địa chất dự án nhà máy Digitech - KCN Đồng Văn II

Khoan khảo sát địa chất dự án nhà máy Digitech - KCN Đồng Văn II | Tin tức xây dựng, quy hoạch, khảo sát địa chất | Scoop.it
Khoan khảo sát địa chất 95m...
Nguyen Duc Duong's insight:
Khoan khảo sát địa chất dự án nhà máy Digitech - KCN Đồng Văn II
more...
No comment yet.
Scooped by Nguyen Duc Duong
Scoop.it!

Khoan khảo sát địa chất nhà máy Advanced Material Việt Nam

Khoan khảo sát địa chất nhà máy Advanced Material Việt Nam | Tin tức xây dựng, quy hoạch, khảo sát địa chất | Scoop.it
Khoan khảo sát địa chất 65m kết hợp khoan thăm dò nước dưới đất
Nguyen Duc Duong's insight:- Công trình: Nhà máy Advanced Material
- Hạng mục: Khoan khảo sát địa chất công trình
- Địa điểm: Khu công nghiệp Hòa Mạc - Duy Tiên - Hà Nam
- Thời gian: tháng 11/2012
- Tổng số mét khoan địa chất: 65m
- Đơn vị giao thầu: Công ty TNHH Quốc tế IDE (IDE International Co.,LTD Rental Factory)
- Đơn vị nhận thầu: Công ty Cổ phần Địa kỹ thuật và Xây dựng Hà Nội GAC
- Hạng mục công việc: 
1, Khảo sát địa chất công trình:
+ Khoan xoay trên cạn lấy mẫu bơm rửa bằng dung dịch Bentonite, đất đá cấp I-III 65m
+ Thí nghiệm SPT trong đất đá cấp I-III 32 lần
+ Thí nghiệm mẫu đất nguyên dạng 9 chỉ tiêu cơ lý 11 mẫu
+ Thí nghiệm mẫu đất không nguyên dạng 7 chỉ tiêu cơ lý 11 mẫu
2, Khảo thăm dò nước dưới đất:
a, Giếng khoan thăm dò 2 tầng chứa nước Pleistocen và Holocen (2 giếng thăm dò, 2 giếng quan trắc)
+ Khoan giếng đất đá cấp I-III đường kính < 110mm 51m
+ Khoan giếng đất đá cấp IV-VI đường kính < 110mm 25m
+ Khoan giếng đất đá cấp I-III đường kính < 90mm 31m
+ Khoan giếng đất đá cấp IV-VI đường kính < 90mm 25m
+ Bơm thổi rửa giếng 8 ca
+ Kết cấu giếng, ống vách bằng nhựa PVC d<= 90mm, sỏi chèn (bao gồm vật liệu) 76m
+ Kết cấu giếng khoan quan sát bằng ống nhựa PVC d=50mm (bao gồm vật liệu) 76m

b, Giếng khoan thăm dò sâu 100m
+ Khoan giếng đất đá cấp I-III đường kính < 110mm 20m
+ Khoan giếng đất đá cấp IV-VI đường kính < 110mm 60m
+ Khoan doa mở cấp đường kính đến 132mm giếng khoan, đất đá cấp I-III độ sâu <=60mm 40m
+ Khoan doa mở cấp đường kính đến 132mm giếng khoan, đất đá cấp IV-VI độ sâu <=60mm 60m
+ Bơm thổi rửa giếng 3 ca
+ Kết cấu giếng, ống vách bằng nhựa PVC d<= 110mm, sỏi chèn (bao gồm vật liệu) 76m

c, Thí nghiệm đánh giá trữ lượng, chất lượng giếng khoan thăm dò
+ Thí nghiệm hút nước (hút đơn) 12 ca
+ Thí nghiệm hút nước (hút giật cấp) 2 ca
+ Thí nghiệm mẫu nước các chỉ tiêu vi trùng 2 mẫu
+ Thí nghiệm mẫu nước các chỉ tiêu vi lượng 2 mẫu
+ Thí nghiệm mẫu nước phân tích nhu cầu oxy sinh hoá và oxy hóa học 2 mẫu
+ Thí nghiệm mẫu nước các chỉ tiêu hóa học thông thường 2 mẫu
+ Thí nghiệm mẫu nước các chỉ tiêu hàm lượng sắt, mangan 2 mẫu

Tham khảo về:  công ty GAC
                         khảo sát địa chất
                         các dự án khảo sát địa chất
                         báo giá khảo sát địa chất dự án
                         báo giá khảo sát địa chất nhà ở riêng lẻ
                         khảo sát địa hình
                         thi công đúc ép cọc,
                         thiết kế xây dựng
                         dịch vụ khoan khảo sát địa chất 
more...
No comment yet.
Scooped by Nguyen Duc Duong
Scoop.it!

Khoan khảo sát địa chất công trình IDE Hà Nam

Khoan khảo sát địa chất công trình IDE Hà Nam | Tin tức xây dựng, quy hoạch, khảo sát địa chất | Scoop.it
Khoan khảo sát địa chất 66m...
Nguyen Duc Duong's insight:


- Công trình: IDE Hà Nam
- Hạng mục: Khoan khảo sát địa chất công trình
- Địa điểm: Khu công nghiệp Hòa Mạc - Duy Tiên - Hà Nam
- Thời gian: tháng 1/2013
- Tổng số mét khoan địa chất: 66m
- Đơn vị giao thầu: Công ty TNHH Quốc tế IDE (IDE International Co.,LTD Rental Factory)
- Đơn vị nhận thầu: Công ty Cổ phần Địa kỹ thuật và Xây dựng Hà Nội GAC
- Nội dung công việc: Bên A thuê bên B thực hiện công tác khoan, thí nghiệm và lập báo cáo khảo sát địa chất công trình: IDE Hà Nam
- Hạng mục công việc:
+ Khoan xoay trên cạn lấy mẫu bơm rửa bằng dung dịch Bentonite, đất đá cấp I-III 66m
+ Thí nghiệm SPT trong đất đá cấp I-III 33 lần
+ Thí nghiệm nước ăn mòn 1 mẫu
+ Thí nghiệm mẫu đất nguyên dạng 9 chỉ tiêu cơ lý 12 mẫu
+ Thí nghiệm mẫu đất không nguyên dạng 7 chỉ tiêu cơ lý 11 mẫu
+ Lập báo cáo khảo sát (song ngữ tiếng việt và tiếng anh)

Tham khảo về:  công ty GAC
                         khảo sát địa chất
                         các dự án khảo sát địa chất
                         báo giá khảo sát địa chất dự án
                         báo giá khảo sát địa chất nhà ở riêng lẻ
                         khảo sát địa hình
                         thi công đúc ép cọc,
                         thiết kế xây dựng
                         dịch vụ khoan khảo sát địa chất 
more...
No comment yet.
Scooped by Nguyen Duc Duong
Scoop.it!

Khoan khảo sát địa chất công trình IDE Hải Dương lần 1

Khoan khảo sát địa chất công trình IDE Hải Dương lần 1 | Tin tức xây dựng, quy hoạch, khảo sát địa chất | Scoop.it
Khoan khảo sát địa chất 90m...
Nguyen Duc Duong's insight:


- Công trình: IDE Hải Dương
- Hạng mục: Khoan khảo sát địa chất công trình
- Địa điểm: Khu công nghiệp Phúc Điền - Cẩm Giàng - Hải Dương
- Thời gian: tháng 01/2013
- Tổng số mét khoan địa chất: 90m
- Đơn vị giao thầu: Công ty TNHH Quốc tế IDE  
- Đơn vị nhận thầu: Công ty Cổ phần Địa kỹ thuật và Xây dựng Hà Nội GAC
- Hạng mục công việc:
+ Khoan xoay trên cạn lấy mẫu bơm rửa bằng dung dịch Bentonite, đất đá cấp I-III 63m
+ Thí nghiệm SPT trong đất đá cấp I-III 32 lần
+ Thí nghiệm mẫu đất nguyên dạng 9 chỉ tiêu cơ lý 7 mẫu
+ Thí nghiệm mẫu đất không nguyên dạng 7 chỉ tiêu cơ lý 15 mẫu

Tham khảo về:  công ty GAC
                         khảo sát địa chất
                         các dự án khảo sát địa chất
                         báo giá khảo sát địa chất dự án
                         báo giá khảo sát địa chất nhà ở riêng lẻ
                         khảo sát địa hình
                         thi công đúc ép cọc,
                         thiết kế xây dựng
                         dịch vụ khoan khảo sát địa chất 
more...
No comment yet.
Scooped by Nguyen Duc Duong
Scoop.it!

Khoan khảo sát địa chất công trình tổ hợp Gara cao tầng

Khoan khảo sát địa chất công trình tổ hợp Gara cao tầng | Tin tức xây dựng, quy hoạch, khảo sát địa chất | Scoop.it
Khoan khảo sát địa chất 210m...
Nguyen Duc Duong's insight:


- Công trình: Tổ hợp Gara cao tầng, Thương mại - Dịch vụ và căn hộ
- Hạng mục: Khoan khảo sát địa chất công trình
- Địa điểm: Ô đất B12 - Khu đô thị Nam Trung Yên - Quận Cầu Giấy - Hà Nội
- Thời gian: tháng 03/2012
- Tổng số mét khoan địa chất: 210m
- Đơn vị giao thầu: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Sao Phương Bắc
- Đơn vị nhận thầu: Công ty Cổ phần Địa kỹ thuật và Xây dựng Hà Nội GAC
- Nội dung công việc:
+ Khoan xoay trên cạn lấy mẫu bơm rửa bằng dung dịch Bentonite, đất đá cấp I-III 180m
+ Khoan xoay trên cạn lấy mẫu bơm rửa bằng dung dịch Bentonite, đất đá cấp IV-VI 30m
+ Thí nghiệm SPT trong đất đá cấp I-III 90 lần
+ Thí nghiệm SPT trong đất đá cấp IV-VI 15 lần
+ Thí nghiệm cắt cánh trong lỗ khoan 15m
+ Thí nghiệm mẫu đất nguyên dạng 9 chỉ tiêu cơ lý 42 mẫu
+ Thí nghiệm mẫu đất không nguyên dạng 7 chỉ tiêu cơ lí 33 mẫu
+ Thí nghiệm ba trục sơ đồ UU 8 mẫu
+ Thí nghiệm ba trục sơ đồ CU 8 mẫu
+ Thí nghiệm nước ăn mòn 1 mẫu
+ Thí nghiệm nén cố kết 8 mẫu
+ Thí nghiệm xác định hệ số thấm trong phòng 30 mẫu

Tham khảo về:  công ty GAC
                         khảo sát địa chất
                         các dự án khảo sát địa chất
                         báo giá khảo sát địa chất dự án
                         báo giá khảo sát địa chất nhà ở riêng lẻ
                         khảo sát địa hình
                         thi công đúc ép cọc,
                         thiết kế xây dựng
                         dịch vụ khoan khảo sát địa chất 
more...
No comment yet.
Scooped by Nguyen Duc Duong
Scoop.it!

Dịch vụ khoan khảo sát địa chất chuyên nghiệp của công ty GAC

Dịch vụ khoan khảo sát địa chất chuyên nghiệp của công ty GAC | Tin tức xây dựng, quy hoạch, khảo sát địa chất | Scoop.it
Bảng báo giá chi tiết dịch vụ khoan khảo sát địa chất cho dự án và nhà ở riêng lẻ kèm theo các hạng mục công việc chính về khoan địa chất của công ty GAC
Nguyen Duc Duong's insight:

Bảng báo giá chi tiết dịch vụ khoan khảo sát địa chất cho dự án và nhà ở riêng lẻ kèm theo các hạng mục công việc chính về khoan địa chất của công ty GAC

more...
No comment yet.
Scooped by Nguyen Duc Duong
Scoop.it!

Các dự án khoan khảo sát địa chất thực hiện bởi công ty GAC

Các dự án khoan khảo sát địa chất thực hiện bởi công ty GAC | Tin tức xây dựng, quy hoạch, khảo sát địa chất | Scoop.it
Các dự án khoan khảo sát địa chất chuyên nghiệp - hiệu quả đã được hoàn thành bởi đội ngũ các thạc sĩ, kĩ sư trình độ cao và giàu kinh nghiệm của công ty GAC
more...
No comment yet.
Scooped by Nguyen Duc Duong
Scoop.it!

Khoan khảo sát địa chất công trình Cầu Giẽ

Khoan khảo sát địa chất công trình Cầu Giẽ | Tin tức xây dựng, quy hoạch, khảo sát địa chất | Scoop.it
Khoan khảo sát địa chất 400m...
Nguyen Duc Duong's insight:

- Tổng số mét khoan địa chất: 400m

- Công trình: Cầu Giẽ
- Hạng mục: Khoan khảo sát địa chất công trình
- Địa điểm: Cầu Giẽ - Ninh Bình
- Thời gian: tháng 03/2013
- Đơn vị giao thầu: Công ty TNHH Kiến trúc và Xây dựng ARC 
- Đơn vị nhận thầu: Công ty Cổ phần Địa kỹ thuật và Xây dựng Hà Nội GAC
- Nội dung công việc:
+ Khoan xoay trên cạn lấy mẫu bơm rửa bằng dung dịch Bentonite, đất đá cấp I-III 380m
+ Khoan xoay trên cạn lấy mẫu bơm rửa bằng dung dịch Bentonite, đất đá cấp IV-VI 20m
+ Thí nghiệm SPT trong đất đá cấp I-III 150 lần
+ Thí nghiệm SPT trong đất đá cấp IV-VI 10 lần
+ Thí nghiệm mẫu đất nguyên dạng 9 chỉ tiêu cơ lý 100 mẫu
+ Thí nghiệm mẫu đất không nguyên dạng 7 chỉ tiêu cơ lí 50 mẫu
+ Định vị điểm khoan địa chất (số lượng điểm <10 khoảng cách <500m)
+ Thí nghiệm nước ăn mòn 1 mẫu
+ Vận chuyển máy móc thiết bị, con người tới công trình (2 lượt cả đi và về)

Tham khảo về:  công ty GAC
                         khảo sát địa chất
                         các dự án khảo sát địa chất
                         báo giá khảo sát địa chất dự án
                         báo giá khảo sát địa chất nhà ở riêng lẻ
                         khảo sát địa hình
                         thi công đúc ép cọc,
                         thiết kế xây dựng
                         dịch vụ khoan khảo sát địa chất 
more...
No comment yet.
Scooped by Nguyen Duc Duong
Scoop.it!

Khoan khảo sát địa chất công trình Powerlogic Factory

Khoan khảo sát địa chất công trình Powerlogic Factory | Tin tức xây dựng, quy hoạch, khảo sát địa chất | Scoop.it
Khoan khảo sát địa chất 40m...
Nguyen Duc Duong's insight:

khoan khảo sát địa chất 40m

- Công trình: Powerlogic Factory
- Hạng mục: Khoan khảo sát địa chất công trình
- Địa điểm: KCN Khai Quang - Vĩnh Phúc
- Thời gian: tháng 12/2013
- Tổng số mét khoan địa chất: 40m
- Đơn vị giao thầu: Công ty TNHH Kiến trúc và Xây dựng ARC 
- Đơn vị khảo sát: Công ty Cổ phần Địa kỹ thuật và Xây dựng Hà Nội GAC
- Nội dung công việc:
+ Khoan xoay trên cạn lấy mẫu bơm rửa bằng dung dịch Bentonite, đất đá cấp I-III 30m
+ Khoan xoay trên cạn lấy mẫu bơm rửa bằng dung dịch Bentonite, đất đá cấp IV-VI 10m
+ Thí nghiệm SPT trong đất đá cấp I-III 16 lần
+ Thí nghiệm mẫu đất nguyên dạng 9 chỉ tiêu cơ lý 9 mẫu
+ Thí nghiệm các chỉ tiêu cơ lý mẫu đá 2 mẫu

Tham khảo về:  công ty GAC
                         khảo sát địa chất
                         các dự án khảo sát địa chất
                         báo giá khảo sát địa chất dự án
                         báo giá khảo sát địa chất nhà ở riêng lẻ
                         khảo sát địa hình
                         thi công đúc ép cọc,
                         thiết kế xây dựng
                         dịch vụ khoan khảo sát địa chất 
more...
No comment yet.
Scooped by Nguyen Duc Duong
Scoop.it!

Khoan khảo sát địa chất dự án nhà máy sản xuất giấy

Khoan khảo sát địa chất dự án nhà máy sản xuất giấy | Tin tức xây dựng, quy hoạch, khảo sát địa chất | Scoop.it
Khoan khảo sát địa chất 160m...
Nguyen Duc Duong's insight:

Khoan khảo sát địa chất 160m...


- Công trình: Nhà máy sản xuất giấy
- Hạng mục: Khoan khảo sát địa chất công trình
- Địa điểm: Cụm CN Thi Sơn - Xã Thi Sơn - Huyện Kim Bảng - Tỉnh Hà Nam
- Thời gian: tháng 02/2014
- Tổng số mét khoan địa chất: 160m
- Đơn vị giao thầu: Công ty TNHH Quốc tế IDE  
- Đơn vị khảo sát: Công ty Cổ phần Địa kỹ thuật và Xây dựng Hà Nội GAC
- Nội dung công việc:
+ Khoan xoay trên cạn lấy mẫu bơm rửa bằng dung dịch Bentonite, đất đá cấp I-III 150m
+ Khoan xoay trên cạn lấy mẫu bơm rửa bằng dung dịch Bentonite, đất đá cấp IV-VI 10m
+ Thí nghiệm SPT trong đất đá cấp IV-VI 5 lần
+ Thí nghiệm SPT trong đất đá cấp I-III 75 lần
+ Thí nghiệm mẫu đất nguyên dạng 9 chỉ tiêu cơ lý 40 mẫu
+ Thí nghiệm mẫu đất không nguyên dạng 7 chỉ tiêu cơ lý 30 mẫu
+ Thí nghiệm mẫu đá 48 mẫu
+ Thí nghiệm nén cố kết 9 mẫu
Tham khảo về:  công ty GAC
                         khảo sát địa chất
                         các dự án khảo sát địa chất
                         báo giá khảo sát địa chất dự án
                         báo giá khảo sát địa chất nhà ở riêng lẻ
                         khảo sát địa hình
                         thi công đúc ép cọc,
                         thiết kế xây dựng
                         dịch vụ khoan khảo sát địa chất
more...
No comment yet.
Scooped by Nguyen Duc Duong
Scoop.it!

Khoan khảo sát địa chất dự án Doosung Factory

Khoan khảo sát địa chất dự án Doosung Factory | Tin tức xây dựng, quy hoạch, khảo sát địa chất | Scoop.it
Khoan khảo sát địa chất 110m...
Nguyen Duc Duong's insight:


- Công trình: Nhà máy Doosung 
- Hạng mục: Khoan khảo sát địa chất công trình
- Địa điểm: KCN Lương Sơn - Hòa Bình
- Thời gian: tháng 09/2013
- Tổng số mét khoan địa chất: 110m
- Đơn vị giao thầu: Công ty TNHH Kiến trúc và Xây dựng ARC  
- Đơn vị khảo sát: Công ty Cổ phần Địa kỹ thuật và Xây dựng Hà Nội GAC
- Nội dung công việc:
+ Khoan xoay trên cạn lấy mẫu bơm rửa bằng dung dịch Bentonite, đất đá cấp I-III 92,2m
+ Khoan xoay trên cạn lấy mẫu bơm rửa bằng dung dịch Bentonite, đất đá cấp IV-VI 17,8m
+ Thí nghiệm SPT trong đất đá cấp I-III 43 lần
+ Thí nghiệm mẫu đất nguyên dạng 9 chỉ tiêu cơ lý 34 mẫu
+ Thí nghiệm mẫu đá 6 mẫu 

Tham khảo về:  công ty GAC
                         khảo sát địa chất
                         các dự án khảo sát địa chất
                         báo giá khảo sát địa chất dự án
                         báo giá khảo sát địa chất nhà ở riêng lẻ
                         khảo sát địa hình
                         thi công đúc ép cọc,
                         thiết kế xây dựng
                         dịch vụ khoan khảo sát địa chất 
more...
No comment yet.
Scooped by Nguyen Duc Duong
Scoop.it!

Khoan khảo sát địa chất dự án Em Tech Factory

Khoan khảo sát địa chất dự án Em Tech Factory | Tin tức xây dựng, quy hoạch, khảo sát địa chất | Scoop.it
Khoan khảo sát địa chất 80m...
Nguyen Duc Duong's insight:

Khoan khảo sát địa chất 80m...

more...
No comment yet.
Scooped by Nguyen Duc Duong
Scoop.it!

Chọn tông màu phòng bếp phù hợp với phong thủy

Chọn tông màu phòng bếp phù hợp với phong thủy | Tin tức xây dựng, quy hoạch, khảo sát địa chất | Scoop.it
Tin tức, bài viết về quy hoạch, xây dựng, khảo sát địa chất
Nguyen Duc Duong's insight:

(Xây dựng) - Màu sơn của tường và đồ nội thất trong không gian bếp quyết định nhiều đến sự hạnh phúc cũng như sức khỏe của gia đình bạn.

more...
No comment yet.