Quan trắc nước thải tự động (online)
81 views | +0 today
Follow
Quan trắc nước thải tự động (online)
Quan trắc nước thải tự động các thông số pH, TSS, COD và lưu lượng kênh hở. Tư vấn giải pháp quan trắc LH: lam.nguyen@vietan-enviro.com HP: 0945293292
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Nguyễn Hoàng Lâm
Scoop.it!

Trạm quan trắc tự động nước thải dệt nhuộm ở Đồng Nai

Trạm quan trắc tự động nước thải dệt nhuộm ở Đồng Nai | Quan trắc nước thải tự động (online) | Scoop.it

Trạm quan trắc nước thải dệt nhuộm COD 0~1,000 mg/L, độ màu 0~1,000 Pt-Co, TSS 0~1,000 mg/L, pH 2~12 pH cho nhà máy xử lý nước thải dệt nhuộm

Nguyễn Hoàng Lâm's insight:

Hệ thống quan trắc nước thải ngành dệt nhuộm với đặc trưng là độ màu. Trạm quan trắc nước thải dệt nhuộm COD 0~1,000 mg/L, độ màu 0~1,000 Pt-Co, TSS 0~1,000 mg/L, pH 2~12 pH cho nhà máy xử lý nước thải dệt nhuộm.

 

Nội dung gồm thông tin các thông số hệ thống quan trắc, ưu điểm của thiết bị và các tài liệu liên quan.

 

Liên hệ: lam.nguyen@vietan-enviro.com HP: 0945 293 292

more...
No comment yet.
Scooped by Nguyễn Hoàng Lâm
Scoop.it!

Trạm quan trắc nước thải tự động tại KCN Trảng Bàng tỉnh Tây Ninh

Trạm quan trắc nước thải tự động tại KCN Trảng Bàng tỉnh Tây Ninh | Quan trắc nước thải tự động (online) | Scoop.it
Hệ thống quan trắc nước thải tự động Việt An lắp đặt tại nhà máy XLNT tập trung của KCN Trảng Bảng, tỉnh Tây Ninh với COD, độ màu, DO và TSS
Nguyễn Hoàng Lâm's insight:
Nội dung: giới thiệu hệ thống quan trắc nước thải đầu ra của KCN, ưu điểm của thiết bị và các tài liệu liên quan.

 

Hệ thống quan trắc nước thải tự động Việt An lắp đặt tại nhà máy XLNT tập trung của KCN Trảng Bảng, tỉnh Tây Ninh với COD, độ màu, DO và TSS.

 

Liên hệ: lam.nguyen@vietan-enviro.com HP: 0945 293 292

more...
No comment yet.