Приручник за самовредновање и вредновање рада школа | priručnik za samovrednovanje | Scoop.it

Приручник за самовредновање и вредновање рада школа практично тумачи и даје упутства школским тимовима за самовредновање, као и комисијама за екстерно вредновање рада школа. На основу приручника не само да се може научити како самовредновати рад сопствене школе, него и шта ће и на који начин бити спроведено екстерно вредновање.


Via Славица Јурић