Priručnik za rad sa MySQL – ovim serverom - Saša Stamenković | Priručnik za rad sa MySQL - ovim serverom | Scoop.it
Članci u oblasti Web programiranja, dizajna, E-učenja i Interneta... Analize uticaja primene savremenih Web 2.0 aplikacija u procesu E-učenja.