Praktijkondersteuner Zuyd
1.1K views | +0 today
Follow
Praktijkondersteuner Zuyd
Nieuws voor de praktijkverpleegkundige en de praktijkondersteuner
Curated by Liesbeth
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

NIEUW: Zorg voor laaggeletterden, migranten en sociaal kwetsbaren

NIEUW: Zorg voor laaggeletterden, migranten en sociaal kwetsbaren | Praktijkondersteuner Zuyd | Scoop.it

Migranten, vluchtelingen, mensen die niet goed kunnen lezen en schrijven, sociaal kwetsbare jongeren of slachtoffers van geweld hebben vaak extra of een andere huisartsenzorg nodig. Het eerste doel van dit boek is om kennis bijeen te brengen die relevant is voor de directe patientenzorg: hoe kunt u uw communicatie met laaggeletterden verbeteren, naar wie kunt u de mantelzorgers van een dementerende migrant verwijzen, waar vindt u eenvoudig voorlichtingsmateriaal, hoe praat u over geweldservaringen, hoe kunt u goed samenwerken met de gemeente, welke effectieve leefstijlinterventies zijn er voor laagopgeleide mensen, of hoe past u de medicatie aan tijdens de ramadan?

Te leen in de Zuydbibliotheek.

more...
No comment yet.
Rescooped by Liesbeth from Verpleegkunde Zuyd
Scoop.it!

Herziene druk: Doen en blijven doen

Herziene druk: Doen en blijven doen | Praktijkondersteuner Zuyd | Scoop.it

Het boek gaat onder meer in op shared decision making, technieken uit de motiverende gespreksvoering en een zelfmanagementscreeningsinstrument.


Deze herziene versie presenteert de actuele kennis over zelfmanagement, met extra aandacht voor laaggeletterden en ouderen en voor de multidisciplinaire samenwerking in de eerste lijn. Ook nieuw in deze uitgave is de beschrijving van lokale samenwerkingsverbanden rondom gezondheidsbevordering en preventie.


Te leen in de Zuydbibliotheek.

more...
No comment yet.
Rescooped by Liesbeth from Verpleegkunde Zuyd
Scoop.it!

NIEUW: Mag ik je geen advies geven?

NIEUW: Mag ik je geen advies geven? | Praktijkondersteuner Zuyd | Scoop.it

Het doel van dit boek is hulpverleners beter en anders te laten communiceren, vanuit het perspectief van de cliënt en met als einddoel een grotere zelfredzaamheid. De methode coachende gespreksvoering (MCG) is geschikt om dilemma's en moeilijke keuzes helder krijgen. Geen advies geven maar de cliënt zelf tot een oplossing laten komen.


Te leen in de Zuydbibliotheek

more...
No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

TPO de praktijk 1

TPO de praktijk 1 | Praktijkondersteuner Zuyd | Scoop.it

MET o.a.

* Educatie: Parodontitis als vroege aanwijzing van   diabetes

* Casus: Ouderenzorg in de knel

* Vaardigheden: Omgaan met tijd

* Onderzoek: Screening ketsbare ouderen toch kosteneffectief

* Implementatie: Mantelzorg ondersteunen vanuit de huisartsenpraktijk

* Educatie: Artrose

* Kennis: Uitgelicht NHG-Standaard Atriumfibrilleren

* Implementatie: Benzo’s minderen met praktijkondersteuning


Lezen? Digitaal voor Zuyd: http://zuyd.idm.oclc.org/login?url=http://link.springer.com/journal/12503/13/1/page/1

more...
No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

'POH’s hebben te weinig tijd voor samenwerken'

'POH’s hebben te weinig tijd voor samenwerken' | Praktijkondersteuner Zuyd | Scoop.it
De praktijkondersteuner (POH) in de eerstelijnszorg kan een spil zijn in de zorg voor thuiswonende patiënten zoals kwetsbare ouderen. Maar er zijn meer structurele samenwerkingsverbanden buiten de huisartsenpraktijk nodig. Daarvoor is niet altijd ruimte, vinden de POH’s, die kampen met steeds grotere tijdsdruk.
more...
No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

Onderzoek: PsyScan verhoogt aantal succesvolle behandelingen

Onderzoek: PsyScan verhoogt aantal succesvolle behandelingen | Praktijkondersteuner Zuyd | Scoop.it

De online tool leidt volgens arts-onderzoeker Luc Gidding tot effectievere zorg zonder extra kosten. De PsyScan is de afgelopen tijd getest in Eindhoven.

De PsyScan is een klachtenlijst die door patiënten thuis wordt ingevuld tussen twee afspraken bij de huisarts door, en maakt onderscheid tussen stress, depressie, angst en somatische symptomen. Aan de hand van de antwoorden van een patiënt stelt de PsyScan een diagnostisch en therapeutisch advies op voor de patiënt en de huisarts.


more...
No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

TPO de praktijk 6

TPO de praktijk 6 | Praktijkondersteuner Zuyd | Scoop.it

MET o.a.

* Educatie: voeding bij chronische nierschade

* Educatie: sociale problemen bij astma en copd

* Educatie: emotie-eten de baas

* Casus hypoglykemie en insuline buiten kantooruren

* Onderzoek: weekdoos verbetert therapietrouw bij ouderen

* Implementatie gestructureerde nazorg bij CVA

* Kennis nieuwe richtlijn infectiepreventie

* Uit de praktijk: Mogelijkheden bij mensen met geheugenproblemen


Lezen? Digitaal voor Zuyd: http://zuyd.idm.oclc.org/login?url=http://link.springer.com/journal/12503/12/6/page/1

more...
No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

Goed nieuws over longziekten - Minder medicijnen nodig bij COPD

Goed nieuws over longziekten -  Minder medicijnen nodig bij COPD | Praktijkondersteuner Zuyd | Scoop.it

COPD wordt steeds erger? Onderzoek heeft aangetoond dat deze stelling niet klopt. Longarts Frits Franssen vertelt over deze en andere ontwikkelingen op het gebied van longziekten.

more...
No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

Diabetes pro 4

Diabetes pro 4 | Praktijkondersteuner Zuyd | Scoop.it

In dit nummer:

* Praktische steun bij zelfstandigheidsontwikkeling: voor ouderen van kinderen en jongeren met diabetes type 1

* Cognitieve gedragstherapie werkt! Voor chronische vermoeidheid bij diabetes type 1


Thema "Inspiratie" met de artikels

* Burn-out voorkomen, bevlogenheid behouden

* Groepsgerichte aanpak voor mensen met diabetes type 2

* Inspiratie halen uit je werk

* Motiverend: de leefstijlcoach. Verbinder tussen zorg en sport/bewegen

* Inspiratie in plaats van kookboekgeneeskunde: diabetes type 2 in combinatie met uitgebreide comorbiditeit

* Samen sterk met suiker: een groepscursus voor diabetespatiënten uit achterstandswijken

* Het diabetesgane: sugarvita

* NDF gespreksmodel: structurele aanpak, wetenschappelijk onderbouwd.


Lezen? Het magazine staat ter inzage in de Zuydbibliotheek.

more...
No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

TPO de praktijk 5

TPO de praktijk 5 | Praktijkondersteuner Zuyd | Scoop.it

MET o.a.

* Andropauze, een verkeerde term voor een bestaand syndroom

* Klinisch redeneren: kwetsbare ouderen in beeld

* Koolhydraatarm dieet bij overgewicht en diabetes

* Gebundelde zorg voor ouderen thuis

Uitgelicht NHG-standaard duizeligheid


lezen? Digitaal voor Zuyd: http://zuyd.idm.oclc.org/login?url=http://link.springer.com/journal/12503/12/5/page/1

more...
No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

Diabetes pro 3

Diabetes pro 3 | Praktijkondersteuner Zuyd | Scoop.it

THEMA ONDER- EN OVERBEHANDELING

- Zoeken naar balans in reductie van risicofactoren

- Word ik overbehandeld? vanuit patiëntenperspectief

- Nieuwe insulines!

- Geen dubbel werk in virtueel verzorgingshuis

- Nieuw licht op statines


verder o.a.

* Insulinepomptherapie anno 2017

* INSPIRE studie: STOP insulin - START combinatiebehandeling

* Nieuwe website: diversiteitindiabetes.nl

* Handige app platemate


Lezen? Het vakblad staat ter inzage in de Zuydbibliotheek.


more...
No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

Verpleegkundige zorg voor patiënten met COPD in de eerste lijn

Verpleegkundige zorg voor patiënten met COPD in de eerste lijn | Praktijkondersteuner Zuyd | Scoop.it
Veel patiënten worden geconfronteerd met beperkingen in het dagelijkse leven. Sommige mensen met COPD zijn in staat om met hun situatie om te gaan. Voor velen is het organiseren van het leven met COPD en omgaan met de beperkingen die veroorzaakt worden door COPD echter een grote opgave.      


Lezen? Digitaal voor Zuyd: http://zuyd.idm.oclc.org/login?url=http://www.tijdschriftverpleegkunde.nl

more...
No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

NIEUW: (B)eHealth technologie voor een gezonde toekomst

NIEUW: (B)eHealth technologie voor een gezonde toekomst | Praktijkondersteuner Zuyd | Scoop.it

# Laat je kennismaken met zorgverleners en cliënten die technologie gebruiken

# Helpt je om technologie in te leren zetten ter ondersteuning van de gezondheid van jouw cliënt

# Leert je samen met je cliënt te zoeken naar wat technologie kan opleveren in het omgaan met zijn of haar chronische aandoening

# Ondersteunt je in het verlenen van persoonsgerichte zorg

# Inspireert door de vele praktijkverhalen van je toekomstige collega’s en cliënten over hoe zij zorgtechnologie beleven


Te leen in de Zuydbibliotheek

more...
No comment yet.
Rescooped by Liesbeth from Verpleegkunde Zuyd
Scoop.it!

Herziene druk: Anatomie en fysiologie van de mens

Herziene druk: Anatomie en fysiologie van de mens | Praktijkondersteuner Zuyd | Scoop.it

Dit leerboek helpt studenten, verpleegkundigen en paramedici bij het verwerven van kennis over en inzicht in de kernvakken anatomie en fysiologie.

In deze negentiende druk van Anatomie en fysiologie van de mens zijn veel zwart-witafbeeldingen vervangen door tekeningen en foto’s in kleur, die bovendien op groter formaat zijn afgedrukt. Ook is de stof geactualiseerd.


Te leen in de Zuydbibliotheek.

more...
No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

Huisarts en migrant

Huisarts en migrant | Praktijkondersteuner Zuyd | Scoop.it
Dé website voor huisartsen en andere zorgverleners met vragen over zorg en gezondheid voor migranten, vluchtelingen en patiënten met beperkte gezondheidsvaardigheden.
more...
No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

TPO de praktijk 2

TPO de praktijk 2 | Praktijkondersteuner Zuyd | Scoop.it

MET o.a.

* Voetzorg voor mensen met diabetes

* Casus: Gebruik van NPH-insuline

* Omgaan met moeilijke mensen

*Minder inhalatiecorticosteroïden voor patiënten met COPD

* Apathie bij ouderen voorbode van dementie

* LESA Geneesmiddelen en Verkeersveiligheid

* Huidafwijkingen bij diabetes


Lezen? Digitaal voor Zuyd: http://zuyd.idm.oclc.org/login?url=http://link.springer.com/journal/12503/13/2/page/1

more...
No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

Nieuwsbrief POH febr

Nieuwsbrief POH febr | Praktijkondersteuner Zuyd | Scoop.it

MET o.a.

* Sterfecijfer verpleeghuis stijgt met een kwart

* Cocktail griepprik onderwerp van discussie

* Meer te bewegen in het dagelijks leven

* Mening gevraagd in onderzoek naar kanker nazorg en de inpasbaarheid van de Kanker Nazorg Wijzer in de huisartsenpraktijk

* Huisartsenbeurs

more...
No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

Longpatiënten minder vaak naar ziekenhuis door thuismetingen

Longpatiënten minder vaak naar ziekenhuis door thuismetingen | Praktijkondersteuner Zuyd | Scoop.it

Vijftien ziekenhuizen doen mee met een experiment waarin COPD-patiënten zelf metingen doen. Hiermee worden zowel kosten als het aantal ziekenhuisbezoeken teruggebracht.

more...
No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

Verpleegkunde Nederlands-Vlaams tijdschrift voor verpleegkundigen 4

Verpleegkunde Nederlands-Vlaams tijdschrift voor verpleegkundigen 4 | Praktijkondersteuner Zuyd | Scoop.it

MET o.a.

Shortpapers:

* Zelfmanagement­­ondersteuning:  geen one-size-fits-all.

Dit proefschrift biedt inzicht in de belangrijkste determinanten van zelfmanagement en beschrijft de ontwikkeling en validering van de praktisch toepasbare Zelfmanagement Screening-vragenlijst voor het meten van deze kenmerken in de huisartsenpraktijk.


* Leven toevoegen aan de jaren. Kwaliteit van leven van mensen met dementie die langdurige zorg ontvangen     


Lezen? Digitaal voor Zuyd: http://zuyd.idm.oclc.org/login?url=http://www.tijdschriftverpleegkunde.nl

more...
No comment yet.
Rescooped by Liesbeth from Oncologie Zuyd
Scoop.it!

NIEUW: Oncologie

NIEUW: Oncologie | Praktijkondersteuner Zuyd | Scoop.it

Dit boek gaat in op de (veranderende) rol van de huisarts, nu en in de toekomst, bij de zorg rondom de oncologische patiënt in de dagelijkse praktijk.

In een inleidend deel komen algemene onderwerpen aan bod zoals incidentie, prevalentie en sterfte-aantallen. Daarnaast gaat het in op preventie en nieuwe behandelmethoden, revalidatie, de organisatie van de oncologische zorg in Nederland en Vlaanderen en de rol van de huisarts bij palliatieve zorg.

In het tweede deel worden, aan de hand van casuïstiek, de volgende vormen van kanker besproken: colorectale kanker, borstkanker, prostaatkanker, longkanker en gepigmenteerde huidkanker. Hierbij wordt vooral ingegaan op de rol van de huisarts: vanaf het eerste contact bij de klacht (diagnostiek, verwijzing), de rollen die de huisarts heeft voor de patiënt en familie tijdens de behandeling van de specialist, tijdens het controletraject bij het signaleren van langetermijneffecten en bij het palliatieve traject. Er wordt verder ingegaan op palliatieve behandelmogelijkheden, meest voorkomende metastasen en langetermijneffecten aan de orde.

Oncologie is in de eerste plaats geschreven voor huisartsen, al dan niet in opleiding. Maar ook voor gespecialiseerde verpleegkundigen, nurse practitioners, physician assistants, basisartsen, praktijkondersteuners en medische studenten biedt het veel relevante informatie.


Te leen in de Zuydbibliotheek.

more...
No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

Ademhalingstraining bewezen effectief bij astma

Ademhalingstraining bewezen effectief bij astma | Praktijkondersteuner Zuyd | Scoop.it
Een recent verschenen publicatie in de Lancet Respiratory Medicine toont aan dat ademhalingstraining een effectieve interventie is bij volwassenen met astma. Omdat deze trainingsvorm over het algemeen geen deel uitmaakt van de standaardzorg bij astma, kan deze bevinding een grote rol spelen in een verbetering van de behandeling van deze patiëntengroep.
more...
No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

TPO de praktijk 6

TPO de praktijk 6 | Praktijkondersteuner Zuyd | Scoop.it

MET o.a.

* Voeding bij chronische nierschade

* Sociale problemen bij astma en COPD

* Emotie-eten de baas

* Hypoglykemie en insuline buiten kantooruren

* Weekdoos verbetert therapietrouw bij ouderen

* Gestructureerde nazorg bij CVA

* Nieuwe Richtlijn Infectiepreventie

* Mogelijkheden bij mensen met geheugenproblemen


Lezen? Digitaal voor Zuyd: http://zuyd.idm.oclc.org/login?url=http://link.springer.com/journal/12503/12/6/page/1

more...
No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

Nieuwsbrief November Platform Ouderenzorg

Nieuwsbrief November Platform Ouderenzorg | Praktijkondersteuner Zuyd | Scoop.it
Deze maand komt de vernieuwde richtlijn atriumfibrilleren aan de orde en is er aandacht voor het zorgprobleem vallen.
more...
No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

'Gebruik en effect van ICS bij COPD-patiënten onder de loep'

Verder:

* Onderzoek naar vermoeidheid bij COPD

* de slimme app voor adem

* Inzet van macrolide antibiotica bij COPD

more...
No comment yet.
Scooped by Liesbeth
Scoop.it!

Gezond eten als medicijn

Gezond eten als medicijn | Praktijkondersteuner Zuyd | Scoop.it

In de behandeling van chronische ziekten maken artsen weinig gebruik van voedingsadviezen. Een gemiste kans, blijkt uit een kennissynthese in opdracht van ZonMw.

more...
No comment yet.