Phanphit
49.5K views | +0 today
Follow
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Phanphit
Scoop.it!

การจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 | โรงเรียนพานพิทยาคม อ.พาน จ.เชียงราย สพม.36

การจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 | โรงเรียนพานพิทยาคม อ.พาน จ.เชียงราย สพม.36 | Phanphit | Scoop.it

ในวันที่ 18 พฤศจิกายน 2555 นายสนอง  สุจริต ผู้อำนวยการโรงเรียนพานพิทยาคม อ.พาน จ.เชียงราย ได้เป็นประธานกล่าวเปิดการจัดประชุมผู้ปกครองนักเรียน ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555 เพื่อแจ้งความก้าวหน้า ผลการจัดการศึกษาของโรงเรียน ผลการเรียนและการพัฒนาพฤติกรรมของนักเรียน โดยในภาคเช้าเป็นของระดับชั้น ม.ต้น และภาคบ่ายเป็นของระดับชั้น ม.ปลาย ณ หอประชุมโรงเรียนพานพิทยาคม

more...
No comment yet.
Scooped by Phanphit
Scoop.it!

พานพิทยาคมมอบเกียรติบัตรท็อปเทสท์ภาษาอังกฤษ อันดับที่ 1 ของภาคเหนือ

พานพิทยาคมมอบเกียรติบัตรท็อปเทสท์ภาษาอังกฤษ อันดับที่ 1 ของภาคเหนือ | Phanphit | Scoop.it

 ในวันที่ 12 พฤศจิกายน 2555 นายเอกสิทธิ์ สุทธนะ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพานพิทยาคม อ.พาน จ.เชียงราย ได้มอบเกียรติบัตรรางวัลนักเรียนที่สามารถผ่านการทดสอบแข่งขันวัดความสามารถทางวิชาการ วิชาภาษาอังกฤษ ครั้งที่ 11 ประจำปีการศึกษา 2555 ของบริษัทท็อปเทสท์ เซ็นเตอร์ ซึ่งมีนักเรียนได้รับรางวัลดังต่อไปนี้ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 1 อันดับที่ 1 ของภาคเหนือ เด็กหญิงธีรดา จันบุญธรรม, อันดับที่ 1 ของ จ.เชียงราย เด็กชายสราวุฒิ เทพวงค์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 2 อันดับที่ 1 ของ จ.เชียงราย เด็กหญิงโมนาลิซ่า เบอร์กโมเซอร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 อันดับที่ 1 ของ จ.เชียงราย นางสาวชลุตา อุปนันชัย ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 อันดับที่ 1 ของ จ.เชียงราย นางสาวนาตาลี เบอร์กโมเซอร์ ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 5 อันดับที่ 1 ของ จ.เชียงราย นางสาวณัฐธิดา ศรีวิชัย,นางสาวยุพารัตน์ มหิทธิ, นางสาวสุชิตรา แซ่ด่าน, นายถิรนัย สุวรรณยาน ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 6 อันดับที่ 1 ของ จ.เชียงราย นายภาณุพงค์ คำมูล


more...
No comment yet.
Scooped by Phanphit
Scoop.it!

ชาวพานพิทย์ร่วมใจบริจาคโลหิตช่วยเหลือสภากาชาดไทย

ชาวพานพิทย์ร่วมใจบริจาคโลหิตช่วยเหลือสภากาชาดไทย | Phanphit | Scoop.it

 ในวันที่ 9 พฤศจิกายน 2555 โรงเรียนพานพิทยาคม ร่วมกับ โรงพยาบาลพาน ได้ร่วมกันจัดกิจกรรมบริจาคโลหิตช่วยเหลือสภากาชาดไทย โดยมีทั้งคณะครูและนักเรียนมาร่วมบริจาคโลหิตกันถ้วนหน้า ณ อาคาร 1 โรงเรียนพานพิทยาคม อ.พาน จ.เชียงราย

more...
No comment yet.
Scooped by Phanphit
Scoop.it!

การอบรมอาสาจราจร โรงเรียนพานพิทยาคม

การอบรมอาสาจราจร โรงเรียนพานพิทยาคม | Phanphit | Scoop.it

โรงเรียนพานพิทยาคมร่วมกับสถานีตำรวจภูธรพาน จังหวัดเชียงราย ได้จัดกิจกรรมอบรมนักเรียนอาสาจราจร โดยมีนายสนอง  สุจริต ผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นประธานเปิดการอบรม ซึ่งมีนักศึกษาวิชาทหาร อาสาเข้าร่วมอบรม ณ ห้องประชุมอาคาร 2 โรงเรียนพานพิทยาคม วันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 

more...
No comment yet.
Scooped by Phanphit
Scoop.it!

กฐินสามัคคีชาวม่วงขาว พานพิทยาคม มอบสู่ชุมชน | โรงเรียนพานพิทยาคม อ.พาน จ.เชียงราย สพม.36

กฐินสามัคคีชาวม่วงขาว พานพิทยาคม มอบสู่ชุมชน | โรงเรียนพานพิทยาคม อ.พาน จ.เชียงราย สพม.36 | Phanphit | Scoop.it

 นายสำราญ โถวงศ์ รองผู้อำนวยการโรงเรียนพานพิทยาคม และคณะกรรมการสภานักเรียนโรงเรียนพานพิทยาคม ได้นำปัจจัยจากชาวพานพิทยาคมไปร่วมทำบุญทอดกฐินสามัคคีให้นายอำเภอพาน เพื่อสบทบทำบุญทอดกฐินสามัคคีซึ่งจะจัด ณ วัดทุ่งมะฝาง ต.ป่าหุ่ง อ.พาน จ.เชียงราย วันที่ 2 พฤศจิกายน 2555 นี้

more...
No comment yet.
Scooped by Phanphit
Scoop.it!

แสดงความยินดีแก่นักเรียนที่ผ่านคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ

แสดงความยินดีแก่นักเรียนที่ผ่านคัดเลือกเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ | Phanphit | Scoop.it

นายสนอง สุจริต ผู้อำนวยการโรงเรียนพานพิทยาคม อ.พาน จ.เชียงราย ได้แสดงความยินดีแก่นางสาวปิยพัชร์ สันธิ นักเรียนชั้น ม.5/1 ที่ได้รับคัดเลือกไปเข้าค่ายโอลิมปิกวิชาการ สาขาดาราศาสตร์ ที่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประจำปีการศึกษา 2555

more...
Phanphit's comment, September 27, 2012 12:15 AM
ยินดีด้วยครับ
Scooped by Phanphit
Scoop.it!

คณะผู้บริหารและครู โรงเรียนหนองหานวิทยา จังหวัดอุดรธานี ศึกษาดูงานโรงเรียนพานพิทยาคม | โรงเรียนพานพิทยาคม อ.พาน จ.เชียงราย สพม.36

คณะผู้บริหารและครู โรงเรียนหนองหานวิทยา จังหวัดอุดรธานี ศึกษาดูงานโรงเรียนพานพิทยาคม | โรงเรียนพานพิทยาคม อ.พาน จ.เชียงราย สพม.36 | Phanphit | Scoop.it

คณะผู้บริหารและครู โรงเรียนหนองหานวิทยา จังหวัดอุดรธานี ศึกษาดูงานโรงเรียนพานพิทยาคม | โรงเรียนพานพิทยาคม อ.พาน จ.เชียงราย สพม.36

more...
No comment yet.
Scooped by Phanphit
Scoop.it!

วิ่งประเพณี ปี 2555 ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร

วิ่งประเพณี ปี 2555 ระยะทางประมาณ 6 กิโลเมตร | Phanphit | Scoop.it

นายสนอง สุจริต ผู้อำนวยการโรงเรียนพานพิทยาคม อ.พาน จ.เชียงราย ได้เป็นประธานกล่าวเปิดพิธีวิ่งประเพณี ของโรงเรียนพานพิทยาคม ซึ่งได้จัดกันมาทุกปี ซึ่งเป็นการส่งเสริมการรักการออกกำลังกาย การมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอยู่เสมอ และเป็นการรณรงค์ให้ชุมชนรักการออกกำลังกายอีกด้วย มีทั้งคณะครูและนักเรียนร่วมวิ่งประเพณีในครั้งนี้ ซึ่งได้เตรียมความพร้อมด้านร่างกายก่อนมาวิ่งประเพณีครั้งนี้มาตั้งแต่ต้นเทอม โดยมีคณะครูดูแลความปลอดภัยให้ตามจุดต่าง

more...
No comment yet.
Scooped by Phanphit
Scoop.it!

ค่ายส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ | โรงเรียนพานพิทยาคม อ.พาน จ.เชียงราย สพม.36

ค่ายส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ | โรงเรียนพานพิทยาคม อ.พาน จ.เชียงราย สพม.36 | Phanphit | Scoop.it

ในวันที่ 16-17 มิถุนายน 2555 โรงเรียนพานพิทยาคม อ.พาน จ.เชียงราย ได้จัดกิจกรรมค่ายส่งเสริมการเรียนรู้ด้านวิทยาศาสตร์ ให้แก่นักเรียนห้องเรียนพิเศษวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ ระดับชั้นมัธยมศึกษา ปีที่ 5 ณ ศูนย์วิทยาศาสตร์เพื่อการศึกษาลำปาง อ.เมือง จ.ลำปาง โดยมีกิจกรรมส่งเสริมการเรียนรู้ด้านต่างๆ เช่น ฐานจรวดขวดน้ำ ดาราศาสตร์ เป็นต้น ซึ่งได้รับความสนใจจากนักเรียนเป็นอย่างดี

more...
No comment yet.
Scooped by Phanphit
Scoop.it!

รางวัลคนดีศรีพานพิทย์ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 | โรงเรียนพานพิทยาคม อ.พาน จ.เชียงราย สพม.36

รางวัลคนดีศรีพานพิทย์ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 | โรงเรียนพานพิทยาคม อ.พาน จ.เชียงราย สพม.36 | Phanphit | Scoop.it

นายสนอง สุจริต ผู้อำนวยการโรงเรียนพานพิทยาคม อ.พาน จ.เชียงราย ได้มอบรางวัลคนดีศรีพานพิทย์ประจำภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2555 โดยได้คัดเลือกนักเรียนที่มีความประพฤติดี มีความเสียสละต่อส่วนรวมในแต่ละระดับชั้น เพื่อเป็นแบบอย่างที่ดีต่อเพื่อนนักเรียน และเป็นการยกย่องคนดีของสังคมต่อไป

more...
No comment yet.
Scooped by Phanphit
Scoop.it!

ขอร่วมแสดงความยินดี ทีมรักบี้ฟุตบอลหญิง ประเภท 7 คน | โรงเรียนพานพิทยาคม อ.พาน จ.เชียงราย สพม.36

ขอร่วมแสดงความยินดี ทีมรักบี้ฟุตบอลหญิง ประเภท 7 คน | โรงเรียนพานพิทยาคม อ.พาน จ.เชียงราย สพม.36 | Phanphit | Scoop.it

ขอร่วมแสดงความยินดี ทีมรักบี้ฟุตบอลหญิง ประเภท 7 คน | โรงเรียนพานพิทยาคม อ.พาน จ.เชียงราย สพม.36 |

more...
No comment yet.
Scooped by Phanphit
Scoop.it!

ภาพบรรยากาศพิธีเปิด "พานพิทย์เกมส์ 2555"

ภาพบรรยากาศพิธีเปิด "พานพิทย์เกมส์ 2555" | Phanphit | Scoop.it

ในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2555 โรงเรียนพานพิทยาคม อ.พาน จ.เชียงราย ได้จัดกิจกรรมกีฬาสีภายใน "พานพิทย์เกมส์ 2555" โดยได้มีการเดินขบวนนักกีฬาและกองเชียร์ของแต่ละสี ตั้งแต่ที่ว่าการอำเภอพาน จนถึงโรงเรียนพานพิทยาคม ซึ่งมีประธานกล่าวเปิดการแข่งขันกีฬาสีอย่างเป็นทางการ คือ นายสนอง  สุจริต ผู้อำนวยการโรงเรียนพานพิทยาคม

 
more...
No comment yet.
Scooped by Phanphit
Scoop.it!

โครงการ ความรักความห่วงใยจากใจพ่อแม่ที่ 2

โครงการ ความรักความห่วงใยจากใจพ่อแม่ที่ 2 | Phanphit | Scoop.it

 ในวันที่ 9-11 พฤศจิกายน 2555 โรงเรียนพานพิทยาคมได้จัดกิจกรรม "ความรักความห่วงใยจากใจพ่อแม่ที่ 2 โดยได้พานักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 2 เข้ารับการปฏิบัติวิปัสสนากรรมฐาน เพื่อสร้างความเข้มแข็งด้านจิตใจและส่งเสริมความกตัญญูต่อบุพการี ณ วัดถ้ำพระผาคอก อ.เวียงชัย จ.เชียงราย


 
more...
No comment yet.
Scooped by Phanphit
Scoop.it!

โครงการแก้ไขปัญหานักเรียนติดยาเสพติด

โครงการแก้ไขปัญหานักเรียนติดยาเสพติด | Phanphit | Scoop.it

ในวันที่ 5 พฤศจิกายน 2555 นายสนอง  สุจริต ผู้อำนวยการโรงเรียนพานพิทยาคม อ.พาน จ.เชียงราย พร้อมคณะครู ได้ต้อนรับผู้ทรงคุณวุฒิจาก สสค. เพื่อมาดำเนินโครงการการแก้ปัญหานักเรียนติดยาเสพติดด้วยกระบวนการสร้างเครือข่ายและการจัดกิจกรรมเสริมทักษะพื้นฐานอาชีพตามความถนัดและความสนใจของนักเรียน

more...
No comment yet.
Scooped by Phanphit
Scoop.it!

มอบรางวัลโครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ Top Test Center คะแนนสูงสุดระดับประเทศ | โรงเรียนพานพิทยาคม อ.พาน จ.เชียงราย สพม.36

มอบรางวัลโครงการทดสอบความสามารถทางวิชาการ Top Test Center คะแนนสูงสุดระดับประเทศ | โรงเรียนพานพิทยาคม อ.พาน จ.เชียงราย สพม.36 | Phanphit | Scoop.it
more...
No comment yet.
Scooped by Phanphit
Scoop.it!

ครูสอนดีของ สสค.

ครูสอนดีของ สสค. | Phanphit | Scoop.it

ครูสอนดีของ สสค.
          คุณครูอภิญญา สุภามณี โรงเรียนพานพิทยาคม อ.พาน จ.เชียงราย ได้รับทุนครูสอนดีจากสำนักงานส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้และคุณภาพเยาวชน จำนวน 250,000 บาท เพื่อทำวิจัยตามโครงการ การแก้ปัญหานักเรียนติดยาเสพติดด้วยกระบวนการสร้างเครือข่ายและฝึกทักษะอาชีพพื้นฐานให้นักเรียนตามความถนัดและความสนใจ ซึ่งจะเริ่มโครงการในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2555

more...
No comment yet.
Scooped by Phanphit
Scoop.it!

งานมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ ครูสุภา ครูณรงค์ ครูธีรารัตน์ ครูสำเริง โรงเรียนพานพิทยาคม | โรงเรียนพานพิทยาคม อ.พาน จ.เชียงราย สพม.36

งานมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ ครูสุภา ครูณรงค์ ครูธีรารัตน์ ครูสำเริง โรงเรียนพานพิทยาคม | โรงเรียนพานพิทยาคม อ.พาน จ.เชียงราย สพม.36 | Phanphit | Scoop.it

งานมุทิตาจิต เกษียณอายุราชการ ครูสุภา ครูณรงค์ ครูธีรารัตน์ ครูสำเริง โรงเรียนพานพิทยาคม | โรงเรียนพานพิทยาคม อ.พาน จ.เชียงราย สพม.36

more...
No comment yet.
Scooped by Phanphit
Scoop.it!

[งานนำเสนอ] โรงเรียนพานพิทยาคม

นำเสนอโรงเรียนพานพิทยาคม อ.พาน จ.เชียงราย สมศ.ครั้งที่ผ่าน โรงเรียนพานพิทยาคม...

more...
No comment yet.
Scooped by Phanphit
Scoop.it!

ครูพานพิทเต้นToo much So much Very much [Bird]

Too much So much Very much [Bird] งานเกษียณอายุราชการ ครูบุคลากรทางการศึกษา รร.พานพิทยาคม...
more...
No comment yet.
Scooped by Phanphit
Scoop.it!

พานพิทยาคมร่วมประเพณีแห่เทียนพรรษา อ.พาน | โรงเรียนพานพิทยาคม อ.พาน จ.เชียงราย สพม.36

พานพิทยาคมร่วมประเพณีแห่เทียนพรรษา อ.พาน | โรงเรียนพานพิทยาคม อ.พาน จ.เชียงราย สพม.36 | Phanphit | Scoop.it

ในวันที่ 31 กรกฎาคม 2555 โรงเรียนพานพิทยาคม อ.พาน จ.เชียงราย ได้ร่วมกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ร่วมกับกิจกรรมของทางอำเภอพาน ซึ่งได้จัดขึ้น เพื่อส่งเสริมประเพณีอันดีงามก่อนวันเข้าพรรษาที่จะมาถึง ซึ่งมีขบวนแห่เทียนพรรษาจากหลายตำบล และจากโรงเรียนต่างๆ ในอำเภอพาน ร่วมประเพณีนี้ด้วย โดยมีทั้งคณะผู้บริหาร คณะครูและนักเรียนโรงเรียนพานพิทยาคม ได้ร่วมถวายเที่ยนพรรษา ผ้าอาบน้ำฝน และจตุปัจจัย ต่างๆ ณ วัดป่ากว๋าว วัดร้องหลอด วัดทุ่งพร้าว วัดหนองบัว วัดป่าไผ่ และวัดเกตุแก้ว ตามศรัทธาของแต่ละคณะสี

more...
No comment yet.
Scooped by Phanphit
Scoop.it!

ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา2555 | โรงเรียนพานพิทยาคม อ.พาน จ.เชียงราย สพม.36

ขอเชิญร่วมกิจกรรมงานสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์แห่งชาติ ประจำปีการศึกษา2555 | โรงเรียนพานพิทยาคม อ.พาน จ.เชียงราย สพม.36 | Phanphit | Scoop.it
more...
No comment yet.
Scooped by Phanphit
Scoop.it!

มุทิตาจิต อำลาครูวรวัติ กิติวงค์

มุทิตาจิต อำลาครูวรวัติ กิติวงค์ เพื่อรับตำแหน่ง รองผู้อำนวยการโรงเรียนเวียงป่าเป้า...
more...
No comment yet.