BZK Kamerstukken
31 views | +0 today
Follow
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by BZK Informatie en Archief
Scoop.it!

Antwoorden op Kamervragen over het Recht zich te vergissen

Staatssecretaris Knops (BZK) biedt de antwoorden aan op de vragen van Kamerlid Den Boer (D66) over het recht zich te vergissen.
more...
No comment yet.
Scooped by BZK Informatie en Archief
Scoop.it!

Kamerbrief toezegging oneigenlijk gebruik huurtoeslag

Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer een brief over oneigenlijk gebruik van huurtoeslag.
more...
No comment yet.
Scooped by BZK Informatie en Archief
Scoop.it!

Uitstel beantwoording Kamervragen over geluid van warmtepompen en airco's voor omwonenden

Uitstel beantwoording Kamervragen over geluid van warmtepompen en airco's voor omwonenden | BZK Kamerstukken | Scoop.it
Uitstelbrief van minister Ollongren (BZK) op de vragen van de Kamerleden Ronnes en Mulder (beiden CDA) over geluid van warmtepompen en airco’s voor omwonenden.
more...
No comment yet.
Scooped by BZK Informatie en Archief
Scoop.it!

Beantwoording Kamervragen wijziging Bouwbesluit 2012 aansluiting op gas

Beantwoording Kamervragen wijziging Bouwbesluit 2012 aansluiting op gas | BZK Kamerstukken | Scoop.it
Minister Ollongren (BZK) beantwoordt de vragen in het kader van een wijziging van het Bouwbesluit 2012 inzake de aansluiting op het distributienet voor gas.
more...
No comment yet.
Scooped by BZK Informatie en Archief
Scoop.it!

Kamerbrief over reactie op rapport CE Delft inzake isolatie van leidingen

Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer reactie op het rapport van CE Delft 'Energiebesparing bij utiliteitsgebouwen door hoogwaardige isolatie van leidingen' en op de aanbevelingen.
more...
No comment yet.
Scooped by BZK Informatie en Archief
Scoop.it!

Beantwoording Kamervragen over gijzelen van een huurster in Groningen

Minister Ollongren (BZK) beantwoordt vragen van de Kamerleden Nijboer (PvdA), Rutte (VVD) en Beckerman (SP) over het gijzelen van een huurster in Groningen.
more...
No comment yet.
Scooped by BZK Informatie en Archief
Scoop.it!

Kamerbrief over rol Tweede Kamer bij benoeming vice-president Raad van State

Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer een brief over de uitvoering van de motie-Recourt over een rol voor de Staten-Generaal in de procedure voor benoeming van de vice-president van de Raad van State.
more...
No comment yet.
Scooped by BZK Informatie en Archief
Scoop.it!

Kamerbrief over gezamenlijke beleidsregel AIVD en MIVD veiligheidsonderzoeken

Brief van minister Bijleveld-Schouten (Def), mede namens minister Ollongren (BZK), aan de Tweede Kamer over gezamenlijke beleidsregel AIVD en MIVD veiligheidsonderzoeken.
more...
No comment yet.
Scooped by BZK Informatie en Archief
Scoop.it!

Kamerbrief over wetsvoorstel Intrekking van de Wet raadgevend referendum

Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer een afschrift van haar verzoek om voorlichting aan de Raad van State over het wetsvoorstel Intrekking van de Wet raadgevend referendum.
more...
No comment yet.
Scooped by BZK Informatie en Archief
Scoop.it!

Beantwoording Kamervraag over het versturen van de recente voorlichting van de Raad van State

Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer een reactie op het versturen van de recente voorlichting van de Raad van State over het intrekkingsvoorstel eerder op de middag.
more...
No comment yet.
Scooped by BZK Informatie en Archief
Scoop.it!

Kamerbrief over fors verlagen van huurtoeslag | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl

Kamerbrief over fors verlagen van huurtoeslag | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl | BZK Kamerstukken | Scoop.it
Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer over het bericht dat huurtoeslag de komende jaren flink zal dalen.
more...
No comment yet.
Scooped by BZK Informatie en Archief
Scoop.it!

Kamerbrief over herbenoeming lid Commissie toezicht financiën politieke partijen (Ctfpp)

Kamerbrief over herbenoeming lid Commissie toezicht financiën politieke partijen (Ctfpp) | BZK Kamerstukken | Scoop.it
Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer dat zij de heer drs. E.W. Anker opnieuw heeft benoemd tot lid van de Commissie toezicht financiën politieke partijen (Ctfpp). De herbenoeming gaat in op 1 februari 2018.
more...
No comment yet.
Scooped by BZK Informatie en Archief
Scoop.it!

Kamerbrief over verduidelijking beleidsregels sanering noodlijdende woningcorporaties en borgingsvoorziening

Kamerbrief over verduidelijking beleidsregels sanering noodlijdende woningcorporaties en borgingsvoorziening | BZK Kamerstukken | Scoop.it
Minister Ollongren ( BZK) informeert de Tweede Kamer over aanpassing van de beleidsregels bij sanering van noodlijdende woningcorporaties en de borgingsvoorziening.
more...
No comment yet.
Scooped by BZK Informatie en Archief
Scoop.it!

Uitspraken tijdens de besloten bijeenkomst Touch Dutch Base 2018 | Tweede Kamer der Staten-Generaal

Met deze brief licht ik u graag de uitspraken toe die ik heb gedaan tijdens de besloten bijeenkomst Touch Dutch Base 2018 op dinsdag 10 juli jl. en wil ik opheldering verschaffen na de uitzending van Zembla op woensdag 18 juli jl.

more...
No comment yet.
Scooped by BZK Informatie en Archief
Scoop.it!

Kamerbrief over diverse moties en toezeggingen woningmarkt

Kamerbrief over diverse moties en toezeggingen woningmarkt | BZK Kamerstukken | Scoop.it
Minister Ollongren (BZK) stuurt de Tweede Kamer een brief over tal van onderwerpen op het terrein van de woningmarkt. De onderwerpen betreffen woningbouw, verduurzaming gemengd gespikkeld bezit (corporatie/particulier), Valkenburg, regiobezoek aan de provincie Gelderland en diverse moties en...
more...
No comment yet.
Scooped by BZK Informatie en Archief
Scoop.it!

Beantwoording Kamervragen over bericht 'Nieuw pachtrekeningen door softwarefout'

Staatssecretaris Knops ( BZK) beantwoordt de vragen van de Kamerleden Middendorp en Lodders (beiden VVD) over het bericht 'Nieuwe pachtrekeningen door softwarefout'.
more...
No comment yet.
Scooped by BZK Informatie en Archief
Scoop.it!

Kamerbrief over stand van zaken onderzoek veiligheid gebouwen met breedplaatvloeren

Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer over de acties die zijn ondernomen naar aanleiding van het instorten van parkeergarage in aanbouw op Eindhoven Airport op 27 mei 2017. Tevens informeert ze over de stand van zaken van het onderzoek bij bestaande gebouwen.
more...
No comment yet.
Scooped by BZK Informatie en Archief
Scoop.it!

Kamerbrief over de voortgang op Sint Eustatius | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl

Kamerbrief over de voortgang op Sint Eustatius | Kamerstuk | Rijksoverheid.nl | BZK Kamerstukken | Scoop.it
Staatssecretaris Knops (BZK) stuurt de Tweede Kamer een brief over de voortgang op Sint Eustatius. Met deze brief voldoet hij aan de periodieke melding over de bestuurlijke, sociale en economische ontwikkelingen op Sint Eustatius.
more...
No comment yet.
Scooped by BZK Informatie en Archief
Scoop.it!

Uitstelbrief Kamervragen over het bericht Nieuwe pachtrekeningen door softwarefout

Uitstelbrief Kamervragen over het bericht Nieuwe pachtrekeningen door softwarefout | BZK Kamerstukken | Scoop.it
Staatssecretaris Knops (BZK) laat de Tweede Kamer weten dat er meer tijd nodig is om de vragen van het Kamerleden Middendorp en Lodders (beiden VVD) te beantwoorden. De vragen gaan over het bericht 'Nieuwe pachtrekeningen door softwarefout'.
more...
No comment yet.
Scooped by BZK Informatie en Archief
Scoop.it!

Kamerbrief over onderzoek naar algoritmen

Kamerbrief over onderzoek naar algoritmen | BZK Kamerstukken | Scoop.it
Staatssecretaris Knops (BZK) informeert de Tweede Kamer over het onderzoek naar het gebruik van algoritmes binnen de overheid dat hij laat uitvoeren. De Kamer zal naar verwachting in de 2e helft van dit jaar worden geïnformeerd over de uitkomst van het onderzoek.
more...
No comment yet.
Scooped by BZK Informatie en Archief
Scoop.it!

Kamerbrief over waarnemingsmissie bij verkiezingen Sint Maarten

Staatssecretaris Knops (BZK) informeert de Tweede Kamer over het verzoek van het interim kabinet van Sint Maarten voor de inzet van verkiezingswaarnemers bij de verkiezingen op maandag 26 februari 2018.
more...
No comment yet.
Scooped by BZK Informatie en Archief
Scoop.it!

Kamervragen over het bericht 3,7 ton voor krakers

Uitstelbrief van minister Ollongren (BZK) op Kamervragen van lid Koerhuis (VVD) over het bericht 3,7 ton voor krakers.
more...
No comment yet.
Scooped by BZK Informatie en Archief
Scoop.it!

Kamerbrief over inbreukprocedure EU-aanbestedingsplicht woningcorporaties

Minister Ollongren (BZK) informeert de Tweede Kamer over het besluit van de Europese Commissie om een inbreukprocedure tegen Nederland.
more...
No comment yet.
Scooped by BZK Informatie en Archief
Scoop.it!

Beantwoording Kamervragen over (partij-)politieke propaganda in en rond het stembureau

Beantwoording Kamervragen over (partij-)politieke propaganda in en rond het stembureau | BZK Kamerstukken | Scoop.it
Minister Ollongren (BZK) beantwoordt vragen van Kamerlid Koopmans (VVD) over (partij-)politieke propaganda in en rond het stembureau.
more...
No comment yet.
Scooped by BZK Informatie en Archief
Scoop.it!

Beantwoording Kamervragen over het bericht dat Nederlanders langer op de wachtlijst voor sociale huurwoningen moeten staan

Beantwoording Kamervragen over het bericht dat Nederlanders langer op de wachtlijst voor sociale huurwoningen moeten staan | BZK Kamerstukken | Scoop.it
Minister Ollongren (BK) beantwoordt de vragen van de Kamerleden Kops, Fritsma, De Graaf en Beertema (allen PVV) over het bericht dat Nederlanders langer op de wachtlijst voor een sociale huurwoning moeten staan.
more...
No comment yet.