Barreres infranquejables aturen Twitter en català | Pangran | Scoop.it
Tot i la promesa del conseller delegat d'obrir la porta a la traducció, la xarxa continua oblidant-se del català.

Via Carles Cassanyes