Palliatieve Zorg Zuyd
317 views | +0 today
Follow
Your new post is loading...
Your new post is loading...
Scooped by Lies Groenveld
Scoop.it!

Nieuwsbrief Agora februari

Nieuwsbrief Agora februari | Palliatieve Zorg Zuyd | Scoop.it

MET o.a.

* Palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking - voortgang

* Samen beslissen: eerste stap is durven praten over kwetsbaarheid

* Nu ook online zelfstudie Dorst en Doodsangst


more...
No comment yet.
Scooped by Lies Groenveld
Scoop.it!

4 vragen over omgaan met hoopvolle palliatieve patiënten

4 vragen over omgaan met hoopvolle palliatieve patiënten | Palliatieve Zorg Zuyd | Scoop.it

Patiënten met een korte levensverwachting kunnen nog veel hoop hebben, zelfs hoop op genezing. Hoe ga je daarmee om als hulpverlener?
Verpleegkundig specialist en onderzoeker Corine Nierop geeft tips.

more...
No comment yet.
Scooped by Lies Groenveld
Scoop.it!

Palliatieve zorg voor migranten

Palliatieve zorg voor migranten | Palliatieve Zorg Zuyd | Scoop.it

In BijzijnXL 8

Goede en open communicatie tussen de oudere migrant en de zorgverlener is van het grootste

belang in de palliatieve zorg. Ga in gesprek over de wensen en behoeften van de oudere migrant als het gaat om goede zorg in deze laatste fase van het leven. Open communicatie vereist wederzijds vertrouwen en respect, maar ook goede luistervaardigheden. Er zijn cultureel bepaalde rituelen en gebruiken bij de naderende dood. Een open houding en vragen naar de wensen en behoeften is een vereiste voor een cultuursensitieve zorgprofessional.


Lezen? Digitaal voor Zuyd: http://zuyd.idm.oclc.org/login?url=http://link.springer.com/article/10.1007/s12632-017-0078-8

more...
No comment yet.
Scooped by Lies Groenveld
Scoop.it!

Nieuwsbrief Agora - Wat kun jij bijdragen aan palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking?

Nieuwsbrief Agora - Wat kun jij bijdragen aan palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking? | Palliatieve Zorg Zuyd | Scoop.it

Met o.a.

* Palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking Bouw mee!

* Kwaliteitskader palliatieve zorg Nederland is gereed

* Versterken palliatieve zorg bij COPD

* Tip: E-book 'Praat op tijd over uw levenseinde'

more...
No comment yet.
Scooped by Lies Groenveld
Scoop.it!

Thuiszorg en hospice beste in palliatieve zorg

Thuiszorg en hospice beste in palliatieve zorg | Palliatieve Zorg Zuyd | Scoop.it

Ook over palliatieve zorg in hospices zijn naasten te spreken. Over ziekenhuizen en verpleeg- en verzorgingshuizen zijn ze minder positief.

Dat blijkt uit Nederlands onderzoek onder 1368 nabestaanden. Zorgverleners in de thuiszorg hebben veel respect voor de autonomie van de patiënt en zijn naasten, vinden de ondervraagden. Ze worden actief betrokken bij keuzes en krijgen de ruimte om op hun eigen manier een rol te spelen in de zorg voor de stervende. Ook in hospices hebben naasten deze positieve ervaringen, maar wel iets minder. In ziekenhuizen en verpleeg- en verzorgingshuizen hebben nabestaanden dat gevoel het minst.


Link naar het rapport: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5559822/

more...
No comment yet.
Rescooped by Lies Groenveld from Geestelijke Gezondheidszorg (GGz)
Scoop.it!

Psychiatrie en verpleging 4

Psychiatrie en verpleging 4 | Palliatieve Zorg Zuyd | Scoop.it

Themanummer PALLIATIEVE PSYCHIATRIE


* Palliatieve psychiatrische zorg: noodzaak en uitdaging

* Crustatieve zorg: een externe, flexibele schelp bidet veiligheid

* Omgaan met existentieel lijden van patiënten met een langdurige psychiatrische zorgnood

* Palliatieve zorg aan psychiatrische patiënten, visie van een huisarts

* Euthanasie en palliatieve zorg in de psychiatrie


Lezen? Dit themanummer staat ter inzage in de Zuydbibliotheek.


Via Christina en Liesbeth
more...
No comment yet.
Rescooped by Lies Groenveld from Wijkgerichte Zorg Zuyd
Scoop.it!

Te weinig wijkverpleegkundigen om mensen thuis te laten sterven

Te weinig wijkverpleegkundigen om mensen thuis te laten sterven | Palliatieve Zorg Zuyd | Scoop.it

Er zijn te weinig wijkverpleegkundigen om palliatieve thuiszorg te leveren. Dit blijkt uit een enquête van RTL Nieuws.

Volgens RTL Nieuws vertellen wijkverpleegkundigen dat ze het verschrikkelijk vinden om cliënten te moeten weigeren. De enquête is ingevuld door 29 ziekenhuizen en 53 hospices.

more...
No comment yet.
Scooped by Lies Groenveld
Scoop.it!

Nieuwsbrief Agora - Aandacht voor geestelijke begeleiding

Nieuwsbrief Agora - Aandacht voor geestelijke begeleiding | Palliatieve Zorg Zuyd | Scoop.it

Met o.a.

* Nieuwe vindplaats voor Goede Voorbeelden palliatieve zorg

* Samen bouwen aan vertrouwen in onderlinge communicatie

more...
No comment yet.
Scooped by Lies Groenveld
Scoop.it!

End-of-life care bij IC-patiënten, de verpleegkundige zorg

End-of-life care bij IC-patiënten, de verpleegkundige zorg | Palliatieve Zorg Zuyd | Scoop.it
Shortpaper, pag 19-21

more...
No comment yet.
Scooped by Lies Groenveld
Scoop.it!

Palliatieve sedatie Bewustzijn verlagen is geen doel, maar middel

Palliatieve sedatie Bewustzijn verlagen is geen doel, maar middel | Palliatieve Zorg Zuyd | Scoop.it
In nummer 6 van Nursing:

De belangrijkste observatie bij palliatieve sedatie is niet hoe diep de patiënt slaapt, maar of hij nog last heeft van zijn symptomen. Dit is een van de adviezen van specialist ouderengeneeskunde Rogier van Deijck, die dit jaar promoveerde op het onderwerp palliatieve sedatie.  


Digitaal voor Zuyd: http://zuyd.idm.oclc.org/login?url=http://link.springer.com/journal/volumesAndIssues/41193

more...
No comment yet.
Scooped by Lies Groenveld
Scoop.it!

Nieuwsbrief Agora juni - Léven tot het einde, wat zijn jouw wensen?

Nieuwsbrief Agora juni - Léven tot het einde, wat zijn jouw wensen? | Palliatieve Zorg Zuyd | Scoop.it

MET o.a.


* Schrijf een brief aan je naaste met de voorbeeldbrief van Agora

* Geslaagde expertmeeting over palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking

* Zelfstandig tot het allerlaatste moment - Blog verpleegkundige ouderenzorg Francien

* Waken – Blog longarts Sander de Hosson

* Oorverdovende stilte - Blog arts palliatieve geneeskunde Christiaan Rhodius


en meer ...

more...
No comment yet.
Scooped by Lies Groenveld
Scoop.it!

Grootschalig onderzoek naar kwaliteitsverbetering van zorg in laatste levensfase van mensen met dementie en hun naasten

Grootschalig onderzoek naar kwaliteitsverbetering van zorg in laatste levensfase van mensen met dementie en hun naasten | Palliatieve Zorg Zuyd | Scoop.it
De cijfers spreken voor zich: iedere persoon met dementie heeft gemiddeld drie zorgverleners. In heel Nederland gaat het om ruim 1 miljoen professionals. Ruim 70 procent van hen geeft aan voor de palliatieve fase te weinig competenties te hebben: in de thuiszorg is dat ruim 80 procent. Kwaliteitsverbetering van zorg in deze fase is van ontzettend groot belang. Met dit nieuwe project worden praktijk, onderwijs en onderzoek op elkaar afgestemd.
more...
No comment yet.
Scooped by Lies Groenveld
Scoop.it!

Het vredige levenseinde

Het vredige levenseinde | Palliatieve Zorg Zuyd | Scoop.it

Professionele hulpverleners die met ouderen werken, hebben regelmatig te maken met mensen die sterven. Daarnaast zal, ook in de begeleiding van niet-terminale ouderen, het thema ‘eindigheid’ meer dan eens aan bod komen. Ook de ervaren hulpverlener wordt dan geconfronteerd met de eigen vragen en twijfels, niet in het minst omtrent de zin van het lijden en de zin van het leven. In de begeleiding van ouderen staan we dan ook vaak ‘met de mond vol tanden’.


Lees meer via: http://zuyd.idm.oclc.org/login?url=http://link.springer.com/article/10.1007/s12632-017-0040-9

more...
No comment yet.
Scooped by Lies Groenveld
Scoop.it!

NIEUW: Het goede levenseinde in casussen

NIEUW: Het goede levenseinde in casussen | Palliatieve Zorg Zuyd | Scoop.it

Het goede levenseinde in casussen biedt vingerwijzingen aan iedereen die belang heeft bij geslaagde zorg. Omdat dit boek zich richt op de praktijk van de zorg, dus op het beslissen en handelen van zorgverleners en zorgvragers, begrijpen we de zorgpraktijk zowel van bovenaf, vanuit de theorie, als van onderaf, vanuit de praktijk. Uit de vele casussen blijkt dat er bij geslaagde zorg aandacht was voor wat ziek-zijn en afhankelijkheid voor een specifieke patiënt betekenen.


Te leen in de Zuydbibliotheek.

more...
No comment yet.
Scooped by Lies Groenveld
Scoop.it!

Nederlands-Vlaams tijdschrift voor palliatieve zorg 1

Nederlands-Vlaams tijdschrift voor palliatieve zorg 1 | Palliatieve Zorg Zuyd | Scoop.it

Deze uitgave is een special van de Nederlands-Vlaamse wetenschapsdagen, met


* Het beknopte programma

* Het uitgebreide programma

* De abstracts.
Vooral deze laatste zijn lezenswaardig.


Ter inzage in de Zuydbibliotheek.

more...
No comment yet.
Scooped by Lies Groenveld
Scoop.it!

Het Palliatieve Zorg Congres

Het Palliatieve Zorg Congres | Palliatieve Zorg Zuyd | Scoop.it
Zorg niet gericht op genezing, maar op verzachting van lijden. Je richt je op de kwaliteit van leven en een waardige afronding van het leven van je patiënt.
more...
No comment yet.
Scooped by Lies Groenveld
Scoop.it!

End-of-life care bij IC-patiënten: De verpleegkundige zorg

End-of-life care bij IC-patiënten: De verpleegkundige zorg | Palliatieve Zorg Zuyd | Scoop.it
Naar aanleiding van de behoeften van IC-verpleegkundigen zijn de richtlijn ‘End-of-life care bij IC-patiënten, de verpleegkundige zorg’ en de aanvulling met betrekking tot levensbeschouwelijke zorg hierop ontwikkeld. In totaal zijn 106 aanbevelingen geformuleerd die betrekking hebben op de communicatie tussen IC-verpleegkundigen en andere professionals, op de communicatie tussen IC-verpleegkundigen, de IC-patiënt en naasten, op de verpleegkundige zorg aan de IC-patiënt, op de verpleegkundige zorg aan naasten van de IC-patiënt en op de organisatorische aspecten en randvoorwaarden.

more...
No comment yet.
Rescooped by Lies Groenveld from Praktijkondersteuner Zuyd
Scoop.it!

Film 1ste Lijn Amsterdam over de laatste levensfase

Film 1ste Lijn Amsterdam over de laatste levensfase | Palliatieve Zorg Zuyd | Scoop.it

Amsterdamse huisartsen en patiënten maakten een film over het voeren van het gesprek over de laatste levensfase: de dappere patiënt. Met de film willen zij het onderwerp bespreekbaar maken in de patiënt-artsrelatie.

Bekijk de trailer via de link.


Via Liesbeth
more...
No comment yet.
Scooped by Lies Groenveld
Scoop.it!

Onderzoek: Passende zorg in de laatste levensfase

Onderzoek: Passende zorg in de laatste levensfase | Palliatieve Zorg Zuyd | Scoop.it

Passende zorg blijkt een brede term die kan gaan over ondersteunende zorg, behandelbeslissingen, communicatie, het volgen van wensen en de locatie waar de zorg verleend wordt. Niet-passende behandelbeslissingen en communicatieproblemen zijn de belangrijkste bedreigingen voor passende zorg in de laatste levensfase.


Lezen? http://zuyd.idm.oclc.org/login?url=https://www.ntvg.nl/artikelen/passende-zorg-de-laatste-levensfase

more...
No comment yet.
Scooped by Lies Groenveld
Scoop.it!

Nederlands-Vlaams tijdschrift voor palliatieve zorg 14

Nederlands-Vlaams tijdschrift voor palliatieve zorg 14 | Palliatieve Zorg Zuyd | Scoop.it

MET o.a.

* Identificeren van de palliatieve fase bij mensen met dementia: geen consensus tussen zorgverleners in Europa over wanneer palliatieve zorg start

* Spirituele zorg in de verschillende werkvelden van de palliatieve zorg: resultaten van een online enquête

* Spirituele zorg in de palliatieve zorg. aandacht voor de levenskwaliteit door samenwerking tussen huisartsen en geestelijk verzorgers


Dit vaktijdschrift kan je lezen in de Zuyd bibliotheek.

more...
No comment yet.
Scooped by Lies Groenveld
Scoop.it!

Samen beslissen bij palliatieve zorg

Samen beslissen bij palliatieve zorg | Palliatieve Zorg Zuyd | Scoop.it

Nadenken en met anderen spreken over als je niet meer beter kunt worden is niet makkelijk. Over het levenseinde spreken kan nog moeilijker zijn. Daarom heeft project Samen bouwen aan vertrouwen vier filmpjes en een brochure ontwikkeld.

more...
No comment yet.
Scooped by Lies Groenveld
Scoop.it!

Zorg na de ‘surprise question’

Zorg na de ‘surprise question’ | Palliatieve Zorg Zuyd | Scoop.it

Strakke regels van de Nederlandse Zorgautoriteit belemmeren dat palliatieve zorg in de ziekenhuizen tijdig wordt ingezet. Ook de overdracht van patiënten naar huis verloopt verre van soepel. Maar aan verbetering wordt gewerkt.


Artikel lezen? Digitaal voor Zuyd: http://zuyd.idm.oclc.org/login?url=https://www.ntvg.nl/artikelen/zorg-na-de-surprise-question

more...
No comment yet.
Scooped by Lies Groenveld
Scoop.it!

Het Palliatieve Zorg Congres in september

Het Palliatieve Zorg Congres in september | Palliatieve Zorg Zuyd | Scoop.it

1. Communiceren met de arts

2. Besluitvorming in de palliatieve fase - voor verpleegkundigen

3. Pijn op de drempel: interventies bij patiënten met pijn in de palliatieve fase op een rij gezet

4. Palliatieve zorg voor kwetsbare ouderen - hoe breng je dat in praktijk?

more...
No comment yet.
Scooped by Lies Groenveld
Scoop.it!

Voltooid leven: over leven en willen sterven

Voltooid leven: over leven en willen sterven | Palliatieve Zorg Zuyd | Scoop.it

Hoe gaan we, als individu en als samenleving, om met ouderdom en de dood? In Voltooid leven spreekt Els van Wijngaarden met ouderen die hun leven ‘voltooid’ achten. Hoewel ze niet terminaal of psychiatrisch ziek zijn, lijden ze aan het leven en hebben ze het gevoel dat ze domweg zitten te wachten op de dood. De oorzaken zijn uiteenlopend: soms lukt het hun niet meer om echt verbinding te maken met de personen om hen heen, alsof ze door een omgekeerde verrekijker naar de wereld kijken. Sommigen voelen zich uitgerangeerd: het leven gaat door, maar zij staan aan de zijlijn. Anderen vrezen vooral hun onafhankelijkheid te verliezen. Er zit voor hen maar één ding op: de controle terugpakken. Het zelfverkozen levenseinde als vlucht vooruit.


Lees ook: http://www.uvh.nl/actueel/mei-2015/de-term-voltooid-leven-schetst-een-te-rooskleurig-beeld


Te leen bij Zuyd.

more...
No comment yet.
Scooped by Lies Groenveld
Scoop.it!

Palliatieve zorg voor moslims

Palliatieve zorg voor moslims | Palliatieve Zorg Zuyd | Scoop.it

THEMA: MULTICULTURELE ZORG

In het meinummer van TvV kan je volgend artikel lezen: Allah bepaalt het moment van sterven.


Op welke manier is palliatieve zorgverlening voor moslims anders dan voor niet-moslims? ‘Het vele bezoek vinden ze juist fijn.’


Het magazine staat ter inzage in de Zuyd bibliotheek.

more...
No comment yet.