เคล็ดลับ 10 ประการ ที่จะช่วยสร้าง Facebook Pages ที่มีประสิทธิภาพ | paenpintiu | Scoop.it
Facebook Pages ได้เปิดโอกาสให้แก่นักการตลาดอย่างมากที่จะทำให้แบร์นได้มีจุดเชื่อมโยงในการพูดคุยกับลูกค้า แม้กระทั่งกับกลุ่มเป้าหมายใหม่ที่ผ่านเข้ามา โดยบทสนทนาเหล่านั้นเกิดขึ้นมาจากเครื่องมือทาง Social Media ต่างๆ ...

Via Saran Yuwanna